Reklaamiasetuslävede definitsioon

Reklaamiasetusläved määravad teie võime konkureerida reklaamioksjonil.

Läved määratakse dünaamiliselt iga oksjoni ajal, võttes aluseks erinevad tegurid, sealhulgas järgmised.

  • Teie reklaami kvaliteet: tarbijate jaoks kvaliteetse reklaamikogemuse säilitamiseks on madalama kvaliteediga reklaamidel kõrgemad läved.
  • Reklaami positsioon: otsingutulemuste lehel kõrgemal kuvatavatel reklaamidel on kõrgemad läved kui reklaamidel, mis kuvatakse lehel allpool. Nii näevad inimesed lehel suurema tõenäosusega kõrgema kvaliteediga reklaame.
  • Kasutajate signaalid ja atribuudid (nt asukoha ja seadme tüüp): läved võivad kasutaja atribuutide, sh kasutaja asukoha (näiteks võivad läviväärtused erineda riigiti) ja kasutaja kasutatava seadme (nt mobiilseade või lauaarvuti) alusel erineda.
  • Otsingu teema ja olemus: läved võivad erineda olenevalt kasutaja otsinguterminite olemusest. Näiteks pulmadega seotud otsingute läved võivad olla teistsugused kui korvipunumiskursuste otsingud.

Need tegurid aitavad tagada, et kui tegemist on reklaamidega, mida kasutajad näevad ja mille eest reklaamijad maksavad, võetakse arvesse kasutuskogemuse kvaliteeti, reklaamijate pakkumisi ja seda, kuidas väärtustavad reklaamijad kasutajate seotust reklaamidega.

Kuidas reklaamiasetusläved mõjutavad teie CPC-d?

Teie tegelik CPC arvutatakse teie reklaamiasetuse alusel, sealhulgas teiste reklaamijate lävede ja konkurentsi põhjal.

Kui teie reklaam on ainus, mis on esitamiseks sobilik (näiteks seetõttu, et ükski teie konkurentidest ei vasta reklaamiasetuslävedele), maksate baashinda (lävi ümardatakse teie riigi minimaalse arveldatava ühikuni, näiteks järgmise sendini USA-s). See tähendab, et teie reklaamikvaliteedist ja reklaamiasetuse lävedest olenevalt võib teie reklaami kuvamine olla suhteliselt kulukas isegi siis, kui kohe selle all teisi reklaame ei kuvata.

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü