Ciele v inteligentných kampaniach

V inteligentných kampaniach predstavuje cieľ hlavnú aktivitu, ktorú chcete, aby potenciálni zákazníci vykonali po zobrazení vašej reklamy.

Po vytvorení inteligentnej kampane vás požiadame o výber jedného z nasledujúcich cieľov:

Viac hovorov

Tento cieľ vyberte, ak chcete, aby potenciálni zákazníci uskutočňovali hovory do vašej firmy. Do vašich reklám bude pridané význačné tlačidlo Volať, čím sa vaša inteligentná kampaň optimalizuje tak, aby podnietila potenciálnych zákazníkov zavolať do vašej firmy. Ak zákazníci kliknú na tlačidlo Volať, budú presmerovaní na telefónne číslo vašej firmy.

Viac návštev vašej predajne

Tento cieľ vyberte, ak chcete, aby potenciálni zákazníci osobne navštívili vašu predajňu. Vaša inteligentná kampaň bude optimalizovaná tak, aby podnietila potenciálnych zákazníkov navštíviť vašu firmu. Prostredníctvom služby Google Ads zistíte, koľko zákazníkov vďaka tejto kampani interagovalo s vašou firmou v Mapách Google.

Viac predajov alebo registrácií na webe

Tento cieľ vyberte, ak chcete, aby potenciálni zákazníci vykonali na vašom webe sledovateľnú akciu (napríklad nákup alebo registráciu). Vaša inteligentná kampaň bude optimalizovaná tak, aby podnietila zákazníkov uskutočniť online transakcie. Pomocou služby Google Ads nastavíte Google Analytics na sledovanie zákazníkov a ich nákupov na webe.

Tip

Síce môžete vybrať iba jeden cieľ na kampaň, ale môžete vytvoriť viaceré inteligentné kampane, ak pri svojej firme používate viaceré ciele.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory