Grenseverdier for annonserangering – definisjon

Minimumsbudet som kreves for at annonsen skal vises på en bestemt plassering. Hver annonse må oppfylle relevante kvalitetskrav for å kunne vises. Dette bidrar til en god annonseopplevelse for brukerne.

Annonseplasseringen bygger på en kombinasjon av faktorer, deriblant budet ditt samt følgende faktorer på auksjonstidspunktet: annonsekvaliteten, grenseverdiene for annonserangering, konteksten for søket og effekten av annonseutvidelser.

Grenseverdiene for annonserangering er avhengig av annonsekvaliteten din og justeres på grunnlag av ulike faktorer, deriblant annonseplasseringen, temaet for søket, typen søk samt brukersignaler og -attributter som for eksempel sted og enhetstype. Grenseverdiene for annonserangering hjelper oss med å finne den riktige balansen mellom annonsekvalitet, annonsørens bud og annonseverdi.

Minstekravene til annonserangering som må oppfylles for at annonsene skal kunne vises ovenfor søkeresultatene, er for eksempel høyere enn grenseverdiene for visning nedenfor søkeresultatene. Dermed øker sannsynligheten for at folk får presentert annonser av høy kvalitet på den øverste delen av siden, og for at faktisk CPC gjenspeiler verdien av annonsens plassering på siden.

Hvordan annonserangeringen påvirker CPC-en

Faktisk CPC beregnes på grunnlag av annonserangeringen din, konkurransen fra andre annonsører samt minstekravene til annonserangering annonsen må oppfylle.

Selv om annonsen din er den eneste som er kvalifisert for visning, og ingen av konkurrentene dine oppfyller minstekravene til annonserangering, betaler du fortsatt minimumsbeløpet som kreves for å oppfylle minstekravet. Avhengig av annonsens kvalitet og rangering kan det være relativt kostbart å vise annonsen, selv om ingen annonser vises rett nedenfor.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?