Прагове на рекламния ранг: Определение

Минималната оферта, необходима за показването на рекламата Ви на определена позиция. За да се поддържа висококачествената практическа работа с рекламите, всяка реклама трябва да съответства на съответните прагове за качество, за да отговаря на условията за показване.

Рекламният ранг се определя като комбинация от фактори, включително офертата Ви, качеството на рекламата по време на търга, праговете на рекламния ранг, контекста на търсенето и въздействието на разширенията.

Праговете на рекламния ранг се определят от качеството на рекламите Ви и се коригират въз основа на различни фактори, включително позицията на рекламата, темата и естеството на търсенето, както и сигнали от потребители и атрибути като местоположение и тип на устройството. Праговете на рекламния ранг помагат да се гарантира правилното отчитане на качеството на рекламата, както и офертата и стойността на рекламодателя.

Например, праговете на рекламния ранг, на които рекламите трябва да отговарят, за да се показват над резултатите от търсенето, са по-високи от праговете за реклами под резултатите от търсенето. По този начин има по-голяма вероятност хората да виждат реклами с по-високо качество на страницата, а действителните CPC отразяват стойността на местоположението на рекламата на страницата.

Как рекламният ранг влияе върху Вашата CPC

Вашата действителна CPC се изчислява въз основа на рекламния Ви ранг, конкуренцията от други рекламодатели и праговете на рекламния ранг, на които рекламата Ви трябва да отговаря.

Дори ако Вашата реклама е единствената, която отговаря на условията за показване и никой от конкурентите Ви не отговаря на праговете на рекламния ранг, все пак ще заплатите минималната сума, необходима за превишаване на праговете. Това означава, че в зависимост от качеството на рекламата и праговете на рекламния ранг, рекламата Ви може да бъде относително скъпа, дори когато непосредствено под нея не се показват реклами.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си