Xem dữ liệu cuộc gọi được xác minh

Bạn có thể xem hiệu suất cuộc gọi được xác minh của quảng cáo bất cứ lúc nào từ thẻ "Cuộc gọi" trong trang tổng quan của mình. 

Cách xem dữ liệu cuộc gọi được xác minh

  1. Nhấp vào Tất cả chiến dịch, sau đó nhấp vào tên chiến dịch mà bạn muốn xem dữ liệu.
  2. Cuộn trang xuống thẻ "Cuộc gọi được xác minh".

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố