Použití paralelního měření

U kampaní ve Vyhledávací a Obsahové síti a v Nákupech bylo u většiny prohlížečů aktivováno paralelní měření a v dalších měsících jej budeme rozšiřovat i na ostatní platformy. Pro videa bude spuštěno později v roce 2019. Paralelní měření není v současné době k dispozici pro kampaně na hotely, takže ho nebude třeba pro vaši kampaň zapnout, aby fungovala normálně.

Paralelní měření odesílá zákazníky z reklamy přímo na cílovou URL. Měření kliknutí při tom probíhá na pozadí. To pomáhá zrychlit načtení vaší vstupní stránky, což může snížit počet ztracených návštěv.

Tento článek vysvětluje, jak zapnout paralelní měření a jaké jsou technické požadavky nastavení cílové URL a měřicí šablony.

Než začnete

  • Ověřte si u svého poskytovatele měření kliknutí, zda je jeho systém s paralelním měřením kompatibilní. Kompatibilita může záviset na tom, jaké konkrétní funkce aktivujete. Jestliže kompatibilní není, nemusí měření prokliků fungovat podle očekávání nebo se od vašeho záměru může lišit obsah vstupní stránky či její rozvržení.
  • Váš poskytovatel měření kliknutí může vyžadovat, abyste provedli úpravu měřicích šablon, případně to může provést za vás. Další informace o měřicích šablonách
Pokud jste poskytovatelem řešení na měření kliknutí, můžete najít další informace v naší příručce pro partnery.

Zapnutí paralelního měření

Tato funkce bude k dispozici později během roku 2019, kdy ji zavedeme jako volitelnou možnost pro video. Ve Vyhledávací a Obsahové síti a v Nákupech je již dostupná, takže zde návštěvnost dále neovlivní.
  1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
  2. V navigační nabídce klikněte na Všechny kampaně.
  3. V nabídce stránek vlevo klikněte na Nastavení.
  4. Klikněte na možnost Nastavení účtu.
  5. Klikněte na Měření.
  6. Kliknutím zapněte přepínač vedle možnosti Paralelní měření.

Chcete-li vyzkoušet, zda nemáte v nastavení měření nefunkční adresy URL, klikněte na tlačítko Test vedle měřicí šablony. Pokud je adresa URL nefunkční, zobrazí se ve stavovém sloupci červený znak ×. Další informace o významu výsledků testu naleznete v článku Zkouška vstupní stránky.

I když se pilně snažíme zachytit všechny chyby paralelního měření, nebudou zachyceny všechny. 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory