Mainoksen sijoituksen kynnysarvot: Määritelmä

Mainoksen sijoituksen kynnysarvolla tarkoitetaan pienintä hintatarjousta, jolla mainoksesi voidaan näyttää tietyssä sijainnissa. Koska haluamme taata käyttäjille laadukkaan mainoskokemuksen, kunkin mainoksen on täytettävä tietyt laadulliset vähimmäisarvot, ennen kuin se voidaan näyttää.

Mainoksen sijoitus määräytyy useiden eri tekijöiden mukaan. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa hintatarjous, mainoksen laatu huutokaupan aikana, mainoksen sijoituksen kynnysarvot, hakukonteksti sekä laajennusten vaikutus.

Mainoksen sijoituksen kynnysarvot määräytyvät mainostesi laadun mukaan, ja niitä muokataan useiden eri tekijöiden perusteella. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa mainoksen sijainti, haun aihe ja luonne sekä sijainnin ja laitetyypin kaltaiset käyttäjäsignaalit ja ‑attribuutit. Mainoksen sijoituksen kynnysarvojen avulla voimme varmistaa, että mainosten laadulle sekä mainostajan hintatarjoukselle ja arvolle annetaan oikea painoarvo.

Esimerkiksi hakutulosten yläpuolella näkymiseen vaadittavat mainoksen sijoituksen kynnysarvot ovat korkeampia kuin hakutulosten alapuolella näkymiseen vaadittavat kynnysarvot. Näin käyttäjät näkevät todennäköisemmin sivun yläosassa laadukkaampia mainoksia ja mainostajien maksamat todelliset klikkauskohtaiset hinnat vastaavat mainoksen sijainnin arvoa.

Miten mainoksen sijoitus vaikuttaa klikkauskohtaiseen hintaan?

Todellinen klikkauskohtainen hinta lasketaan mainoksen sijoituksen, mainostajien välisen kilpailun ja mainokselta vaadittujen mainoksen sijoituksen kynnysarvojen perusteella.

Vaikka mainoksesi olisi ainoa näytettäväksi kelpaava mainos eikä yksikään kilpailijoistasi täyttäisi mainoksen sijoituksen kynnysarvoja, sinun on silti maksettava kynnysarvojen ylittämiseksi vaadittava vähimmäishinta. Riippuen mainoksen laadusta ja mainoksen sijoituksen kynnysarvoista mainoksesi voi siis olla suhteellisen kallis, vaikka heti sen alapuolella ei näytettäisikään muita mainoksia.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?