Всичко за промоционалните оферти от Google Partners

Функцията за промоционални оферти предоставя такива оферти за отговарящи на условията профили в Google Ads. Те ще получават промоционален кредит, съответстващ на размера на разходите им. Може например да предоставим сума, съответстваща на разходите за 30 дни, до максимум 100 щ.д. Промоционалните оферти може да се различават в зависимост от състоянието на значката на компанията и държавата за фактуриране в профила Ви.

Условия за профила

За всеки профил, управляван от профил на мениджър в Google Ads, ще бъде приложен промоционален кредит, ако отговаря на следните изисквания:

 • промоционалните оферти са включени;
 • за профила не са приложени други промоции;
 • таксува се в държава, в която се предлагат промоции от Google Partners;
 • първата рекламна импресия е показана през последните 14 дни.

Можете да намерите пълния текст на Общите условия тук.

Как да активирате функцията за промоционални оферти

За да използвате функцията за промоционални оферти:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху раздела Програма Partners и горе вляво намерете картата „Промоционални оферти“.
 3. Кликнете върху Преглед на подробностите и изберете Вкл.
 4. Кликнете върху Запазване.

Начин на работа на промоционалните оферти

След като включите промоционалните оферти, те автоматично ще се приложат за отговарящите на условията профили, които са показали първата си рекламна импресия през последните 14 дни. За да прегледате приложимите за профилите си промоционални оферти, кликнете върху Преглед на подробностите.

Имайте предвид следното: 

 • Промоционалните оферти няма да се приложат незабавно. Профилите ще се преглеждат няколко пъти на ден и съответните промоционални оферти ще се прилагат за всички, които отговарят на условията, стига да са получили първата си импресия.
 • Не е възможно да генерирате промоционална оферта в секцията „Програма Partners“, която да изпратите на потенциални клиенти. 
 • Не е възможно да избирате конкретни профили, за които да се приложат промоционалните оферти. Те се прилагат автоматично за всички отговарящи на условията профили. 

Няма ограничение за броя промоционални оферти, които можете да получите чрез профила си на мениджър. Новите промоции обаче ще се прилагат по-рядко, когато стойността им е равна на общата сума, изразходена от профила за определен период от време. В този случай ще виждате предупреждение в горната част на картата „Промоционални оферти“.

Преглед на наличните промоционални оферти

За да прегледате наличните промоционални оферти:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху раздела Програма Partners и намерете картата „Промоционални оферти“.
 3. Кликнете върху Преглед на подробностите.
 4. Потърсете раздел „Оферти“ и кликнете върху стрелката за разгъване.  В таблицата ще се покажат наличните оферти по държава и сума. 

Как да разберете какви промоционални оферти са били приложени

За да прегледате приложените през последните 90 дни промоционални оферти:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху раздела Програма Partners и намерете картата „Промоционални оферти“.
 3. Кликнете върху Преглед на подробностите.
 4. Потърсете раздел „Приложени промоционални оферти“. Таблицата показва профили, които понастоящем са свързани с профил на мениджър, за който е приложена промоционална оферта от Google Partners през последните 90 дни. 
Историята на вече приложените промоционални оферти не мигрира от портала на Partners към Google Ads. Всички нови промоционални оферти обаче, приложени след мигрирането, ще започнат да се показват в списъка с приложени промоционални оферти, а до средата на декември 2018 г. историята Ви ще бъде попълнена с всички приложени промоции през последните 90 дни след мигрирането.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?