Chuyển sang tài khoản khác để quản lý chiến dịch Thông minh của bạn

Cách chuyển sang tài khoản khác

  1. Tìm tên người dùng và ảnh hồ sơ của bạn trên đầu trang. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn.
  2. Chọn tài khoản để chuyển sang.
  3. Nếu không nhìn thấy tài khoản bạn muốn, hãy nhấp vào phần Thêm tài khoản hoặc đăng ký để tạo tài khoản mới.

Chọn múi giờ cho tài khoản

Tất cả các báo cáo, số liệu thống kê và hóa đơn thanh toán đều chịu ảnh hưởng của múi giờ bạn chọn. Ví dụ: các mục cài đặt như ngân sách trung bình hằng ngày của bạn chạy trên lịch trình 24 giờ. Bạn nên chọn múi giờ địa phương của mình để chu kỳ ngân sách của bạn kết thúc khi hết ngày. Lựa chọn của bạn không ảnh hưởng đến vị trí quảng cáo của bạn có thể hiển thị.

Bạn không thể thay đổi múi giờ của tài khoản sau thiết lập ban đầu.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false