แก้ปัญหาเกี่ยวกับการนำเข้า Conversion ยอดขายในร้าน (อัปโหลดโดยตรง)

เมื่อคุณนำเข้าธุรกรรมในร้านมาไว้ใน Google Ads ข้อมูลที่อัปโหลดจะต้องได้รับการจัดรูปแบบอย่างถูกต้องเพื่อให้ตรงกับข้อมูลของ Google ปัญหาการจับคู่มักเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้จัดรูปแบบของส่วนหัวคอลัมน์อย่างถูกต้อง หรือเมื่อไม่ได้แฮชข้อมูลโดยใช้อัลกอริทึม SHA-256 อย่างถูกต้อง

บทความนี้จะแสดงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีอัปโหลดข้อมูลธุรกรรมในร้านให้สำเร็จ และวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอัปโหลด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีอัปโหลดธุรกรรมออฟไลน์

วิธีการ

ทำตามหลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มปริมาณการจับคู่รายการที่ตรงกัน

ไฟล์ข้อมูลยอดขายในร้าน (อัปโหลดโดยตรง) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบเฉพาะเพื่อให้จับคู่กับข้อมูล Google ได้ การจัดรูปแบบไม่ถูกต้องหรือการแฮชที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการอัปโหลดหรือจำนวนการจับคู่ธุรกรรมต่ำ ทำตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ก่อนจะอัปโหลดไฟล์

หลักเกณฑ์การจัดรูปแบบ

 • ใช้รูปแบบไฟล์ CSV, Excel, Google ชีต, HTTPS หรือ SFTP เพื่ออัปโหลดข้อมูลธุรกรรม
 • ใช้ส่วนหัวคอลัมน์ต่อไปนี้และตรวจสอบว่าสะกดอย่างถูกต้อง
  • อีเมล
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • ชื่อ
  • นามสกุล
  • เมือง
  • รัฐ/จังหวัด
  • ประเทศ
  • รหัสไปรษณีย์
  • ชื่อ Conversion
  • เวลาที่เกิด Conversion
  • มูลค่า Conversion
  • สกุลเงิน Conversion
 • ที่อยู่อีเมลทั้งหมดต้องมีชื่อโดเมน เช่น gmail.com หรือ hotmail.co.jp
 • ตรวจสอบว่าอักขระทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก และนำช่องว่างทั้งหมดที่นำหน้า ตามหลัง หรืออยู่ระหว่างที่อยู่อีเมลและชื่อออก
 • อีเมลที่มีเครื่องหมายเน้นเสียง (เช่น è, é, ê และ ë) จะไม่ได้รับการจับคู่ แต่คอลัมน์ "ชื่อ" และ "นามสกุล" มีเครื่องหมายเน้นเสียงได้
 • อย่าใส่คำนำหน้าเช่น "นาย" ในชื่อลูกค้า
 • รายการภายในคอลัมน์ "ชื่อ Conversion" ควรใช้ตัวสะกดและอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่เหมือนกันกับการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่คุณสร้างขึ้นในบัญชี Google Ads
 • ควรรวม "อัตราความภักดี" และ "อัตราการอัปโหลดธุรกรรม" ไว้เป็นพารามิเตอร์ โดยเศษส่วนที่คุณป้อนให้กับอัตราเหล่านี้ต้องอยู่ระหว่าง 0-1 (ต้องมากกว่า 0)

