Giới thiệu về tính năng Khuyến mại của Google Partners

Tính năng Khuyến mại cung cấp các ưu đãi khuyến mại cho Tài khoản Google Ads đủ điều kiện. Các tài khoản này sẽ được cấp một khoản tín dụng khuyến mại với số tiền tương ứng với giá trị chi tiêu. Ví dụ: Chúng tôi sẽ cấp 1 khoản tín dụng tối đa 100 đô la tương ứng với giá trị chi tiêu trong 30 ngày. Ưu đãi khuyến mại có thể dao động tùy thuộc vào trạng thái huy hiệu công ty và quốc gia thanh toán của tài khoản.

Điều kiện áp dụng ưu đãi cho tài khoản

Bất kỳ tài khoản nào dưới quyền quản lý của một tài khoản người quản lý Google Ads đều sẽ được áp dụng các khuyến mại nếu tài khoản đó đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tài khoản đó đã bật tính năng Khuyến mại.
 • Tài khoản đó chưa áp dụng các chương trình khuyến mại khác.
 • Quốc gia thanh toán của tài khoản đó thuộc phạm vi cung cấp chương trình khuyến mại của Google Partners.
 • Tài khoản đã hiển thị quảng cáo đầu tiên trong vòng 14 ngày qua.

Xem toàn bộ các điều khoản và điều kiện tại đây .

Cách kích hoạt tính năng Khuyến mại

Để sử dụng tính năng Khuyến mại, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào tab Chương trình Partners và tìm thẻ “Khuyến mại” ở góc trên bên trái.
 3. Nhấp vào Xem chi tiết và chọn Bật.
 4. Nhấp vào Lưu.

Cách hoạt động của tính năng khuyến mại

Sau khi bạn bật tính năng khuyến mại, các ưu đãi khuyến mại sẽ tự động áp dụng cho các tài khoản đủ điều kiện đã có quảng cáo hiển thị lần đầu tiên trong 14 ngày qua. Để xem những chương trình khuyến mại nào sẽ áp dụng cho các tài khoản của bạn, hãy nhấp vào Xem chi tiết.

Lưu ý:

 • Các ưu đãi khuyến mãi sẽ không được áp dụng ngay lập tức. Hệ thống sẽ quét tài khoản của bạn vài lần trong ngày và áp dụng ưu đãi khuyến mại phù hợp cho bất kỳ tài khoản nào đủ điều kiện, miễn là các tài khoản này đã có lượt hiển thị quảng cáo đầu tiên.
 • Bạn không thể tạo ưu đãi khuyến mại trong phần chương trình Partners để gửi cho khách hàng tiềm năng của mình.
 • Bạn không thể chọn tài khoản cụ thể để áp dụng ưu đãi khuyến mại. Thay vào đó, ưu đãi này sẽ tự động áp dụng cho tất cả các tài khoản mới đủ điều kiện.

Chúng tôi không giới hạn số lượng ưu đãi khuyến mại có thể được cấp qua tài khoản người quản lý của bạn. Tuy nhiên, các ưu đãi mới sẽ giảm tần suất áp dụng, khi giá trị của các ưu đãi đó bằng với tổng số tiền mà tài khoản đã chi tiêu trong một khoảng thời gian nhất định. Khi các ưu đãi bị chậm lại, bạn sẽ thấy một cảnh báo ở phía trên cùng của thẻ Khuyến mại.

Cách xem các ưu đãi khuyến mại hiện có

Để xem các ưu đãi khuyến mại hiện có, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào tab Chương trình Partners, rồi tìm thẻ “Khuyến mại”.
 3. Nhấp vào Xem chi tiết.
 4. Tìm mục "Ưu đãi" và nhấp vào mũi tên để mở rộng. Bảng hiện ra sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các ưu đãi hiện có theo quốc gia và giá trị.

Cách xem các ưu đãi khuyến mại đã áp dụng

Để xem các ưu đãi khuyến mại đã áp dụng trong 90 ngày qua, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào tab Chương trình Partners, rồi tìm thẻ “Khuyến mại”.
 3. Nhấp vào Xem chi tiết.
 4. Tìm mục "Các ưu đãi khuyến mại đã áp dụng". Bảng xuất hiện sẽ hiển thị các tài khoản hiện liên kết với tài khoản người quản lý và đã áp dụng một ưu đãi khuyến mại của Google Partners trong 90 ngày qua.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố