Giới thiệu về tính năng Khuyến mại của Google Partners

 

Nội dung này áp dụng cho phần Google Partners trong Google Ads. Để tìm nội dung áp dụng cho cổng thông tin Google Partners, hãy nhấp vào đây

 

Tính năng Khuyến mại cung cấp các ưu đãi khuyến mại cho Tài khoản Google Ads đủ điều kiện. Các tài khoản này sẽ được cấp một khoản tín dụng khuyến mại với số tiền tương ứng với giá trị chi tiêu. Ví dụ: Chúng tôi sẽ cấp 1 khoản tín dụng tối đa 100 đô la tương ứng với giá trị chi tiêu trong 30 ngày. Ưu đãi khuyến mại có thể dao động tùy thuộc vào trạng thái huy hiệu công ty và quốc gia thanh toán của tài khoản.

Tài khoản đủ điều kiện

Bất kỳ tài khoản nào do Tài khoản người quản lý Google Ads quản lý sẽ được áp dụng khuyến mại nếu đáp ứng các điều kiện sau: Tài khoản đang không áp dụng khuyến mại nào khác. Quốc gia thanh toán của tài khoản thuộc phạm vi cung cấp khuyến mại của Google Partners. Tài khoản đã hiển thị quảng cáo đầu tiên trong vòng 14 ngày qua.

Xem toàn bộ các điều khoản và điều kiện tại đây .

Cách kích hoạt tính năng Khuyến mại

Để dùng thử tính năng Khuyến mại, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào tab Chương trình Partners và tìm thẻ “Khuyến mại” ở góc trên bên trái.
 3. Nhấp vào "Xem chi tiết".
 4. Trong mục “Tự động áp dụng khuyến mại”, chọn “Tự động áp dụng khuyến mại"

Cách thức hoạt động của tính năng khuyến mại

Sau khi bật tính năng tự động áp dụng khuyến mại, hệ thống sẽ tự động áp dụng khuyến mại cho các tài khoản đủ điều kiện đã hiển thị quảng cáo đầu tiên trong vòng 14 ngày qua. Để xem những ưu đãi khuyến mại nào sẽ áp dụng cho tài khoản của bạn, hãy nhấp vào "Xem chi tiết". Xin lưu ý rằng các ưu đãi khuyến mại sẽ không được áp dụng ngay lập tức. Hệ thống sẽ quét tài khoản của bạn vài lần trong ngày và áp dụng các ưu đãi phù hợp cho bất kỳ tài khoản nào đủ điều kiện, miễn là các tài khoản này đã hiển thị quảng cáo đầu tiên.

Cách xem các ưu đãi khuyến mại hiện có

Để xem các ưu đãi khuyến mại hiện có, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào tab Chương trình Partners và tìm thẻ “Khuyến mại”.
 3. Nhấp vào "Xem chi tiết".
 4. Tìm phần "Phiếu mua hàng" và nhấp vào mũi tên để mở rộng.  Bảng hiện ra sẽ hiển thị cho bạn các ưu đãi hiện có theo quốc gia và giá trị. 

Cách xem các ưu đãi khuyến mại nào đã áp dụng cho tài khoản

Để xem các ưu khuyến mại đã áp dụng trong 90 ngày qua, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào tab Chương trình Partners và tìm thẻ “Khuyến mại”.
 3. Nhấp vào "Xem chi tiết".
 4. Tìm phần "Các khuyến mại đã áp dụng". Bảng hiện ra sẽ hiển thị các tài khoản hiện liên kết với Tài khoản người quản lý và đã áp dụng một khuyến mại của Google Partners trong 90 ngày qua. 

Chúng tôi không giới hạn số lượng ưu đãi khuyến mại có thể cấp qua Tài khoản người quản lý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ trì hoãn áp dụng ưu đãi mới trong một khoảng thời gian đối với các tài khoản nào đã đạt đến một tỉ lệ nhất định giữa tổng giá trị chi tiêu thông qua Tài khoản người quản lý và khoản tín dụng khuyến mại đã cấp. Khi ưu đãi khuyến mại bị trì hoãn áp dụng, bạn sẽ thấy bảng cảnh báo ở phía trên cùng của thẻ Khuyến mại.

Đường dẫn liên kết liên quan

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?