Sử dụng tính năng theo dõi song song

Google đã bật tính năng theo dõi song song cho Chiến dịch tìm kiếm, Chiến dịch mua sắm và Chiến dịch hiển thị trên hầu hết các trình duyệt (Google sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động của tính năng này trong vài tháng tới). Bạn sẽ có thể sử dụng tính năng theo dõi song song cho Chiến dịch video vào cuối năm 2019. Hiện tại, bạn không thể sử dụng tính năng theo dõi song song cho Chiến dịch khách sạn. Vì vậy, bạn sẽ không cần bật tính năng này để chiến dịch hoạt động bình thường.

Tính năng theo dõi song song sẽ chuyển khách hàng từ quảng cáo của bạn đến thẳng URL cuối cùng trong khi quá trình đo lường lượt nhấp diễn ra trong nền. Tính năng này giúp tải trang đích của bạn nhanh hơn có thể làm giảm số lượt truy cập bị mất.

Bài viết này giải thích cách bật tính năng theo dõi song song và các yêu cầu về kỹ thuật để thiết lập URL cuối cùng và mẫu theo dõi của bạn.

Trước khi bắt đầu

  • Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ đo lường lần nhấp của bạn để kiểm tra nhằm đảm bảo hệ thống của họ tương thích với tính năng theo dõi song song. Khả năng tương thích có thể khác nhau dựa trên các tính năng cụ thể bạn đã bật. Nếu không tương thích, chức năng đo lường lượt nhấp của bạn có thể không hoạt động như dự định hoặc nội dung hay bố cục trang đích có thể khác với dự định.
  • Nhà cung cấp dịch vụ đo lường lượt nhấp của bạn có thể yêu cầu bạn chỉnh sửa mẫu theo dõi hoặc họ có thể thay bạn làm điều đó. Hãy tìm hiểu thêm về mẫu theo dõi.
Nếu là nhà cung cấp giải pháp đo lường nhấp chuột, bạn có thể tìm thêm thông tin trong hướng dẫn dành cho đối tác của chúng tôi.

Bật tính năng theo dõi song song

Bạn sẽ có thể sử dụng tùy chọn này sau khi Google bật tính năng theo dõi song song cho Chiến dịch video vào cuối năm 2019. Google đã chọn áp dụng tính năng theo dõi song song cho Chiến dịch tìm kiếm, Chiến dịch mua sắm và Chiến dịch hiển thị nên tùy chọn này sẽ không ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập đó.
  1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Trong bảng điều hướng, hãy nhấp vào Tất cả chiến dịch.
  3. Trong menu trang ở bên trái, nhấp vào Cài đặt.
  4. Nhấp vào Cài đặt tài khoản.
  5. Nhấp vào Theo dõi.
  6. Nhấp vào nút chuyển bên cạnh "Theo dõi song song" để bật tính năng này.

Để kiểm tra thiết lập theo dõi cho các URL bị hỏng, hãy nhấp vào nút Kiểm tra bên cạnh mẫu theo dõi. Nếu URL bị hỏng, bạn sẽ thấy dấu x màu đỏ trong cột trạng thái. Hãy đọc bài viết Kiểm tra trang đích của bạn để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của kết quả kiểm tra.

Dù luôn nỗ lực hết sức để phát hiện các lỗi liên quan đến theo dõi song song, nhưng chúng tôi không cũng thể phát hiện được tất cả các lỗi. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố