Прагове за рекламния ранг: Определение

Това е резервираната цена за рекламата Ви. Ако офертата Ви е по-ниска от прага, рекламата Ви няма да се покаже. Ако никой от конкурентите Ви не отговаря на условията за показване, прагът (резервираната цена) е цената, която плащате за кликването.

Праговете се определят динамично по време на всеки търг въз основа на различни фактори, включително:

  • Качеството на рекламата: За да се поддържа висококачествена практическа работа с рекламите за клиентите, за рекламите с ниско качество има по-високи прагове.
  • Позицията на рекламата: За рекламите, които се показват в горната част на страницата с резултати от търсенето, има по-високи прагове от тези, които се показват в долната част. По този начин има по-голяма вероятност хората да виждат реклами с по-високо качество в горната част на страницата.
  • Сигналите от потребители и атрибутите като местоположение и тип на устройството: Праговете могат да варират въз основа на атрибутите на потребителя, включително местоположението на потребителя (например праговете могат да варират според държавата) и устройството, което използва (например мобилно спрямо настолно).
  • Темата и естеството на търсенето: Праговете могат да варират въз основа на естеството на думите за търсене на потребителя. Например праговете за търсенията, свързани със сватби, могат да се различават от търсенията на уроци по плетене на кошници.
  • Свързаните търгове: Праговете могат да зависят и от търговете за свързаните заявки. Например праговете за рекламния ранг за думата за търсене [автомобилна застраховка] могат да зависят от търговете за думите за търсене [застраховка за превозно средство] и [застраховка злополука].

Тези фактори помагат да се осигури, че при определяне на показваните на потребителите реклами и цената, плащана от рекламодателите, се отдава нужното внимание на качеството на практическата работа на потребителите, офертите от рекламодатели и стойността, която рекламодателите отдават на потребителската ангажираност с рекламите им.

Как праговете за рекламния ранг влияят върху CPC

Действителната CPC се изчислява въз основа на рекламния Ви ранг, включително праговете и конкуренцията от други рекламодатели.

Ако рекламата Ви е единствената, която отговаря на условията за показване (например защото никой от конкурентите Ви не покрива праговете за рекламния ранг), ще платите резервираната цена (прагът, закръглен до минималната платима единица в държавата Ви, например до следващото пени в САЩ). Това означава, че в зависимост от качеството на рекламата и праговете на рекламния ранг, рекламата Ви може да бъде относително скъпа, дори когато непосредствено под нея не се показват реклами.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си