Giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp

Các sản phẩm và dịch vụ mà bạn chọn giúp xác định những lượt tìm kiếm trên Google mà quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện bên cạnh.

Nếu doanh nghiệp của bạn cung cấp nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ và bạn muốn quảng cáo riêng từng sản phẩm hoặc dịch vụ đó, thì bạn có thể thiết lập cho mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ một quảng cáo riêng.

Cách thức hoạt động của sản phẩm và dịch vụ

Khi bạn đăng ký Google Ads hoặc tạo Chiến dịch thông minh mới, hãy cho chúng tôi biết sản phẩm hoặc dịch vụ bạn muốn quảng cáo, chẳng hạn như "Nha sĩ", "Tiệm làm tóc" hoặc "Đại lý ô tô".

Sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn chọn giúp xác định những lượt tìm kiếm trên Google mà quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện bên cạnh, vì vậy, hãy đảm bảo chọn các sản phẩm và dịch vụ chính xác và cụ thể. Bất cứ khi nào có người ở trong phạm vi bán kính mà bạn đã nhắm mục tiêu tìm các sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp trên Google hoặc Google Maps, thì quảng cáo của bạn có thể xuất hiện và giúp bạn thu hút khách hàng mới đến doanh nghiệp của mình.

Chỉnh sửa sản phẩm và dịch vụ của bạn

Bạn có thể chỉnh sửa sản phẩm hoặc dịch vụ của mình bất cứ lúc nào. Xin lưu ý rằng sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn chọn sẽ xác định những cụm từ tìm kiếm mà quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện bên cạnh. Nếu bạn chỉnh sửa sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, thì cụm từ tìm kiếm mà quảng cáo của bạn xuất hiện bên cạnh cũng có thể thay đổi.

Cách thay đổi sản phẩm hoặc dịch vụ hiện tại của bạn

  1. Trong ngăn điều hướng bên trái, hãy nhấp vào tên chiến dịch Thông minh của bạn để xem trang tổng quan của chiến dịch.
  2. Cuộn trang xuống. Trong "Thông tin cài đặt quảng cáo của bạn", hãy nhấp vào Chỉnh sửa trong thẻ "Sản phẩm hoặc dịch vụ".
  3. Chỉnh sửa loại doanh nghiệp hay các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn muốn quảng cáo.
  4. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố