Giới thiệu về tính năng khuyến mãi của Google Partners

Khuyến mãi là một lợi ích, cung cấp tín dụng chi tiêu cho những Đối tác và Đối tác xuất sắc đủ điều kiện*. Những tài khoản mới đủ điều kiện sẽ được cấp khoản tín dụng khuyến mãi trị giá tới 500 đô la (đô la Mỹ hoặc đơn vị tiền tệ tương đương) khi đạt mức chi tiêu bắt buộc là 500 đô la. Tài khoản khách hàng mới cần chi tiêu 500 đô la trong vòng 60 ngày (kể từ lượt hiển thị đầu tiên) để đủ điều kiện nhận khoản tín dụng này. Khuyến mãi có thể khác nhau, tuỳ thuộc vào quốc gia thanh toán của tài khoản. Hãy xem hướng dẫn ở bên dưới để tìm hiểu những chương trình khuyến mãi đang có tại quốc gia của bạn.

Kể từ tháng 2 năm 2022, những đối tác đủ điều kiện đã bật tính năng khuyến mãi trong thẻ Chương trình Partners sẽ nhận được các ưu đãi có giá trị cao hơn khi nhận huy hiệu Đối tác mới. Bạn có thể tìm thấy những ưu đãi được cung cấp trong vòng 90 ngày qua bằng cách nhấp vào thẻ khuyến mãi trên thẻ Chương trình Partners trong Google Ads.

*Điều khoản và điều kiện cho mỗi chương trình khuyến mãi có thể khác nhau theo quốc gia hoặc chương trình khuyến mãi. Vì vậy, bạn nhớ xem các điều khoản và điều kiện chung cho các mã khuyến mãi của chúng tôi.

Điều kiện tham gia đối với tài khoản

Khuyến mãi sẽ được cung cấp cho bất kỳ tài khoản nào được quản lý bằng một tài khoản người quản lý Google Ads nếu tài khoản đó đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Tài khoản người quản lý đạt danh hiệu Đối tác hoặc Đối tác xuất sắc.
 • Tài khoản đó đã bật tính năng khuyến mãi.
 • Tài khoản đó hiện không được hưởng khuyến mãi nào khác.
 • Quốc gia thanh toán trong tài khoản đó thuộc phạm vi cung cấp khuyến mãi của Google Partners.
 • Nhà quảng cáo đó mới đăng ký Google Ads.

Xem lại toàn bộ điều khoản và điều kiện tại đây.

Cách kích hoạt tính năng khuyến mãi

Cách sử dụng tính năng ưu đãi khuyến mãi:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào thẻ Chương trình Partners rồi tìm thẻ “Khuyến mãi”.
 3. Nhấp vào Xem chi tiết rồi chọn Bật.
 4. Nhấp vào Lưu.

Cách hoạt động của tính năng khuyến mãi

Sau khi bạn bật tính năng khuyến mãi, hệ thống sẽ tự động áp dụng khuyến mãi cho những tài khoản đủ điều kiện và mới được dùng để đăng ký Google Ads. Có thể mất đến 35 ngày thì khuyến mãi mới được áp dụng. Để kiểm tra khuyến mãi nào sẽ được áp dụng cho tài khoản của bạn, hãy nhấp vào Xem chi tiết.

Lưu ý:

 • Khuyến mãi sẽ không được áp dụng ngay lập tức. Hệ thống sẽ kiểm tra tài khoản của bạn vài lần và áp dụng khuyến mãi phù hợp cho mọi tài khoản đủ điều kiện, miễn là các tài khoản đó đã nhận được lượt hiển thị đầu tiên. Có thể mất đến 35 ngày thì khuyến mãi mới được áp dụng.
 • Bạn không thể tạo khuyến mãi trong mục Chương trình Partners để gửi cho khách hàng tiềm năng.
 • Bạn không thể chọn một số tài khoản cụ thể để áp dụng khuyến mãi vì hệ thống sẽ tự động áp dụng khuyến mãi cho tất cả tài khoản mới đủ điều kiện.
 • Nếu đã bật tính năng khuyến mãi, bạn có trách nhiệm thông báo về chương trình này cho những tài khoản được liên kết trong tài khoản người quản lý Google Ads của mình. Hệ thống sẽ không thông báo cho tài khoản được liên kết khi áp dụng chương trình khuyến mãi.

Chúng tôi không giới hạn số lượng chương trình khuyến mãi mà tài khoản người quản lý của bạn có thể được hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ giảm tần suất áp dụng khuyến mãi mới khi giá trị của chúng bằng với tổng số tiền mà tài khoản đã chi tiêu trong một khoảng thời gian nhất định. Khi tần suất khuyến mãi giảm đi, bạn sẽ nhận được một cảnh báo ở đầu thẻ Khuyến mãi.

Cách xem chương trình khuyến mãi nào đang được cung cấp ở quốc gia của bạn

Cách kiểm tra chương trình khuyến mãi đang được cung cấp:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào thẻ Chương trình Partners rồi tìm thẻ "Khuyến mãi".
 3. Nhấp vào Xem chi tiết.
 4. Tìm mục "Ưu đãi" rồi nhấp vào mũi tên để mở rộng. Bảng hiện ra sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các ưu đãi hiện có theo quốc gia và giá trị.

Cách kiểm tra những chương trình khuyến mãi đã cung cấp

Cách kiểm tra những chương trình khuyến mãi đã cung cấp trong 90 ngày qua:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào thẻ Chương trình Partners rồi tìm thẻ "Khuyến mãi".
 3. Nhấp vào Xem chi tiết.
 4. Tìm mục “Những khuyến mãi đã cung cấp”. Bảng hiện ra sẽ trình bày những tài khoản đang liên kết với tài khoản người quản lý đã nhận được khuyến mãi của Google Partners trong 90 ngày qua.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
15904914857365019835
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067