Giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp

  • Các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp mà bạn chọn giúp xác định những cụm từ tìm kiếm mà quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện bên cạnh đó.
  • Nếu doanh nghiệp của bạn cung cấp nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau và bạn muốn quảng cáo từng sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn có thể thiết lập cho mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ một quảng cáo khác nhau.

Cách thức hoạt động của sản phẩm và dịch vụ

Khi đăng ký Google Ads hoặc tạo chiến dịch Thông minh mới, bạn sẽ cho chúng tôi biết sản phẩm hay dịch vụ nào bạn muốn quảng cáo, chẳng hạn như "Nha sĩ", "Hiệu làm tóc" hoặc "Đại lý ô tô".

Sản phẩm hoặc dịch vụ bạn chọn giúp xác định những cụm từ tìm kiếm mà quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện bên cạnh đó, vì vậy, hãy đảm bảo bạn chọn loại doanh nghiệp chính xác và cụ thể. Bất cứ khi nào ai đó trong bán kính được nhắm mục tiêu của bạn tìm kiếm cụm từ tìm kiếm của bạn trên Google hoặc Google Maps, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện và giúp thu hút khách hàng mới đến với doanh nghiệp của bạn.

Chỉnh sửa sản phẩm và dịch vụ của bạn

Bạn có thể chỉnh sửa sản phẩm hoặc dịch vụ của mình bất cứ lúc nào. Xin nhớ rằng, sản phẩm hoặc dịch vụ bạn chọn sẽ quyết định những cụm từ tìm kiếm mà quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện cạnh đó. Nếu bạn chỉnh sửa sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, chúng tôi cũng sẽ thay đổi những cụm từ tìm kiếm được sử dụng để xác định thời điểm quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện.

Nhấp vào liên kết bên dưới để xem hướng dẫn thay đổi sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

Cách thay đổi sản phẩm hoặc dịch vụ hiện tại của bạn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Trong ngăn điều hướng bên trái, hãy nhấp vào tên chiến dịch Thông minh của bạn để xem trang tổng quan của chiến dịch.
  3. Cuộn trang xuống. Trong "Cài đặt quảng cáo của bạn", hãy nhấp vào Chỉnh sửa trong thẻ "Sản phẩm hoặc dịch vụ".
  4. Chỉnh sửa loại doanh nghiệp hay các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn muốn quảng cáo trong chiến dịch của mình.
  5. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố