Używanie śledzenia równoległego

Śledzenie równoległe jest obowiązkowe w kampaniach w sieci wyszukiwania, kampaniach produktowych i kampaniach w sieci reklamowej. W kampaniach wideo śledzenie równoległe jest opcjonalne. Funkcja ta nie jest dostępna w kampaniach reklam hoteli.

Przesunęliśmy termin obowiązkowego przejścia na śledzenie równoległe w kampaniach wideo na 31 marca 2021 r. Jeśli udało Ci się już wykonać większość czynności potrzebnych do wprowadzenia śledzenia równoległego, możesz dokończyć proces i włączyć tę funkcję.

Śledzenie równoległe odsyła klientów z reklamy bezpośrednio do końcowego adresu URL, a pomiar liczby kliknięć odbywa się w tle. Funkcja ta skraca czas ładowania strony docelowej, przez co zmniejsza prawdopodobieństwo utraty wizyt.

Z tego artykułu dowiesz się, jak włączyć śledzenie równoległe oraz jakie są wymagania techniczne związane z konfigurowaniem końcowego adresu URL i szablonu śledzenia.

Zanim zaczniesz

  • Skontaktuj się ze swoim dostawcą systemu do pomiaru kliknięć, by sprawdzić, czy śledzenie równoległe jest zgodne z tym systemem. Zgodność może się zmieniać w zależności od włączonych funkcji. Brak zgodności może spowodować, że pomiar kliknięć może nie działać zgodnie z oczekiwaniami lub treść albo układ strony docelowej mogą się różnić od zamierzonych.
  • Dostawca systemu do pomiaru kliknięć może wymagać od Ciebie zmodyfikowania szablonów śledzenia lub samodzielnie wprowadzić w nich niezbędne zmiany. Więcej informacji o szablonach śledzenia.
Jeśli jesteś dostawcą rozwiązań dotyczących pomiaru liczby kliknięć, więcej informacji znajdziesz w naszym przewodniku dla partnerów.

Włączanie śledzenia równoległego

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. W menu nawigacyjnym kliknij Wszystkie kampanie.
  3. W Menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
  4. Kliknij Ustawienia konta.
  5. Kliknij Śledzenie.
  6. Kliknij przełącznik obok opcji „Śledzenie równoległe”, by ją włączyć.

Aby sprawdzić, czy konfiguracja śledzenia nie zawiera przypadkiem niedziałających adresów URL, kliknij przycisk Przetestuj obok szablonu śledzenia. Jeśli dany adres URL nie działa, w kolumnie stanu pojawi się czerwony symbol x. Więcej informacji o znaczeniu wyników testu znajdziesz w artykule Testowanie strony docelowej.

Staramy się wykrywać wszystkie błędy śledzenia równoległego, jednak nie zawsze jest to możliwe.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem