ISO 27001-certifiering för butiksförsäljning

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) är en oberoende, icke-statlig internationell organisation med ett internationellt medlemskap som består av 163 nationella standardiseringsorgan. Standardfamiljen ISO/IEC 27000 hjälper organisationer att skydda sina informationstillgångar.

I ISO/IEC 27001 beskrivs och anges kraven på ett informationssäkerhetssystem (ISMS). Här finns en uppsättning rekommenderade metoder och detaljerad information om vilka säkerhetskontroller som kan hjälpa dig att hantera informationsrisker.

Butiksförsäljning följer ISO/IEC 27001. I 27001-standarden ställs inga krav på specifika informationssäkerhetskontroller, men med hjälp av ramverket och checklistan för kontroller kan Google säkerställa en omfattande modell för säkerhetshantering som ständigt förbättras.

Läs mer om ISO 27001.

 TILLBAKA TILL STARTSIDAN FÖR BUTIKSFÖRSÄLJNING

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt