Konversioonitüübi „Poemüük (otsene üleslaadimine)” konversioonide importimise probleemide lahendamine

Poesiseste tehingute Google Adsi importimisel tuleb üleslaaditavad andmed õigesti vormindada, et need saaks vastendada Google'i andmetega. Vastendamisprobleemid ilmnevad tavaliselt siis, kui veerupäised pole õigesti vormindatud või kui andmed on algoritmi SHA-256 abil valesti räsitud.

Sellest artiklist leiate juhised, kuidas tehinguandmed edukalt üles laadida ja üleslaadimise probleemide puhul vigu otsida. Vaadake, kuidas võrguühenduseta tehingute teave üles laadida.

Juhised

Järgige juhiseid vastendamise mahu suurendamiseks

Konversioonitüübi „Poemüük (otsene üleslaadimine)“ andmefailid peavad Google'i andmetega vastendamiseks järgima konkreetseid vormindamisjuhiseid. Vale vormindamine või vale räsimine võib kaasa tuua üleslaadimisvea või tehingute vastete väikese arvu. Enne faili üleslaadimist järgige neid juhiseid.

Vormindusjuhised

 • Kasutage tehinguandmete üleslaadimiseks järgmisi failivorminguid: CSV, Excel, Google'i arvutustabelid, HTTPS või SFTP.
 • Kasutage järgmisi veerupäiseid ja veenduge, et see oleks õigesti kirjutatud.
  • E-post
  • Telefoninumber
  • Eesnimi
  • Perekonnanimi
  • Linn
  • Osariik
  • Riik
  • Sihtnumber
  • Konversiooni nimi
  • Konversiooni toimumise aeg
  • Konversiooni väärtus
  • Konversiooni valuuta
 • Kõik e-posti aadressid peavad sisaldama domeeni nime (nt gmail.com või hotmail.co.jp)
 • Veenduge, et kasutaksite ainult väiketähti ja eemaldaksite kõik e-posti aadresside ning nimede ees, järel või vahel olevad lisatühikud.
 • Rõhumärkidega (nt è, é, ê ja ë) e-posti aadresse ei vastendata. Veerud „Eesnimi” ja „Perekonnanimi” võivad siiski rõhumärke sisaldada.
 • Ärge lisage klientide nimedesse selliseid eesliiteid nagu „Hr”.
 • Kanded veerus „Konversiooni nimi” peavad kasutama täpselt sama kirjapilti ja suurtähti nagu teie Google Adsi kontol loodud konversioonitoiming.
 • „Loyalty Rate” („Lojaalsusmäär”) ja „Upload Rate” („Tehingute üleslaadimise määr”) tuleb lisada parameetritena. Nende määrade jaoks sisestatud murdarv peab jääma vahemikku 0–1 (peab olema suurem kui null).

Räsimisjuhised

 • Järgmised veerud peavad olema räsitud algoritmiga SHA-256. (Märkus. Räsimata andmeid toetatakse Google Adsi kaudu ühekordseteks CSV-failide üleslaadimisteks. Nende veergude andmed räsitakse automaatselt brauseris edastamisel):
  • E-post
  • Telefoninumber
  • Eesnimi
  • Perekonnanimi
 • Järgmisi veerge ei tohi räsida:
  • Linn
  • Osariik
  • Riik
  • Sihtnumber
 • Pange tähele, et kliendipoolset räsimist toetatakse ainult CSV-vormingus failide korral, mis on üles laaditud Google Adsi kasutajaliidese kaudu. Muid failivorminguid (nt XLS, Google'i arvutustabelid) ja muid üleslaadimistüüpe (nt ajastatud üleslaadimised, Google Ads API (AdWords API)) praegu ei toetata ning need nõuavad enne üleslaadimist käsitsi räsimist.

  Tehinguandmed saab üles laadida ka räsimisvigadega (nt tühikuid sisaldavad e-posti aadressid), kuid sellisel juhul teie andmeid tõenäoliselt ei vastendata.

  Faili eelvaade vormindamisprobleemide nägemiseks

  Eelvaate abil saab näha, kas andmete laadimine õnnestub. Vaadake juhiseid, kuidas arvutustabel üks kord üles laadida, kuid klikkige käsu Rakenda asemel valikul Eelvaade. Teid teavitatakse ridadelt leitud vigadest. Vigadega ridu faili rakendamisel ei töödelda.

  Kui vaatate eelvaate üksikasju, kuvatakse veerus „Muutmine” vigade arv koos muu teabega, nt konversiooni nimi, konversiooni toimumise aeg ja konversiooni väärtus.

  Veerus „Olek” kuvatakse rea olek, sh veateated.

  Teave mitme konversioonitoimingu kasutamise kohta

  Võite luua mitu poemüügi konversioonitoimingut, et jälgida eri tüüpi tehinguid, nt tootekategooriat või reklaamikanalit.

  Veenduge, et failis olevad konversiooninimed ühtiksid täpselt veerus „Konversiooni nimi” olevate nimedega. Kuna tehingute üleslaadimiseks on vaja minimaalset arvu konversioone, soovitame prioritiseerida suure mahuga konversioonitoimingud. 

  Pidage meeles, et piisava arvu vastete tagamiseks saab tehinguid igapäevase üleslaadimise asemel üles laadida ka iga nädala või kahe nädala tagant.

  Üleslaadimiste veaotsing

  Kui teile saadetakse faili eelvaate vaatamisel veateade, leiate vea koos soovitatud parandusega allolevast tabelist.

  Viga/probleem Kuidas parandada?
  Parameetrite reas pole lojaalsusmäära Sisestage lojaalsusmäär parameetrite reale. Kasutatav murdarv peab jääma vahemikku 0–1 (välja arvatud null).
  Lojaalsusmäär ei jää vahemikku 0–1, välja arvatud null. Sisestage lojaalsusmäär, mis jääb vahemikku 0–1 (välja arvatud null).
  Parameetrite reas pole tehingute üleslaadimise määra Sisestage tehingute üleslaadimise määr parameetrite reale. See on suhtarv kogumüügi hulka üleslaaditavast müügist, mida saate seostada kliendiga. Murdarv peab jääma vahemikku 0–1 (välja arvatud 0). Kui laadite näiteks üles poole müügist, mille saab kliendiga seostada, on teie tehingu üleslaadimise määr 50% eest on 0,5.
  Tehingute üleslaadimise määr ei jää vahemikku 0–1 Sisestage tehingute üleslaadimise määr, mis jääb vahemikku 0–1 (välja arvatud null).
  E-posti veeru väärtus ei ole räsitud E-posti aadressid peavad olema räsitud algoritmiga SHA-256.
  Eesnime veeru väärtus ei ole räsitud Eesnimed peavad olema räsitud algoritmiga SHA-256. 
  Perekonnanime veeru väärtus ei ole räsitud Perekonnanimed peavad olema räsitud algoritmiga SHA-256.
  Telefoninumbri veeru väärtus ei ole räsitud Telefoninumbrid peavad olema räsitud algoritmiga SHA-256.
  Riigikoodi ei saa räsida Eemaldage riigikoodidelt räsimine.
  Sihtnumbrit ei saa räsida Eemaldage sihtnumbritelt räsimine.
  Seda konversioonitüüpi ei leitud. Lisage uus konversioonitüüp või muutke sisestatud teksti. Kasutage üleslaaditud failis täpselt sama kirjapilti ja suurtähti, mida kasutasite oma kontol konversioonitoimingu loomisel.
  Konversiooni aja jaoks ei saa kasutada tulevikus olevaid kuupäevi Ärge kasutage veerus „Konversiooni toimumise aeg” tulevikus olevat kuupäeva.
  Tehingute summad ei saa olla negatiivsed Ärge kasutage tehingute negatiivseid väärtusi.
  Faili suurus on pärast räsimist üle 50 MB Üle 50 MB failid tuleb jaotada mitmeks failiks ja need eraldi üles laadida. 
  Tehinguid ei ole piisavalt

  Mõnel teie failis oleval konversioonitoimingul ei ole piisavalt tehinguid. Sellisel juhul laaditakse üles ja rakendatakse ainult veateadeteta read. Proovige järgmiseid lahendusi.

  • Parandage failis olevad vead ja proovige uuesti.
  • Kasutage piisava arvu tehingute kogumiseks pikema kestusega konversiooniakent. Selleks korrigeerige konversioonitoimingu taset.
  • Kaaluge oma tehingutüüpide kombineerimist üheks konversioonitoiminguks, et tehingute mahtu suurendada.
  Vastendatud tehinguid ei ole piisavalt Te ei saanud piisavalt tehinguid, mis vastendati Google'i andmetega. Tavaliselt vajate vähemalt 6000 vastendatud tehingut, et üles laadida poes tehtud tehinguid. Vaadake üle ülalolevad vormindamis- ja räsimisjuhised ning veenduge, et sisestaksite vastendamiseks õige teabe.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse