Áp dụng biến thể quảng cáo

Sau khi hết thời hạn chạy thử nghiệm biến thể quảng cáo, bạn có thể so sánh hiệu suất của biến thể quảng cáo này so với quảng cáo gốc. Nếu hài lòng với kết quả mà biến thể quảng cáo này mang lại, bạn có thể áp dụng biến thể quảng cáo này và tạo quảng cáo mới.

Bài viết này giải thích cách áp dụng biến thể quảng cáo để tạo quảng cáo mới.

Trước khi bắt đầu

Bạn cần hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra khi áp dụng một biến thể quảng cáo:

 • Khi bạn áp dụng một biến thể quảng cáo, biến thể quảng cáo này sẽ tạo quảng cáo mới và sẽ ngừng chạy song song với quảng cáo gốc đó. Bạn sẽ không thể thu thập bất kỳ dữ liệu so sánh hiệu suất nào khác giữa biến thể quảng cáo này và quảng cáo gốc.
 • Bạn vẫn có thể xem lịch sử hiệu quả hoạt động của các biến thể quảng cáo. Hãy tìm hiểu cách theo dõi biến thể quảng cáo của bạn
 • Khi bạn áp dụng một biến thể quảng cáo, dữ liệu hiệu suất mà bạn nhìn thấy chỉ áp dụng cho các quảng cáo đã chỉnh sửa. Biến thể của bạn có thể không áp dụng cho các quảng cáo khác trong cùng một chiến dịch.
 • Khi bạn áp dụng một biến thể quảng cáo, nó sẽ được phê duyệt theo quy trình thông thường. Có thể bạn sẽ phải chờ một khoảng thời gian trước khi quảng cáo mới được phê duyệt và bắt đầu chạy. Quá trình phê duyệt kéo dài tối đa một ngày làm việc.
 • Google có quyền phân loại mức độ ưu tiên cho các quá trình xem xét để đảm bảo tính ổn định chung cho hoạt động của hệ thống.
 • Nếu áp dụng biến thể quảng cáo của mình trước khi biến thể này bắt đầu chạy hoặc khi đang chạy, bạn sẽ tạo quảng cáo mới và biến thể quảng cáo đó sẽ không chạy nữa.

Áp dụng biến thể quảng cáo

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Trong trình đơn trang ở phía bên trái, hãy nhấp vào phần Bản nháp và thử nghiệm.
 3. Nhấp vào Biến thể quảng cáo. Mục này liệt kê các biến thể quảng cáo mà bạn đã tạo cùng với thông tin về từng biến thể.
 4. Trong cột "Tác vụ", hãy nhấp vào Áp dụng.
 5. Chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Tạm dừng quảng cáo gốc và tạo quảng cáo mới với biến thể này.
  • Xóa quảng cáo gốc và tạo quảng cáo mới với biến thể này.
  • Giữ quảng cáo gốc và tạo quảng cáo mới với biến thể này.
 6. Nhấp vào Áp dụng.

Áp dụng biến thể quảng cáo của bạn từ mục tóm tắt

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Trong trình đơn trang ở phía bên trái, hãy nhấp vào phần Bản nháp và thử nghiệm.
 3. Nhấp vào Biến thể quảng cáo. Mục này liệt kê các biến thể quảng cáo mà bạn đã tạo cùng với thông tin về từng biến thể.
 4. Nhấp vào biến thể quảng cáo mà bạn muốn áp dụng.
 5. Trong mục tóm tắt ở bên phải, hãy nhấp vào Áp dụng .
 6. Chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Tạm dừng quảng cáo gốc và tạo quảng cáo mới với biến thể này.
  • Xóa quảng cáo gốc và tạo quảng cáo mới với biến thể này.
  • Giữ quảng cáo gốc và tạo quảng cáo mới với biến thể này.
 7. Nhấp vào Áp dụng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố