Løs problemer med import av konverteringer fra «Butikksalg (direkte opplasting)»

Når du importerer butikktransaksjoner til Google Ads, må dataene du laster opp, være riktig formatert, slik at de samsvarer med Google-dataene. Problemer med samsvar oppstår vanligvis når kolonneoverskrifter ikke er riktig formatert, eller når dataene ikke er riktig hashet med SHA-256-algoritmen.

Denne artikkelen inneholder retningslinjer for hvordan du kan laste opp transaksjonsdataene dine i butikken, og hvordan du feilsøker problemer med opplastingene. Finn ut mer om hvordan du laster opp transaksjoner utenfor nettet.

Veiledning

Oppnå høyere samsvarsvolum ved å følge retningslinjene

Datafiler for «Butikksalg (direkteopplasting)» må være i tråd med bestemte retningslinjer for formatering for å kunne matches med Google-data. Feil formatering (innbefattet feil hashing) kan føre til opplastingsfeil eller et lavt antall samsvarende transaksjoner. Følg disse retningslinjene før du laster opp filen din:

Retningslinjer for formatering

 • Bruk et av følgende filformater når du laster opp transaksjonsdata: CSV, Excel, Google Regneark, HTTPS eller SFTP.
 • Bruk følgende kolonneoverskrifter, og sørg for at du staver dem riktig:
  • Email (e-post)
  • Phone Number (telefonnummer)
  • First Name (fornavn)
  • Last Name (etternavn)
  • City (poststed)
  • State (stat)
  • Country (land)
  • Zip Code (postnummer)
  • Conversion Name (konverteringsnavn)
  • Conversion Time (konverteringstidspunkt)
  • Conversion Value (konverteringsverdi)
  • Conversion Currency (konverteringsvaluta)
 • Alle e-postadresser må omfatte et domenenavn, for eksempel gmail.com eller hotmail.co.jp.
 • Bruk bare små bokstaver, og fjern alle ekstra mellomrom før, etter eller mellom e-postadresser og navn.
 • E-postadresser med aksenter matches ikke (f.eks. è, é, ê og ë). Kolonnene for fornavn og etternavn kan imidlertid inneholde aksenttegn.
 • Ikke ta med prefiks (f.eks. «Herr» i kundenavn).
 • Oppføringer i «Conversion Name»-kolonnen må ha nøyaktig samme stavemåte og bruk av store forbokstaver som konverteringshandlingen du opprettet i Google Ads-kontoen din.
 • «Loyalty Rate» (lojalitetsfrekvens) og «Transaction Upload Rate» (opplastingsfrekvens for transaksjoner) bør tas med som parametere. Brøken du oppgir for disse prisene, må være mellom 0 og 1 (verdien kan ikke være 0).

Retningslinjer for hashing

 • Følgende kolonner må hashes med SHA-256-algoritmen. (Vær oppmerksom på følgende: Uhashede data støttes for engangsopplastinger av CSV-filer via Google Ads. Dataene i disse kolonnene hashes automatisk i nettleseren ved opplasting):
  • Email (e-post)
  • Phone Number (telefonnummer)
  • First Name (fornavn)
  • Last Name (etternavn)
 • Følgende kolonner skal ikke hashes:
  • City (poststed)
  • State (stat)
  • Country (land)
  • Zip Code (postnummer)
 • Vær oppmerksom på at hashing på klientsiden bare støttes for filer i CSV-format som lastes opp via Google Ads-grensesnittet. Andre filformater (f.eks. XLS og Google Regneark) og andre opplastingstyper (f.eks. planlagte opplastinger og Google Ads API) støttes for tiden ikke og må hashes manuelt før opplasting.

  Du kan fortsatt laste opp transaksjonsdata med hashing-feil (f.eks. e-postadresser med mellomrom), men dataene dine blir sannsynligvis ikke matchet.

  Se en forhåndsvisning av filen for å se formateringsproblemer

  Du kan se en forhåndsvisning for å sjekke om dataene dine kommer til å bli lastet opp på riktig måte. Se fremgangsmåten for engangsopplasting av regnearket ditt, men klikk på Forhåndsvisning i stedet for Bruk. Du får beskjed om eventuelle feil i radene. Rader merket med feil blir ikke behandlet når du bruker filen.

  Når du ser på detaljene for forhåndsvisningen, viser «Endring»-kolonnen antall feil og annen informasjon som konverteringsnavn, konverteringstidspunkt og konverteringsverdi.

  I «Status»-kolonnen ser du statusen for raden, innbefattet feilmeldinger.

  Om bruk av flere konverteringshandlinger

  Du kan opprette flere konverteringshandlinger for butikksalg for å spore ulike typer transaksjoner, for eksempel produktkategori og annonseringskanal.

  Sørg for at konverteringsnavnene i filen samsvarer nøyaktig med navnene i «Conversion Name»-kolonnen. Du må ha et minimumsantall av konverteringer for å kunne laste opp transaksjonene dine, og vi anbefaler derfor at du prioriterer konverteringshandlinger med høyt volum. 

  Husk at du også kan laste opp transaksjonene hver uke eller to ganger i uken i stedet for daglig, slik at du har nok samsvarende data.

  Feilsøk problemer med opplastingene dine

  Hvis du får en feilmelding når du forhåndsviser filen, finner du feilen i tabellen nedenfor og bruker den anbefalte løsningen.

  Feil/problem Slik ordner du dette
  Lojalitetsfrekvensen mangler i parameterraden Skriv inn lojalitetsfrekvensen i parameterraden. Brøken du angir, må være mellom 0 og 1 (verdien kan ikke være 0).
  Lojalitetsfrekvensen er ikke mellom 0 og 1 (verdien kan ikke være 0) Skriv inn en lojalitetsfrekvens mellom 0 og 1 (verdien kan ikke være 0).
  Opplastingsfrekvensen for transaksjoner mangler i parameterraden Skriv inn opplastingsfrekvensen for transaksjoner i parameterraden. Dette er forholdet mellom salget du laster opp, og det totale salget du kan knytte til en kunde. Delen må være mellom 0 og 1 (den kan ikke være 0). Hvis du for eksempel laster opp halvparten av salget du kan knytte til en kunde, er opplastingsfrekvensen for transaksjoner 0,5 (altså 50 %).
  Opplastingsfrekvensen for transaksjoner er ikke mellom 0 og 1 Angi en transaksjonsfrekvens mellom 0 og 1 (verdien kan ikke være 0).
  Verdien i E-mail-kolonnen er ikke hashet E-postadresser må hashes med SHA-256-algoritmen.
  Verdien i First Name-kolonnen er ikke hashet Fornavn må hashes med SHA-256-algoritmen. 
  Verdien i Last Name-kolonnen er ikke hashet Etternavn må hashes med SHA-256-algoritmen.
  Verdien i Phone Number-kolonnen er ikke hashet Telefonnumre må hashes med SHA-256-algoritmen.
  Country Code kan ikke være hashet Fjern hashingen av landskoder.
  Zip Code kan ikke være hashet Fjern hashingen av postnumre.
  Finner ikke denne konverteringstypen. Legg til en ny konverteringstype, eller endre teksten du har skrevet inn. Bruk nøyaktig samme stavemåte (innbefattet store forbokstaver) som du brukte da du opprettet konverteringshandlingen i kontoen din.
  Konverteringstidspunktet kan ikke være en dato i fremtiden Ikke bruk en fremtidig dato i «Conversion Time»-kolonnen.
  Negative transaksjonsbeløp kan ikke brukes Ikke bruk negative transaksjonsverdier.
  Filstørrelsen overstiger 50 MB etter hashing Filer som er større enn 50 MB, må deles opp i flere filer som lastes opp separat. 
  For få transaksjoner

  Det finnes ikke mange nok konverteringer for enkelte av konverteringshandlingene i filen din. I slike tilfeller er det bare rader der denne feilen ikke oppsto, som blir lastet opp og brukt. Prøv disse løsningene:

  • Rett opp i eventuelle feil i filen, og last den opp på nytt.
  • Bruk et lengre konverteringsvindu for å få mange nok transaksjoner ved å justere på nivået for konverteringshandlinger.
  • Vurder om du bør slå sammen enkelte av transaksjonstypene i én konverteringshandling for å få høyere transaksjonsvolum.
  For få samsvarende transaksjoner Du har ikke nok transaksjoner som samsvarer med Google-data. Du trenger vanligvis minst 6000 samsvarende transaksjoner for å kunne laste opp transaksjoner i butikken. Les gjennom retningslinjene for formatering og hashing ovenfor, så er du sikker på at du angir riktig informasjon for samsvar.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt