Tạo và chỉnh sửa ghi chú

Bài viết này hướng dẫn cho bạn cách tạo và chỉnh sửa ghi chú và cách xem lịch sử ghi chú. Bất kỳ ai có quyền truy cập tài khoản cũng có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa ghi chú trên trang chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo Google Ads của bạn. Đọc dưới đây để tìm hiểu thêm.

Tạo ghi chú

Có một số cách tạo ghi chú, tùy thuộc vào bạn đang ở đâu trong Google Ads. Xem bên dưới để tìm hiểu về các cách khác nhau để tạo ghi chú.
 

Thông qua biểu đồ hiệu suất

Cách đầu tiên và dễ dàng nhất để tạo ghi chú là di chuột lên một nút trên biểu đồ hiệu suất và thêm ghi chú từ thẻ thông tin xuất hiện.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo trong menu trang ở bên trái.
 3. Sử dụng công cụ chọn ngày ở phía trên biểu đồ hiệu suất để chọn phạm vi ngày của dữ liệu bạn muốn xem.
 4. Di chuột lên một nút tròn trên biểu đồ hiệu suất ở đầu trang. Các nút vuông cho biết đã có ghi chú, bạn có thể chỉnh sửa các ghi chú đó.
 5. Nhấp vào Thêm ghi chú. Bạn cũng có thể nhấp vào Xem tất cả ghi chú để xem và chỉnh sửa bất kỳ ghi chú hiện có nào cho chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo này.
  • Ghi chú được thêm vào nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch mà bạn đang xem khi tạo ghi chú. Nếu bạn chưa chọn một chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo cụ thể trong bảng điều hướng bên trái, ghi chú của bạn sẽ được thêm vào cấp tài khoản Google Ads của bạn.
 6. Nhập nội dung ghi chú của bạn vào "Nhập ghi chú của bạn".
 7. Nhấp vào Lưu.

Qua bảng ghi chú

Cách thứ hai cho phép bạn thêm một ghi chú cho bất kỳ ngày nào, mà không cần phải chọn một điểm cụ thể trên biểu đồ hiệu suất trước tiên. Với phương pháp này, bạn cũng có thể xem tất cả các ghi chú hiện có trong bảng ghi chú.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo trong menu trang ở bên trái.
 3. Nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm phía trên bảng kết quả.
 4. Nhấp vào Mở bảng ghi chú. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các ghi chú hiện có bên dưới.
 5. Nhấp vào Thêm.
  • Ghi chú được thêm vào nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch mà bạn đang xem khi tạo ghi chú. Nếu bạn chưa chọn một chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo cụ thể trong bảng điều hướng bên trái, ghi chú của bạn sẽ được thêm vào cấp tài khoản Google Ads của bạn.
 6. Chọn một ngày.
 7. Nhập nội dung ghi chú của bạn vào "Nhập ghi chú của bạn".
 8. Nhấp vào Lưu.

Thông qua bảng báo cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo trong menu trang ở bên trái.
 3. Chọn chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo từ danh sách. Bạn sẽ thấy thanh menu màu xanh xuất hiện phía trên danh sách.
 4. Nhấp vào Thêm ghi chú.
  • Ghi chú chỉ được thêm vào các chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo đã chọn.
 5. Chọn một ngày.
 6. Nhập nội dung ghi chú của bạn vào "Nhập ghi chú của bạn".
 7. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa ghi chú

Bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ ghi chú hiện có nào qua bảng ghi chú hoặc trực tiếp trên biểu đồ hiệu suất. Có hai cách để tìm thấy một ghi chú hiện có:

Thông qua biểu đồ hiệu suất

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo trong menu trang ở bên trái.
 3. Di chuột lên một nút vuông trên biểu đồ hiệu suất để xem ghi chú. Bạn sẽ thấy tất cả ghi chú cho một ngày cụ thể trên một thẻ di chuột.
 4. Nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa ghi chú này hoặc nhấp vào Xem tất cả ghi chú để mở bảng ghi chú. Bảng ghi chú sẽ tự động cuộn xuống vị trí của ghi chú này trong danh sách ghi chú.
 5. Cuộn lên hoặc xuống để tìm và chỉnh sửa một ghi chú.
 6. Nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa ghi chú.
 7. Nhập nội dung của bạn.
 8. Nhấp vào Lưu.

Qua bảng ghi chú

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo trong menu trang ở bên trái.
 3. Nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm ngay bên dưới biểu đồ hiệu suất.
 4. Nhấp vào Mở bảng ghi chú. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các ghi chú hiện có bên dưới.
 5. Cuộn xuống để tìm ghi chú sẽ chỉnh sửa.
 6. Nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa ghi chú hoặc nhấp vào biểu tượng thùng rác để xóa ghi chú.
 7. Nhập nội dung của bạn.
 8. Nhấp vào Lưu.

Xem lịch sử ghi chú

Bạn có thể xem thời gian tạo ghi chú hoặc chỉnh sửa lần cuối và ai thực hiện.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo trong menu trang ở bên trái.
 3. Di chuột lên một nút vuông trên biểu đồ hiệu suất để xem ghi chú hoặc nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm bên dưới biểu đồ hiệu suất, sau đó Mở bảng ghi chú để xem tất cả các ghi chú.
  • Ở cuối bất kỳ ghi chú nào, bạn có thể xem thời gian tạo ghi chú và chỉnh sửa ghi chú lần cuối. Thông tin này cũng có trong "Lịch sử thay đổi".

Liên kết có liên quan

Giới thiệu về ghi chú

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false