Карта за бързи справки

В това ръководство е показано как бързо да намирате ключови функции в Google Ads. Използвайте изображението като карта на профила си, за да намерите функции като страницата „Кампании“, таксуване и Споделена библиотека. 

 

1. Меню за навигация 2. Странично меню 3. Меню на подстраницата 4. Горна лента 5. Таблица за лентата с инструменти

Основно управление на профила

Отваряне на страница Икона GO TO 4., след което въведете страницата, която искате да отворите, или натиснете G и след това T на клавиатурата си
Разгъване на менюто за навигация Икона на стрелка 4.
Кампании   За да видите всичките си кампании, кликнете върху Всички кампании 1. и след това – върху Кампании 2.. За да отворите една кампания, изберете конкретната кампания. 1.
Реклами   Реклами и разширения 2., Реклами 3.
Ключови думи   Ключови думи 2.
Думи за търсене   Ключови думи 2., след което – Думи за търсене 3.
Разширения   Реклами и разширения 2., Разширения 3.
Аудитории или ремаркетинг   Аудитории 2.
Реализации и приписване Икона за инструменти 4., след което – раздел Измерване
Google Анализ Икона за инструменти 4., след което – раздел Измерване
Споделена библиотека Икона за инструменти 4.
Бизнес данни Икона за инструменти 4., след което – раздел Настройка
Инструменти Икона за инструменти 4.
Инструмент за планиране на ключови думи Икона за инструменти 4.
История на промените   История на промените 2.
Таксуване Икона за инструменти 4.
Помощ Икона за помощ 4.
Клавишни комбинации   Натиснете клавиша ? на клавиатурата си за списък с клавишни комбинации.

Отчитане

Величини Икона на диаграма 4., след което – Предварително зададени отчети
Отчети и табла за управление Икона на диаграма 4., след което – Отчети или Табла за управление
Разгъване на таблицата Expand table icon Икона за разгъване на таблицата 5.
Изтегляне download icon Икона за изтегляне 5.
Филтър Филтриране Икона за филтриране 5.
Избор на графи Графи Икона с графи 5.
Групиране на редовете по Икона за сегментиране и групиране 5.
Сегментиране на редовете по Икона за сегментиране и групиране 5.
Данни за търговете   Кампании, Рекламни групи или Ключови думи 2., след което – Статистика за търговете 3.
Автоматични разположения   Разположения 2., след което – Където са показани реклами 3.

Разширени функции

Създаване на автоматизирано правило Икона с три точки 5.
Качване Икона с три точки 5.
Групови действия Икона за инструменти 4.
Групово прилагане на списъци с отрицателни ключови думи към кампании   Кампании 2., изберете желаните кампании, след което – Редактиране 5. и накрая – Редактиране на насочването
Корекции на офертите   Аудитории, Местоположения, Рекламен график, Устройства или Разширени кор. на офертите2.
Аудитории само за офериране   Преименувано на „Наблюдение на аудиториите“
Аудитории за насочване и офериране   Преименувано на „Насочване по аудитория“
Мениджър на аудитории Икона за инструменти 4.
Статистика и източници на аудитории Икона за инструменти 4., след което – Мениджър на аудитории, и накрая – лявото меню
Чернови и експерименти   Чернови и експерименти 2.
Варианти на рекламите   Чернови и експерименти 2., след което – Варианти на рекламите 3.
Автоматично маркиране   Всички кампании 1., след което – Настройки 2. и Настройки на профила 3.

Изключвания на съдържание

(на ниво профил)

  Всички кампании 1., след което – Настройки 2. и Настройки на профила 3.
Опции за URL адресите/шаблон за проследяване (на ниво профил)   Всички кампании 1., след което – Настройки 2. и Настройки на профила 3.
Импортиране на цели от Анализ   Икона за инструменти 4., след което – Реализации, , и накрая – Импортиране
Уеб страници на реализациите Икона за инструменти 4., след което – Реализации, кликнете върху съществуваща реализация и накрая – върху Уеб страници 3.
Групи кампании Навигационен панел 1.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си