Thiết lập theo dõi chuyển đổi bán hàng tại cửa hàng (đối tác dữ liệu)

Bán hàng tại của hàng (đối tác dữ liệu) là một loại theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến, trong đó đối tác dữ liệu bên thứ ba sẽ khớp thông tin bán hàng ngoại tuyến mà bạn theo dõi trong hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) với các nhấp chuột lên quảng cáo của bạn. Khớp dữ liệu được thực hiện thông qua thẻ theo dõi trên trang web của bạn. Sau đó, đối tác dữ liệu sẽ nhập dữ liệu chuyển đổi của bạn vào Google Ads, để bạn có thể thấy những từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo và chiến dịch nào có thể có ảnh hưởng lớn nhất đến bán hàng tại cửa hàng.

Trước khi bắt đầu

Chuyển đổi bán hàng tại cửa hàng chỉ có sẵn cho các nhà quảng cáo lớn có nhiều vị trí cửa hàng thực. Hãy hỏi đại diện tài khoản của bạn xem chuyển đổi bán hàng tại cửa hàng có sẵn cho doanh nghiệp của bạn không. Đại diện tài khoản của bạn sẽ cần đăng ký bạn với chuyển đổi bán hàng tại cửa hàng và giúp bạn trong quá trình thiết lập.

Để theo dõi chuyển đổi bán hàng tại cửa hàng, bạn cũng sẽ cần thực hiện các bước sau:

Hướng dẫn

Bạn sẽ cần làm việc với đại diện tài khoản Google Ads để thiết lập tài khoản của mình cho theo dõi chuyển đổi bán hàng tại cửa hàng (đối tác dữ liệu). Họ sẽ hướng dẫn bạn qua các bước sau đây:

  1. Thiết lập quyền truy cập API cho đối tác dữ liệu. Đối tác dữ liệu sẽ cần yêu cầu quyền truy cập vào Google Ads API (AdWords API). Sau đó, bạn sẽ xác nhận yêu cầu của họ trong tài khoản Google Ads của mình.
  2. Tạo một tệp từ hệ thống CRM của bạn dựa trên mẫu do đối tác dữ liệu cung cấp và gửi nó cho đối tác. Bạn sẽ bắt đầu bằng cách gửi một tệp thực hành để đảm bảo mọi thứ hoạt động. Sau đó, bạn sẽ thường xuyên gửi một tệp cho đối tác dữ liệu theo yêu cầu của họ để họ có thể theo dõi chuyển đổi của bạn.
  3. Đối tác dữ liệu sẽ cung cấp một thẻ theo dõi chuyển đổi để bạn thêm vào trang web của mình.
  4. Đại diện tài khoản của bạn sẽ thiết lập các hành động chuyển đổi bán hàng tại cửa hàng trong tài khoản Google Ads của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố