Použití paralelního měření

Tento článek se týká nového prostředí Google Ads. Zjistěte, které prostředí Google Ads používáte.

Od 30. října 2018 je ve všech účtech Google Ads u kampaní ve Vyhledávací síti a v Nákupech u většiny prohlížečů jako výchozí nastavení aktivováno paralelní měření. V dalších měsících ho budeme rozšiřovat i na ostatní platformy. Paralelní měření pro Obsahovou síť bude k dispozici od 1. května 2019, od 31. července 2019 pak bude povinné. Pro videa bude spuštěno ve druhé polovině roku 2019. Paralelní měření není v současné době k dispozici pro kampaně pro hotely, takže ho nebude třeba pro vaši kampaň zapnout, aby fungovala normálně. 

Paralelní měření odesílá zákazníky z reklamy přímo na cílovou URL. Měření kliknutí při tom probíhá na pozadí. To pomáhá zrychlit načtení vaší vstupní stránky, což může snížit počet ztracených návštěv.

Tento článek vysvětluje, jak zapnout paralelní měření a jaké jsou technické požadavky nastavení cílové URL a měřicí šablony.

Než začnete

  • Ověřte si u svého poskytovatele měření kliknutí, zda je jeho systém s paralelním měřením kompatibilní. Kompatibilita může záviset na tom, jaké konkrétní funkce aktivujete. Jestliže kompatibilní není, nemusí měření prokliků fungovat podle očekávání nebo se od vašeho záměru může lišit obsah vstupní stránky či její rozvržení.
  • Váš poskytovatel měření kliknutí může vyžadovat, abyste provedli úpravu měřicích šablon, případně to může provést za vás. Další informace o měřicích šablonách.
Pokud jste poskytovatelem řešení na měření kliknutí, můžete najít další informace v naší příručce pro partnery.

Zapnutí paralelního měření

Tato funkce bude k dispozici od 1. května 2019, kdy ji zavedeme jako volitelnou možnost pro Obsahovou síť. V kampaních ve Vyhledávání a v Nákupech je již dostupná, takže zde návštěvnost dále neovlivní.
  1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
  2. V navigační nabídce klikněte na Všechny kampaně.
  3. V nabídce stránek vlevo klikněte na Nastavení.
  4. Klikněte na možnost Nastavení účtu.
  5. Klikněte na Měření.
  6. Kliknutím zapněte přepínač vedle možnosti Paralelní měření.

Chcete-li vyzkoušet, zda nemáte v nastavení měření nefunkční adresy URL, klikněte na tlačítko Test vedle měřicí šablony. Pokud je adresa URL nefunkční, zobrazí se ve stavovém sloupci červený znak ×. Další informace o významu výsledků testu naleznete v článku Zkouška vstupní stránky

I když se pilně snažíme zachytit všechny paralelní chyby měření, nebudou zachyceny všechny. 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?