Изглед на свързванията

Един от двата начина за преглед на данните за разширенията Ви в страницата на разширенията

Имайте предвид, че винаги, когато създавате разширение, например за допълнителни описания или за структурирано описание, можете да го свързвате с всяка от рекламните си групи или кампании, или с целия си профил. Това означава, че едно разширение може да има няколко свързвания.

В изгледа на свързванията всеки ред съдържа данни конкретно за едно свързване на дадено разширение, включително рекламната група, кампанията или профила, с които е свързано. Ако разширението е свързано с няколко рекламни групи или кампании, то ще бъде посочено няколко пъти. Използвайте изгледа на свързванията, за да сравнявате ефективността на различните свързвания на едно разширение. Освен това можете да добавяте и премахвате свързвания, като поставите отметки в квадратчетата до свързванията, които искате да промените, и след това използвате падащите менюта Добавяне към и Премахване.

За да виждате данните за разширенията си без подробности за свързванията, преминете към изгледа на разширенията.

Научете повече
Всичко за разширенията
Измерване на ефективността на разширенията на рекламите

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си