หลักเกณฑ์การแฮช

 • ควรแฮชคอลัมน์ต่อไปนี้โดยใช้อัลกอริทึม SHA-256 (โปรดทราบว่าข้อมูลที่ไม่ได้แฮชได้รับการรองรับในการอัปโหลดไฟล์ .csv แบบครั้งเดียวผ่านทาง Google Ads ข้อมูลในคอลัมน์เหล่านี้จะได้รับการแฮชโดยอัตโนมัติในเบราว์เซอร์เมื่อส่ง)
  • อีเมล
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • ชื่อ
  • นามสกุล
 • ไม่ควรแฮชคอลัมน์ต่อไปนี้
  • เมือง
  • รัฐ/จังหวัด
  • ประเทศ
  • รหัสไปรษณีย์
 • โปรดทราบว่าการแฮชฝั่งไคลเอ็นต์ได้รับการรองรับในไฟล์รูปแบบ .csv ที่อัปโหลดผ่านอินเทอร์เฟซของ Google Ads เท่านั้น ขณะที่ไฟล์รูปแบบอื่นๆ (เช่น XLS, Google ชีต) และการอัปโหลดประเภทอื่นๆ (เช่น การอัปโหลดที่ตั้งเวลาไว้, Google Ads API (AdWords API)) ยังไม่ได้รับการรองรับในปัจจุบัน และคุณจะต้องแฮชด้วยตัวเองก่อนที่จะอัปโหลด

  คุณยังคงอัปโหลดข้อมูลธุรกรรมที่มีข้อผิดพลาดในการแฮช (เช่น ที่อยู่อีเมลที่มีช่องว่าง) ได้ แต่โปรดทราบว่าระบบไม่น่าจะจับคู่ข้อมูลนั้น

  แสดงตัวอย่างไฟล์เพื่อดูปัญหาการจัดรูปแบบ

  ดูตัวอย่างว่าข้อมูลจะอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์ไหม ดูขั้นตอนในการอัปโหลดสเปรดชีตแบบครั้งเดียว แต่ให้คลิกแสดงตัวอย่างแทนที่จะใช้ คุณจะได้รับแจ้งข้อผิดพลาดที่พบในแถว แถวที่มีสถานะว่ามีข้อผิดพลาดจะไม่ได้รับการประมวลผลเมื่อใช้ไฟล์

  เมื่อดูรายละเอียดการแสดงตัวอย่าง คอลัมน์ "การเปลี่ยนแปลง" จะแสดงจำนวนข้อผิดพลาด พร้อมด้วยข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่อ Conversion, เวลาที่เกิด Conversion และมูลค่า Conversion

  คอลัมน์ "สถานะ" จะแสดงสถานะของแถว รวมถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาด

  เกี่ยวกับการใช้การกระทำที่ถือเป็น Conversion หลายรายการ

  คุณสามารถสร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion การขายในร้านหลายรายการเพื่อติดตามธุรกรรมประเภทต่างๆ เช่น หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์และช่องทางการโฆษณาได้

  ตรวจสอบว่าชื่อ Conversion ในไฟล์ตรงกับชื่อในคอลัมน์ "ชื่อ Conversion" เนื่องจากคุณต้องมีจำนวน Conversion ขั้นต่ำจึงจะอัปโหลดธุรกรรมได้ เราจึงขอแนะนำให้จัดลำดับความสำคัญของการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่มีปริมาณมาก 

  แก้ไขข้อผิดพลาดในการอัปโหลด

  หากได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดขณะดูตัวอย่างไฟล์ ให้ค้นหาข้อผิดพลาดดังกล่าวได้ในตารางด้านล่าง และทำตามวิธีแก้ไขที่แนะนำ

