מידע על שוברי פרסום של Google Partners

התכונה 'שוברי פרסום' מאפשרת להעניק שוברי פרסום לחשבונות Google Ads הזכאים לכך. סכום השובר נקבע לפי סכום הוצאות הפרסום שהצטברו בחשבון. לדוגמה, אפשר להעניק שובר פרסום בסכום התואם להוצאות שהצטברו בחשבון במשך 30 יום, עד 400 ₪. ייתכנו הבדלים בין שוברי הפרסום השונים, בהתאם לסטטוס של תג הסוכנות ולארץ החיוב של החשבון.

זכאות החשבון

כל חשבון המנוהל על ידי חשבון ניהול ב-Google Ads זכאי לקבל שובר פרסום, אם הוא עומד בדרישות הבאות:

 • התכונה 'שוברי פרסום' מופעלת.
 • לא הוחלו על החשבון שוברי פרסום אחרים.
 • שוברי פרסום של Google Partners מוצעים במדינה שבה מתבצע החיוב של החשבון.
 • החשיפה הראשונה של מודעה בחשבון נרשמה ב-14 הימים האחרונים.

לעיון בתנאים ובהגבלות המלאים, ניתן ללחוץ כאן.

איך מפעילים את התכונה 'שוברי פרסום'?

כדי להשתמש בתכונה 'שוברי פרסום':

 1. נכנסים אל חשבון Google Ads.
 2. לוחצים על הכרטיסייה תוכנית Partners ובוחרים בכרטיס 'שוברי פרסום', המופיע בצד ימין למעלה.
 3. לוחצים על הצגת פרטים ובוחרים באפשרות מופעל.
 4. לוחצים על שמירה.

איך פועלים שוברי פרסום?

לאחר הפעלת התכונה 'שוברי פרסום', המערכת תחיל שוברי פרסום באופן אוטומטי על חשבונות זכאים שנרשמה בהם חשיפה ראשונה של מודעה ב-14 הימים האחרונים. כדי לראות אילו שוברי פרסום יוחלו על החשבונות שלכם, יש ללחוץ על הצגת פרטים.

חשוב לזכור: 

 • ההחלה של שוברי הפרסום לא מבצעת באופן מיידי. המערכת תסרוק את החשבון שלכם מספר פעמים במשך היום ותחיל את שוברי הפרסום הרלוונטיים על כל החשבונות הזכאים, בתנאי שנרשמה בהם חשיפה ראשונה.
 • לא ניתן להפיק שובר פרסום בקטע 'תוכנית Partners' במטרה לשלוח אותו ללקוחות פוטנציאליים. 
 • לא ניתן לבחור חשבונות ספציפיים שעליהם יוחלו שוברי הפרסום. המערכת מחילה שוברי פרסום באופן אוטומטי על כל החשבונות החדשים הזכאים לכך. 

אין הגבלה על מספר השוברים שאפשר להעניק דרך חשבון הניהול. עם זאת, שוברי פרסום חדשים יוענקו בתדירות נמוכה יותר כשהערך של השוברים האלה יהיה זהה לסכום ההוצאה הכולל שהצטבר בחשבון במשך תקופת זמן מסוימת. כשקצב מתן השוברים יואט, תוצג אזהרה בראש הכרטיס 'שוברי פרסום'.

איך אפשר לראות אילו שוברי פרסום זמינים?

כדי לראות אילו שוברי פרסום זמינים:

 1. נכנסים אל חשבון Google Ads.
 2. לוחצים על הכרטיסייה תוכנית Partners ובוחרים בכרטיס 'שוברי פרסום'.
 3. לוחצים על הצגת פרטים.
 4. מחפשים את הקטע 'שוברים' ולוחצים על החץ שמופיע לצידו כדי להרחיב אותו.  בטבלה יוצגו השוברים הזמינים לפי מדינה וסכום. 

איך אפשר לראות אילו שוברי פרסום כבר הוחלו?

כדי לראות אילו שוברי פרסום הוחלו על החשבונות שלכם ב-90 הימים האחרונים:

 1. נכנסים אל חשבון Google Ads.
 2. לוחצים על הכרטיסייה תוכנית Partners ובוחרים בכרטיס 'שוברי פרסום'.
 3. לוחצים על הצגת פרטים.
 4. נכנסים לקטע 'שוברי פרסום שהוחלו'. בטבלה יוצגו חשבונות שמקושרים כרגע לחשבון הניהול ושהוחלו עליהם שוברי פרסום ב-90 הימים האחרונים. 
ההיסטוריה של שוברי פרסום שהוחלו לא עברה מפורטל Partners אל Google Ads. עם זאת, כל שוברי הפרסום החדשים שהוחלו מאז המעבר יתחילו להופיע ברשימה 'שוברי פרסום שהוחלו'. עד אמצע דצמבר 2018, בהיסטוריית השוברים יופיעו כל שוברי הפרסום שהוחלו ב-90 הימים שמאז המעבר.

קישורים רלוונטיים

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?