เกี่ยวกับเป้าหมายใน Smart Campaign

สำหรับ Smart Campaign เป้าหมายคือกิจกรรมหลักที่คุณต้องการให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ากระทำหลังจากเห็นโฆษณา

คุณเลือกหนึ่งในเป้าหมายต่อไปนี้ได้เมื่อสร้าง Smart Campaign

รับการโทรเพิ่มขึ้น

เลือกเป้าหมายนี้หากคุณต้องการให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโทรหาธุรกิจของคุณ Smart Campaign จะได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโทรหาคุณโดยเพิ่มปุ่ม “โทร” ที่โดดเด่นลงในโฆษณา เมื่อลูกค้าคลิกปุ่ม “โทร” ระบบจะต่อสายไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจของคุณ

ให้ลูกค้าเข้าชมสถานที่ตั้งจริงกันมากขึ้น

เลือกเป้าหมายนี้หากคุณต้องการให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามาหาคุณด้วยตัวเอง Smart Campaign จะได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามาที่ธุรกิจของคุณ แล้ว Google Ads จะแสดงข้อมูลให้เห็นว่ามีลูกค้ากี่คนที่มีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจของคุณใน Google Maps ตามผลลัพธ์ที่ได้จากแคมเปญ

เพิ่มยอดขายในเว็บไซต์หรือการลงชื่อสมัครใช้

เลือกเป้าหมายนี้หากคุณต้องการให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าดำเนินการกระทำที่ติดตามได้ (เช่น ซื้อหรือสมัครใช้งาน) บนเว็บไซต์ให้เสร็จสมบูรณ์ Smart Campaign จะได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าทำธุรกรรมออนไลน์ แล้ว Google Ads จะช่วยคุณตั้งค่า Google Analytics เพื่อติดตามลูกค้าและการซื้อในเว็บไซต์

เคล็ดลับ

ขณะที่คุณเลือกได้เพียงเป้าหมายเดียวต่อแคมเปญ แต่คุณสร้าง Smart Campaign หลายรายการได้หากคุณมีเป้าหมายมากกว่า 1 ข้อสำหรับธุรกิจ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว