Pārdošanas veikalā (tiešās augšupielādes) reklāmguvumu importēšanas problēmu novēršana

Importējot veikala darījumus Google Ads kontā, datiem, ko gatavojaties augšupielādēt, ir jābūt pareizi formatētiem, lai varētu atrast to atbilstību Google datiem. Atbilstības atrašanas problēmas parasti rodas tad, ja sleju galvenes nav pareizi formatētas vai dati nav pareizi sajaukti, izmantojot algoritmu SHA-256.

Šajā rakstā ir sniegti norādījumi par to, kā sekmīgi augšupielādēt veikala darījumu datus un kā novērst augšupielādes problēmas. Uzziniet vairāk par to, kā augšupielādēt bezsaistes darījumus.

Norādījumi

Vadlīniju ievērošana, lai palielinātu atbilstības apjomu

Lai varētu atrast pārdošanas veikalā (tiešās augšupielādes) datu failu atbilstību Google datiem, ir jāievēro noteiktas formatēšanas vadlīnijas. Nepareizas formatēšanas vai nepareizas jaukšanas dēļ iespējama augšupielādes kļūda vai mazs darījumu atbilstību skaits. Pirms faila augšupielādes nodrošiniet atbilstību tālāk sniegtajām vadlīnijām.

Formatēšanas vadlīnijas

 • Darījumu datu augšupielādei izmantojiet tālāk norādītos failu formātus: CSV, Excel, Google izklājlapas, HTTPS vai SFTP.
 • Izmantojiet tālāk norādītās sleju galvenes un gādājiet, lai tās būtu uzrakstītas pareizi.
  • Email (E-pasts)
  • Phone Number (Tālruņa numurs)
  • First Name (Vārds)
  • Last Name (Uzvārds)
  • City (Pilsēta)
  • State (Apgabals)
  • Country (Valsts)
  • Zip Code (Pasta indekss)
  • Conversion Name (Reklāmguvuma nosaukums)
  • Conversion Time (Reklāmguvuma laiks)
  • Conversion Value (Reklāmguvuma vērtība)
  • Conversion Currency (Reklāmguvuma valūta)
 • Visās e-pasta adresēs ir jābūt iekļautam domēna nosaukumam, piemēram, gmail.com vai hotmail.co.jp.
 • Gādājiet, lai visas rakstzīmes būtu rakstītas mazajiem burtiem, kā arī pirms un pēc e-pasta adresēm un vārdiem vai starp šiem vienumiem būtu noņemtas visas liekās atstarpes.
 • E-pasta adresēm, kurās būs izmantotas noteiktas diakritiskās zīmes (piemēram, è, é, ê un ë), netiks atrasta atbilstība. Diakritiskās zīmes drīkst ietvert slejās “First Name” (Vārds) un “Last Name” (Uzvārds).
 • Klientu vārdiem nepievienojiet uzrunu, piemēram, “kungs”.
 • Ierakstiem slejā “Conversion Name” (Reklāmguvuma nosaukums) ir jāizmanto precīzi tāda pati rakstība un lielo burtu lietojums kā Google Ads kontā izveidotajai reklāmguvuma darbībai.
 • “Loyalty Rate” (Lojalitātes līmenis) un “Transaction Upload Rate” (Darījumu augšupielādes līmenis) ir jāiekļauj kā parametri. Daļskaitlim, kas tiks ievadīts kā šo parametru vērtība, ir jābūt no 0 līdz 1 (bet ne 0).

Jaukšanas vadlīnijas

 • Tālāk norādīto sleju jaukšanai ir jāizmanto algoritms SHA-256. (Piezīme. Tiek atbalstīta vienreizēja nejauktu datu .csv faila augšupielāde, izmantojot Google Ads saskarni. Tālāk norādīto sleju dati tiks automātiski jaukti pārlūkprogrammā pēc to iesniegšanas.)
  • Email (E-pasts)
  • Phone Number (Tālruņa numurs)
  • First Name (Vārds)
  • Last Name (Uzvārds)
 • Tālāk norādītajām slejām jāpaliek nejauktām.
  • City (Pilsēta)
  • State (Apgabals)
  • Country (Valsts)
  • Zip Code (Pasta indekss)
 • Ņemiet vērā, ka jaukšana klienta pusē tiek atbalstīta tikai .csv formāta failiem, kas ir augšupielādēti, izmantojot Google Ads saskarni. Pašlaik netiek atbalstīti citi failu formāti (piemēram, XLS, Google izklājlapas) un citu veidu augšupielāde (piemēram, plānota augšupielāde, Google Ads API (AdWords API)), tāpēc šajos gadījumos pirms augšupielādes ir jāveic manuāla jaukšana.

  Ir iespējams augšupielādēt darījumu datus ar jaukšanas kļūdām (piemēram, ja e-pasta adresē ir atstarpes), taču šiem datiem, visticamāk, netiks atrasta atbilstība.

  Faila priekšskatīšana, lai redzētu formatēšanas problēmas

  Iegūstiet priekšskatījumu, lai noskaidrotu, vai dati tiks sekmīgi augšupielādēti. Veiciet izklājlapas vienreizējas augšupielādes darbības, taču noklikšķiniet uz Priekšskatīt, nevis uz Lietot. Ja kādā rindā tiks konstatēta kļūda, jūs saņemsiet paziņojumu. Lietojot failu, netiks apstrādātas rindas, kurās būs kļūda.

  Skatot priekšskatījuma detalizēto informāciju, slejā “Izmaiņas” tiek rādīts kļūdu skaits, kā arī cita informācija, piemēram, reklāmguvuma nosaukums, reklāmguvuma laiks un reklāmguvuma vērtība.

  Slejā “Statuss” tiek rādīts rindas statuss, tostarp kļūdu ziņojumi.

  Par vairāku reklāmguvumu darbību izmantošanu

  Varat izveidot vairākas ar pārdošanu veikalā saistītas reklāmguvumu darbības, lai uzskaitītu dažādu veidu darījumus, piemēram, produktu kategoriju un reklamēšanas kanālu.

  Reklāmguvumu nosaukumiem jūsu failā ir jābūt tieši tādiem pašiem kā slejā “Conversion Name” (Reklāmguvuma nosaukums). Tā kā darbību augšupielādei ir nepieciešams minimāls reklāmguvumu skaits, priekšroku dodiet lielapjoma reklāmguvumu darbībām. 

  Augšupielādes kļūdu novēršana

  Ja, priekšskatot failu, tiek parādīts kļūdas ziņojums, atrodiet šo kļūdu tālāk esošajā tabulā un veiciet nepieciešamās problēmas novēršanas darbības.

  Kļūda/problēma Problēmas novēršana
  Parametru rindā nav norādīts lojalitātes līmenis. Parametru rindā ievadiet lojalitātes līmeni. Izmantojiet daļskaitli no 0 līdz 1 (bet ne 0).
  Lojalitātes līmenis nav no 0 līdz 1 (bet ne 0). Ievadiet lojalitātes līmeni no 0 līdz 1 (bet ne 0).
  Parametru rindā nav norādīts darījumu augšupielādes līmenis. Parametru rindā ievadiet darījumu augšupielādes līmeni. Tā ir kopējā ar klientu saistāmā pārdošanas apjoma un augšupielādētā pārdošanas apjoma attiecība. Daļskaitlim ir jābūt no 0 līdz 1 (bet ne 0). Piemēram, ja augšupielādējat datus par pusi no pārdošanas apjoma, ko varētu saistīt ar konkrēto klientu, jūsu darījumu augšupielādes līmenis būtu 0,5, lai apzīmētu 50%.
  Darījumu augšupielādes līmenis nav no 0 līdz 1. Ievadiet darījumu augšupielādes līmeni no 0 līdz 1 (bet ne 0).
  Slejā “Email” (E-pasts) esošā vērtība nav jaukta. E-pasta adrešu jaukšanai ir jāizmanto algoritms SHA-256.
  Slejā “Name” (Vārds) esošā vērtība nav jaukta. Vārdu jaukšanai ir jāizmanto algoritms SHA-256. 
  Slejā “Last Name” (Uzvārds) esošā vērtība nav jaukta. Uzvārdu jaukšanai ir jāizmanto algoritms SHA-256.
  Slejā “Phone Number” (Tālruņa numurs) esošā vērtība nav jaukta. Tālruņa numuru jaukšanai ir jāizmanto algoritms SHA-256.
  Valsts kodu nedrīkst jaukt. Noņemiet jaukšanu valstu kodiem.
  Pasta indeksu nedrīkst jaukt. Noņemiet jaukšanu pasta indeksiem.
  Nevar atrast šo reklāmguvumu veidu. Pievienojiet jaunu reklāmguvumu veidu vai mainiet ievadīto tekstu. Augšupielādes failā izmantojiet tieši tādu pašu rakstību un lielo burtu lietojumu kā AdWords kontā izveidotajai reklāmguvuma darbībai.
  Reklāmguvuma laikam nevar izmantot datumus nākotnē. Slejā ”Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks) neizmantojiet datumus nākotnē.
  Nevar izmantot negatīvas darījumu summas. Neizmantojiet negatīvas darījumu summas.
  Pēc jaukšanas faila lielums pārsniedz 50 MB. Failus, kuru lielums pārsniedz 50 MB, sadaliet vairākos failos un augšupielādējiet tos atsevišķi. 
  Nav pietiekami daudz darījumu.

  Dažās failā esošajās reklāmguvumu darbībās nav pietiekami daudz darījumu. Šādā gadījumā tiks augšupielādētas un lietotas tikai tās rindas, kurās nebūs kļūdu. Izmēģiniet tālāk norādītos risinājumus.

  • Izlabojiet failā visas kļūdas un vēlreiz veiciet augšupielādi.
  • Lai iegūtu pietiekami daudz darījumu, izmantojiet ilgāku reklāmguvumu periodu, veicot korekcijas reklāmguvuma darbības līmenī.
  • Lai palielinātu darījumu apjomu, dažus darījumu veidus ieteicams apvienot vienā reklāmguvuma darbībā.
  Nav pietiekami daudz darījumu ar atbilstībām. Jūs neieguvāt pietiekami daudz darījumu, kam tika atrasta atbilstība ar Google datiem. Lai augšupielādētu veikala darījumus, parasti ir nepieciešams vismaz 6000 darījumu, kam atrasta atbilstība. Pārskatiet iepriekš norādītās formatēšanas un jaukšanas vadlīnijas un gādājiet par pareizas informācijas ievadīšanu, lai varētu tikt atrasta atbilstība.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.