Zobrazenie dát overených hovorov

Výkonnosť overených hovorov z reklamy si môžete kedykoľvek pozrieť na karte Hovory na informačnom paneli. 

Ako zobraziť údaje o overených hovoroch

  1. Kliknite na položku Všetky kampane a potom na názov kampane, pre ktorú chcete zobraziť údaje o overených hovoroch.
  2. Posuňte stránku nadol na kartu Overené hovory.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?