Giới thiệu về mục tiêu trong chiến dịch Thông minh

Trong chiến dịch Thông minh, mục tiêu thể hiện hoạt động chính mà bạn muốn khách hàng tiềm năng thực hiện sau khi xem quảng cáo của mình.

Khi tạo chiến dịch Thông minh, hệ thống sẽ yêu cầu bạn chọn một trong các mục tiêu sau:

Tăng số lượng cuộc gọi điện thoại gọi tới doanh nghiệp

Chọn mục tiêu này nếu bạn muốn khách hàng tiềm năng gọi điện cho doanh nghiệp của mình. Hệ thống sẽ tối ưu hóa chiến dịch Thông minh của bạn để khuyến khích khách hàng tiềm năng gọi cho bạn bằng cách thêm nút "Gọi" nổi bật vào quảng cáo của bạn. Khi nhấp vào nút "Gọi", hệ thống sẽ nối máy cho khách hàng đến số điện thoại doanh nghiệp của bạn.

Tăng số lượng khách hàng ghé qua vị trí thực

Hãy chọn mục tiêu này nếu bạn muốn khách hàng tiềm năng đích thân đến chỗ bạn. Hệ thống cũng tối ưu hóa chiến dịch Thông minh của bạn để khuyến khích khách hàng tiềm năng ghé qua doanh nghiệp của bạn và Google Ads sẽ cho bạn thấy có bao nhiêu khách hàng tương tác với doanh nghiệp của bạn trên Google Maps nhờ chiến dịch của bạn.

Tăng lượt bán hàng hoặc lượt đăng ký qua trang web

Hãy chọn mục tiêu này nếu bạn muốn khách hàng tiềm năng hoàn tất hành động có thể theo dõi (ví dụ: mua hàng hoặc đăng ký) trên trang web của bạn. Hệ thống sẽ tối ưu hóa chiến dịch Thông minh của bạn để khuyến khích người dùng thực hiện các giao dịch trực tuyến và Google Ads cũng sẽ giúp bạn thiết lập Google Analytics để theo dõi khách hàng và giao dịch mua của họ trên trang web của bạn.

Mẹo

Mặc dù chỉ có thể chọn một mục tiêu cho mỗi chiến dịch, nhưng bạn có thể tạo nhiều chiến dịch Thông minh nếu có nhiều mục tiêu cho doanh nghiệp của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố