Reklāmas ranga sliekšņi: definīcija

Minimālā cena, kas nepieciešama, lai jūsu reklāma tiktu rādīta noteiktā pozīcijā. Mēs cenšamies uzturēt augstas kvalitātes reklāmas pieredzi, tādēļ katrai reklāmai ir jāatbilst noteiktiem kvalitātes sliekšņiem, lai tā būtu piemērota rādīšanai.

Reklāmas rangu nosaka vairāku faktoru kombinācija, tostarp jūsu cena, reklāmas kvalitāte izsoles brīdī, reklāmas ranga sliekšņi, meklēšanas vaicājuma konteksts un reklāmu paplašinājumu ietekme.

Reklāmas ranga sliekšņus nosaka jūsu reklāmas kvalitāte, un tie tiek pielāgoti, pamatojoties uz dažādiem faktoriem, tostarp uz reklāmas pozīciju, meklēšanas vaicājuma tēmu un veidu, kā arī uz lietotāja signāliem un atribūtiem, piemēram, atrašanās vietu un ierīces veidu. Reklāmas ranga sliekšņi palīdz nodrošināt, lai pienācīgi tiktu ņemta vērā reklāmas kvalitāte, reklāmdevēja cena un vērtība.

Piemēram, reklāmas ranga sliekšņi, kuriem ir jāatbilst reklāmām, lai tās tiktu rādītas virs meklēšanas rezultātiem, ir augstāki nekā reklāmām zem meklēšanas rezultātiem. Tādējādi lietotāji, visticamāk, redzēs augstākas kvalitātes reklāmas augstākā pozīcijā lapā un faktiskās MPK atspoguļos reklāmas vietas lapā vērtību.

Kā reklāmas rangs ietekmē jūsu MPK

Jūsu faktiskā MPK tiek aprēķināta, pamatojoties uz jūsu reklāmas rangu, konkurenci ar citiem reklāmdevējiem un reklāmas ranga sliekšņiem, kuriem ir jāatbilst jūsu reklāmai.

Pat ja jūsu reklāma ir vienīgā rādīšanai piemērotā un neviens no jūsu konkurentiem neatbilst reklāmas ranga sliekšņiem, jūs joprojām maksāsiet minimālo summu, kas nepieciešama sliekšņu pārsniegšanai. Tas nozīmē, ka atkarībā no jūsu reklāmas kvalitātes un reklāmas ranga sliekšņiem jūsu reklāma varētu būt salīdzinoši dārga, pat ja tieši zem tās netiek rādītas reklāmas.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?