Pragovi za rang oglasa: definicija

Rezervna cijena za vaš oglas. Ako je vaša je licitacija niža od praga, oglas se neće prikazati. A ako nitko od vaših konkurenata ne ispunjava uvjete za prikazivanje, prag (rezervna cijena) je cijena koju ćete platiti za klik.

Pragovi se dinamički određuju za vrijeme svake dražbe na temelju raznih faktora, uključujući:

  • Kvalitetu vaših oglasa: kako bi se održala visoka kvaliteta doživljaja oglasa za potrošače, oglasi niže kvalitete imaju više pragove.
  • Poziciju oglasa: oglasi koji se prikazuju na višoj pozicij na stranici rezultata pretraživanja imaju više pragove od oglasa koji se prikazuju na nižoj poziciji na stranici. Na taj će način korisnici vjerojatnije vidjeti kvalitetnije oglase na višoj poziciji na stranici.
  • Korisničke signale i atribute poput lokacije i vrste uređaja: pragovi se mogu razlikovati ovisno o atributima korisnika, uključujući lokaciju korisnika (na primjer prag se može razlikovati od zemlje do zemlje) i uređaj koji korisnik koristi (primjerice mobilni uređaj u odnosu na stolno računalo).
  • Temu i prirodu istraživanja: pragovi se mogu razlikovati ovisno o prirodi korisnikovih pojmova za pretraživanje. Na primjer, pragovi za pretraživanja povezana s vjenčanjima mogu se razlikovati od pretraživanja za tečajeve pletenja košara.
  • Povezane dražbe: pragovi mogu ovisiti i o dražbama za povezane upute. Na primjer, pragovi za rang oglasa za pojam za pretraživanje [automobilsko osiguranje] mogu se formirati na temelju dražbi za pojmove pretraživanja [automobilsko osiguranje] i [osiguranje u slučaju sudara].

Ti čimbenici pomažu osigurati da se, kada su u pitanju oglasi koje korisnici vide i cijene koje oglašivači plaćaju, vodi računa o kvaliteti korisničkog doživljaja, licitacijama oglašivača i vrijednosti koju oglašivači stavljaju na interakciju korisnika s njihovim oglasima.

Kako pragovi za rang oglasa utječu na vaš CPC

Vaš se stvarni CPC izračunava na temelju vašeg ranga oglasa, uključujući pragove i nadmetanja s drugim oglašivačima.

Ako je vaš oglas jedini koji ispunjava uvjete za prikazivanje (npr. nijedan drugi oglašivač ne ispunjava svoje pragove za rang oglasa), platit ćete rezervnu cijenu (prag zaokružen na minimalnu naplativu jedinicu u vašoj zemlji (primjerice na sljedeću kunu u Hrvatskoj). To znači da vaš oglas može biti relativno skup bez obzira na to što se odmah ispod njega ne prikazuju oglasi jer njegova cijena ovisi o kvaliteti oglasa i pragovima za rang oglas.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem