Giới thiệu về tính năng Khuyến mại của Google Partners

Tính năng Khuyến mại mang đến những ưu đãi cho các tài khoản Google Ads đủ điều kiện của bạn. Google Partners sẽ cấp cho các tài khoản đủ điều kiện một khoản tín dụng khuyến mại có giá trị tương ứng với số tiền mà tài khoản đã chi tiêu. Ví dụ: Chúng tôi sẽ tặng bạn 1 khoản tín dụng tương ứng với số tiền mà bạn đã chi tiêu trong 30 ngày, tối đa là 100 đô la. Các ưu đãi khuyến mại có thể khác nhau tùy thuộc vào trạng thái huy hiệu của công ty và quốc gia thanh toán của tài khoản.

Các yêu cầu để tài khoản đủ điều kiện

Mọi tài khoản dưới quyền quản lý của một tài khoản người quản lý Google Ads đều sẽ được áp dụng các ưu đãi khuyến mại nếu tài khoản đó đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tài khoản đó đã bật tính năng khuyến mại.
 • Tài khoản đó chưa áp dụng các chương trình khuyến mại khác.
 • Quốc gia thanh toán của tài khoản đó thuộc phạm vi cung cấp chương trình khuyến mại của Google Partners.
 • Tài khoản đó đã hiển thị quảng cáo đầu tiên trong vòng 14 ngày qua.

Xem toàn bộ các điều khoản và điều kiện tại đây.

Cách kích hoạt tính năng Khuyến mại

Để sử dụng tính năng Khuyến mại:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chương trình Partners và tìm thẻ “Khuyến mại” ở góc trên bên trái.
 3. Nhấp vào Xem chi tiết và chọn Bật.
 4. Nhấp vào Lưu.

Cách hoạt động của tính năng khuyến mại

Sau khi bạn bật tính năng khuyến mại, các ưu đãi sẽ tự động áp dụng cho các tài khoản đủ điều kiện đã hiển thị quảng cáo đầu tiên trong 14 ngày qua. Để xem những chương trình khuyến mại nào sẽ áp dụng cho tài khoản của bạn, hãy nhấp vào Xem chi tiết.

Lưu ý: 

 • Các ưu đãi khuyến mãi sẽ không được áp dụng ngay lập tức. Hệ thống sẽ quét tài khoản của bạn vài lần trong ngày và áp dụng các ưu đãi phù hợp cho mọi tài khoản đủ điều kiện, miễn là các tài khoản này đã hiển thị quảng cáo đầu tiên của mình.
 • Bạn không thể tạo ưu đãi khuyến mại trong mục Chương trình Partners để gửi cho khách hàng tiềm năng. 
 • Bạn không thể chọn tài khoản cụ thể để áp dụng ưu đãi khuyến mại; thay vào đó, ưu đãi sẽ tự động áp dụng cho tất cả các tài khoản mới đủ điều kiện. 

Chúng tôi không giới hạn số lượng ưu đãi khuyến mại có thể được cấp qua tài khoản người quản lý của bạn. Tuy nhiên, các ưu đãi mới sẽ giảm tần suất áp dụng, khi giá trị của các ưu đãi đó bằng với tổng số tiền mà tài khoản đã chi tiêu trong một khoảng thời gian nhất định. Khi các ưu đãi bị chậm lại, bạn sẽ thấy một cảnh báo ở phía trên cùng của thẻ Khuyến mại.

Cách xem các ưu đãi khuyến mại hiện có

Để xem các ưu đãi khuyến mại hiện có, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chương trình Partners và tìm thẻ “Khuyến mãi”.
 3. Nhấp vào Xem chi tiết.
 4. Tìm mục "Ưu đãi" và nhấp vào mũi tên để mở rộng.  Bảng hiện ra sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các ưu đãi hiện có theo quốc gia và giá trị. 

Cách xem các ưu đãi khuyến mại đã áp dụng

Để xem các ưu đãi khuyến mại đã áp dụng trong 90 ngày qua, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chương trình Partners và tìm thẻ “Khuyến mại”.
 3. Nhấp vào Xem chi tiết.
 4. Tìm mục "Các ưu đãi khuyến mại đã áp dụng". Bảng hiện ra sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các tài khoản hiện đã liên kết dưới quyền của tài khoản người quản lý và đã áp dụng một ưu đãi khuyến mại của Google Partners trong 90 ngày qua. 
Hệ thống không di chuyển thông tin lịch sử về các ưu đãi khuyến mại được áp dụng trước đây từ cổng Partners sang Google Ads. Tuy nhiên, tất cả ưu đãi khuyến mại mới được áp dụng sau thời điểm di chuyển sẽ bắt đầu hiển thị trong danh sách ưu đãi Khuyến mại đã áp dụng. Ngoài ra, đến giữa tháng 12 năm 2018, lịch sử của bạn sẽ hiển thị các chương trình khuyến mại đã áp dụng trong 90 ngày kể từ khi di chuyển.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?