Giới thiệu về ưu đãi khuyến mãi của Google Partners

Các chương trình khuyến mãi là một lợi ích, trong đó cung cấp tín dụng chi tiêu cho Đối tác và Đối tác xuất sắc đủ điều kiện*. Những tài khoản mới đủ điều kiện sẽ được cấp khoản tín dụng khuyến mãi trị giá lên tới 500 đô la (đô la Mỹ hoặc đơn vị tiền tệ tương đương) khi đạt mức chi tiêu bắt buộc là 500 đô la. Tài khoản khách hàng mới cần chi tiêu 500 đô la trong vòng 60 ngày để đủ điều kiện nhận khoản tín dụng này. Các chương trình khuyến mãi có thể khác nhau tuỳ thuộc vào quốc gia thanh toán của tài khoản. Vui lòng xem hướng dẫn tìm hiểu những chương trình khuyến mãi đang áp dụng tại quốc gia của bạn ở bên dưới.

Kể từ tháng 2 năm 2022, những đối tác đủ điều kiện đã bật tính năng khuyến mãi trong thẻ Chương trình Partners sẽ nhận được các ưu đãi có giá trị cao hơn khi nhận được huy hiệu Đối tác mới. Bạn có thể tìm thấy những ưu đãi đã áp dụng trong vòng 90 ngày qua bằng cách nhấp vào thẻ khuyến mãi trên thẻ Chương trình Partners trong Google Ads.

*Điều khoản và điều kiện cho mỗi chương trình khuyến mãi có thể khác nhau theo quốc gia hoặc chương trình khuyến mãi. Vì vậy, bạn nhớ xem các điều khoản và điều kiện chung áp dụng cho các mã khuyến mãi của chúng tôi.

Điều kiện tham gia đối với tài khoản

Các ưu đãi khuyến mãi sẽ áp dụng cho bất kỳ tài khoản nào được quản lý bằng một tài khoản người quản lý Google Ads nếu tài khoản đó đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Tài khoản người quản lý đạt danh hiệu Đối tác hoặc Đối tác xuất sắc.
 • Tài khoản đó đã bật tính năng ưu đãi khuyến mãi.
 • Tài khoản đó hiện không tham gia chương trình khuyến mãi nào khác.
 • Quốc gia thanh toán trong tài khoản đó thuộc phạm vi áp dụng các ưu đãi khuyến mãi của Google Partners.
 • Tài khoản đó đã phân phát lượt hiển thị quảng cáo đầu tiên trong vòng 14 ngày qua.

Xem lại toàn bộ điều khoản và điều kiện tại đây.

Cách kích hoạt tính năng khuyến mãi

Cách sử dụng tính năng ưu đãi khuyến mãi:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào thẻ Chương trình Partners rồi tìm thẻ “Khuyến mãi”.
 3. Nhấp vào Xem chi tiết rồi chọn Bật.
 4. Nhấp vào Lưu.

Cách hoạt động của tính năng ưu đãi khuyến mãi

Sau khi bạn bật tính năng khuyến mãi, các chương trình khuyến mãi sẽ tự động áp dụng cho những tài khoản đủ điều kiện và đã phân phát lượt hiển thị quảng cáo đầu tiên trong 14 ngày qua. Để kiểm tra những chương trình khuyến mãi sẽ áp dụng cho tài khoản của bạn, hãy nhấp vào Xem chi tiết.

Lưu ý:

 • Các ưu đãi khuyến mãi sẽ không được áp dụng ngay lập tức. Hệ thống sẽ kiểm tra tài khoản của bạn vài lần trong ngày và áp dụng các ưu đãi khuyến mãi phù hợp cho mọi tài khoản đủ điều kiện, miễn là các tài khoản đó đã nhận được lượt hiển thị đầu tiên.
 • Bạn không thể tạo một ưu đãi khuyến mãi trong mục Chương trình Partners để gửi cho khách hàng tiềm năng.
 • Bạn không thể chọn một số tài khoản cụ thể để áp dụng chương trình khuyến mãi vì hệ thống sẽ tự động áp dụng cho tất cả các tài khoản mới đủ điều kiện.
 • Nếu đã bật tính năng khuyến mãi thì bạn có trách nhiệm thông báo về chương trình này cho những tài khoản được liên kết trong tài khoản người quản lý Google Ads của mình. Hệ thống sẽ không thông báo cho tài khoản liên kết khi áp dụng chương trình khuyến mãi.

Chúng tôi không giới hạn số lượng chương trình khuyến mãi mà tài khoản người quản lý của bạn có thể được hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ giảm tần suất áp dụng chương trình khuyến mãi mới khi giá trị của chúng bằng với tổng số tiền mà tài khoản đã chi tiêu trong một khoảng thời gian nhất định. Khi tần suất khuyến mãi giảm đi, bạn sẽ nhận được một cảnh báo ở đầu thẻ Khuyến mãi.

Cách xem chương trình khuyến mãi nào đang áp dụng ở quốc gia của bạn

Cách kiểm tra chương trình khuyến mãi đang áp dụng:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào thẻ Chương trình Partners rồi tìm thẻ “Khuyến mãi”.
 3. Nhấp vào Xem chi tiết.
 4. Tìm mục "Ưu đãi" rồi nhấp vào mũi tên để mở rộng. Bảng hiện ra sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các ưu đãi hiện có theo quốc gia và giá trị.

Cách kiểm tra những chương trình khuyến mãi đã áp dụng

Cách kiểm tra những chương trình khuyến mãi đã áp dụng trong 90 ngày qua:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào thẻ Chương trình Partners rồi tìm thẻ “Khuyến mãi”.
 3. Nhấp vào Xem chi tiết.
 4. Tìm mục “Những khuyến mãi đã áp dụng”. Bảng hiện ra sẽ trình bày những tài khoản đang liên kết với tài khoản người quản lý đã nhận được khuyến mãi của Google Partners trong 90 ngày qua.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false