  ข้อผิดพลาด/ปัญหา วิธีแก้ไข
  ไม่มีอัตราความภักดีในแถวพารามิเตอร์ ป้อนอัตราความภักดีในแถวพารามิเตอร์ เศษส่วนที่คุณใช้จะต้องอยู่ระหว่าง 0-1 (ไม่รวม 0)
  อัตราความภักดีไม่ได้อยู่ระหว่าง 0-1 โดยไม่รวม 0 ป้อนอัตราความภักดีอยู่ระหว่าง 0-1 (ไม่รวม 0)
  ไม่มีอัตราการอัปโหลดธุรกรรมในแถวพารามิเตอร์ ป้อนอัตราการอัปโหลดธุรกรรมในแถวพารามิเตอร์ นี่คืออัตราส่วนของการขายที่คุณกำลังอัปโหลดไปยังการขายโดยรวมซึ่งเชื่อมโยงกับลูกค้าได้ โดยเศษส่วนจะต้องอยู่ระหว่าง 0-1 (ไม่รวม 0) เช่น หากคุณอัปโหลดการขายครึ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกับลูกค้าได้ อัตราการอัปโหลดธุรกรรมจะเป็น 0.5 หรือ 50%
  อัตราการอัปโหลดธุรกรรมไม่ได้อยู่ระหว่าง 0-1 ป้อนอัตราการอัปโหลดธุรกรรมอยู่ระหว่าง 0-1 (ไม่รวม 0)
  ไม่ได้แฮชค่าคอลัมน์อีเมล ควรแฮชอีเมลโดยใช้ SHA-256
  ไม่ได้แฮชค่าคอลัมน์ชื่อ ควรแฮชชื่อโดยใช้ SHA-256 
  ไม่ได้แฮชค่าคอลัมน์นามสกุล ควรแฮชนามสกุลโดยใช้ SHA-256
  ไม่ได้แฮชค่าคอลัมน์หมายเลขโทรศัพท์ ควรแฮชหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ SHA-256
  แฮชรหัสประเทศไม่ได้ นำการแฮชออกจากรหัสประเทศ
  แฮชรหัสไปรษณีย์ไม่ได้ นำการแฮชออกจากรหัสไปรษณีย์
  ไม่พบ Conversion ประเภทนี้ เพิ่ม Conversion ประเภทใหม่หรือเปลี่ยนข้อความที่คุณป้อน ใช้ตัวสะกดและอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในไฟล์อัปโหลดให้เหมือนกันกับการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่คุณสร้างขึ้นในบัญชี
  ใช้วันที่ในอนาคตเป็นเวลาที่เกิด Conversion ไม่ได้ อย่าใช้วันที่ในอนาคตในคอลัมน์ "เวลาที่เกิด Conversion"
  ใช้จำนวนเงินค่าธุรกรรมที่เป็นค่าติดลบไม่ได้ อย่าใช้มูลค่าธุรกรรมที่เป็นค่าติดลบ
  ขนาดไฟล์เกิน 50 MB หลังจากแฮช แบ่งไฟล์ขนาดใหญ่กว่า 50 MB ออกเป็นหลายๆ ไฟล์ แล้วอัปโหลดแยกกัน 
  ธุรกรรมไม่เพียงพอ

  การกระทำที่ถือเป็น Conversion บางรายการในไฟล์มีจำนวนธุรกรรมไม่เพียงพอ ในกรณีนี้ เฉพาะแถวที่ไม่ได้รับข้อผิดพลาดเท่านั้นจะได้รับการอัปโหลดและใช้ ให้ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้

  • แก้ไขข้อผิดพลาดในไฟล์และอัปโหลดอีกครั้ง
  • ใช้กรอบเวลา Conversion ที่นานขึ้นเพื่อให้ได้รับธุรกรรมมากเพียงพอโดยการปรับเปลี่ยนที่ระดับการกระทำที่ถือเป็น Conversion
  • พิจารณารวมธุรกรรมบางประเภทไว้ในการกระทำที่ถือเป็น Conversion 1 รายการเพื่อให้มีปริมาณธุรกรรมสูงขึ้น
  ธุรกรรมได้รับการจับคู่ไม่เพียงพอ คุณไม่ได้รับธุรกรรมที่ตรงกับข้อมูลของ Google เป็นจำนวนมากพอ โดยปกติแล้วคุณจะต้องได้รับธุรกรรมอย่างน้อย 6,000 รายการที่ตรงกับข้อมูลจึงจะอัปโหลดธุรกรรมในร้านได้ อ่านหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบและการแฮชด้านบนเพื่อรับประกันว่าจะป้อนข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการจับคู่รายการที่ตรงกัน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว