Giới thiệu về cập nhật tự động cho chiến dịch Gmail

Chúng tôi sẽ tự động thực hiện các thay đổi sau nếu cần thiết:

Các cài đặt sau sẽ thay đổi và có thể có tác động đến chiến dịch của bạn, chẳng hạn như mức chi tiêu có thể gia tăng, do không tương thích với loại phụ chiến dịch mới của Gmail:

  • Giới hạn tần suất: Giới hạn tần suất sẽ không do người dùng Google Ads chỉ định nữa. Tất cả các chiến dịch Gmail sẽ có giới hạn tần suất do Google Ads xác định.
  • Danh mục dành cho thiết bị di động/máy tính bảng (ứng dụng, quảng cáo chuyển tiếp, web): Phân phát qua Gmail chỉ hỗ trợ các danh mục cấp cao nhất (ví dụ: Thiết bị di động) nhưng không hỗ trợ danh mục phụ (Ví dụ: Quảng cáo chuyển tiếp ứng dụng dành cho thiết bị di động). Nếu danh mục phụ được chọn, chúng tôi sẽ chọn danh mục hàng đầu. 
  • Ứng dụng Gmail sẽ không được bao gồm trong loại nội dung 'ứng dụng dành cho thiết bị di động G-mob không có quảng cáo xen kẽ' nữa. Nếu đã bật cài đặt này, bạn có thể bắt đầu thấy lưu lượng truy cập ứng dụng Gmail trong các chiến dịch Gmail của mình. Để loại trừ các ứng dụng Gmail trong tương lai, hãy sử dụng tùy chọn 'Đặt nhắm mục tiêu cụ thể cho thiết bị' trong phần "Thiết bị" của "Cài đặt" cho chiến dịch của bạn. Lưu ý: Thay đổi này sẽ áp dụng cho tất cả chiến dịch Gmail, bao gồm cả những chiến dịch mà chúng tôi không thể nâng cấp. 

Chúng tôi sẽ xóa các cài đặt/nhắm mục tiêu sau không có tác động đến chiến dịch của bạn và không tương thích với loại phụ chiến dịch mới của Gmail:

  • Tùy chọn vị trí (AOI)
  • Loại trừ nội dung (ngoại trừ loại trừ ứng dụng dành cho thiết bị di động G-mob không có quảng cáo xen kẽ, hãy xem ở trên)
  • Sở thích tùy chỉnh
  • Vị trí
  • Từ khóa nội dung
  • Danh sách tiếp thị lại của Bên thứ ba
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false