Zobrazenie dát overených hovorov

Výkonnosť overených hovorov z reklamy si môžete kedykoľvek pozrieť na karte Hovory na informačnom paneli. 

Ako zobraziť údaje o overených hovoroch

  1. Kliknite na položku Všetky kampane a potom na názov kampane, pre ktorú chcete zobraziť údaje o overených hovoroch.
  2. Posuňte stránku nadol na kartu Overené hovory.
Čísla Google na presmerovanie sú povinné v nových inteligentných kampaniach s prepojeným telefónnym číslom vo všetkých krajinách, kde je toto číslo k dispozícii. Pozrite si zoznam krajín, kde je číslo Google na presmerovanie k dispozícii.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory