Sơ đồ tham khảo nhanh

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được các tính năng chính trong trải nghiệm Google Ads. Sử dụng hình ảnh sau làm sơ đồ tài khoản của bạn để tìm các tính năng như trang chiến dịch, thanh toán và thư viện chia sẻ. 

 

1. Trình đơn điều hướng 2. Trình đơn trang 3. Trình đơn trang phụ 4. Thanh trên cùng 5. Thanh công cụ bảng

Quản lý tài khoản cơ bản

Chuyển đến bất kỳ trang nào Biểu tượng Chuyển đến 4., sau đó nhập trang mà bạn muốn chuyển đến. Hoặc nhập G rồi T trên bàn phím
Mở rộng menu điều hướng Biểu tượng mũi tên 4.
Chiến dịch   Để xem tất cả các chiến dịch, hãy nhấp vào Tất cả chiến dịch 1., rồi nhấp vào Chiến dịch 2.. Để chuyển đến một chiến dịch, hãy chọn chiến dịch đó. 1.
Quảng cáo   Quảng cáo & tiện ích 2., Quảng cáo 3.
Từ khóa   Từ khóa 2.
Cụm từ tìm kiếm   Từ khóa 2., rồi nhấp vào Cụm từ tìm kiếm 3.
Tiện ích mở rộng   Quảng cáo & tiện ích 2., Tiện ích mở rộng 3.
Đối tượng hoặc tiếp thị lại   Đối tượng 2.
Số lượt chuyển đổi và Phân bổ Biểu tượng công cụ 4., rồi nhấp vào mục Đo lường
Google Analytics Biểu tượng công cụ 4., rồi nhấp vào mục Đo lường
Thư viện chia sẻ Biểu tượng công cụ 4.
Dữ liệu doanh nghiệp Biểu tượng công cụ 4., rồi nhấp vào mục Cài đặt
Công cụ Biểu tượng công cụ 4.
Công cụ lập kế hoạch từ khóa Biểu tượng công cụ 4.
Lịch sử thay đổi   Lịch sử thay đổi 2.
Thanh toán Biểu tượng công cụ 4.
Trợ giúp Biểu tượng trợ giúp 4.
Phím tắt   Nhấn vào phím ? trên bàn phím để biết danh sách phím tắt.

Báo cáo

Thứ nguyên Biểu tượng biểu đồ 4., rồi nhấp vào Báo cáo được xác định trước
Báo cáo và Trang tổng quan Biểu tượng biểu đồ 4., rồi nhấp vào Báo cáo hoặc Trang tổng quan
Mở rộng bảng Expand table icon Biểu tượng mở rộng bảng 5.
Tải xuống download icon Biểu tượng tải xuống 5.
Lọc Filter Biểu tượng bộ lọc 5.
Chọn cột Cột Biểu tượng cột 5.
Nhóm các hàng theo Biểu tượng phân đoạn và nhóm 5.
Phân đoạn các hàng theo Biểu tượng phân đoạn và nhóm 5.
Thông tin chuyên sâu về đấu giá   Chiến dịch, Nhóm quảng cáo hoặc Từ khóa 2., rồi Thông tin chuyên sâu về đấu giá 3.
Vị trí tự động   Vị trí đặt 2., rồi nhấp vào Vị trí hiển thị quảng cáo 3.

Tính năng nâng cao

Tạo quy tắc tự động Biểu tượng dấu 3 chấm 5.
Tải lên Biểu tượng dấu 3 chấm 5.
Hành động hàng loạt Biểu tượng công cụ 4.
Áp dụng hàng loạt danh sách từ khóa phủ định vào chiến dịch   Chiến dịch 2., chọn chiến dịch mong muốn, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa 5., rồi nhấp vào Chỉnh sửa việc nhắm mục tiêu
Điều chỉnh giá thầu   Đối tượng, Vị trí, Lịch quảng cáo, Thiết bị hoặc Điều chỉnh giá thầu nâng cao2.
Đối tượng chỉ có giá thầu   Đã đổi tên thành quan sát đối tượng
Đối tượng nhắm mục tiêu và giá thầu   Đã đổi tên thành nhắm mục tiêu theo đối tượng
Công cụ quản lý đối tượng Biểu tượng công cụ 4.
Thông tin chi tiết về đối tượng và nguồn đối tượng Biểu tượng công cụ 4., sau đó chọn Trình quản lý đối tượng, rồi nhấp vào trình đơn ở phía bên trái
Bản nháp và thử nghiệm   Bản nháp và thử nghiệm 2.
Biến thể quảng cáo   Bản nháp và thử nghiệm 2., rồi nhấp vào Biến thể quảng cáo 3.
Tự động gắn thẻ   Tất cả chiến dịch 1., sau đó chọn Cài đặt 2. và nhấp vào Cài đặt tài khoản 3.

Loại trừ nội dung

(cấp tài khoản)

  Tất cả chiến dịch 1., sau đó chọn Cài đặt 2. và nhấp vào Cài đặt tài khoản 3.
Tùy chọn URL/mẫu theo dõi (cấp tài khoản)   Tất cả chiến dịch 1., sau đó chọn Cài đặt 2. và nhấp vào Cài đặt tài khoản 3.
Nhập mục tiêu Analytics   Biểu tượng công cụ 4., sau đó chọn Số lượt chuyển đổi, rồi nhấp vào biểu tượng dấu cộng và chọn Nhập
Trang web chuyển đổi Biểu tượng công cụ 4., sau đó chọn Số lượt chuyển đổi, nhấp vào bất kỳ lượt chuyển đổi nào hiện có, rồi chọn Trang web 3.
Nhóm chiến dịch Bảng điều hướng 1.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?