O automatskim ažuriranjima kampanja za Gmail

Automatski ćemo, prema potrebi, napraviti sljedeće izmjene:

Izmijenit će se sljedeće postavke, koje bi mogle utjecati na vašu kampanju, kao što je potencijalno povećana potrošnja s obzirom na to da nisu kompatibilne s novom kampanjom za Gmail kao podvrstom:

  • Ograničenje učestalosti: ograničavanje učestalosti prikazivanja više neće određivati Google Ads korisnik. Sve kampanje za Gmail imat će ograničavanje učestalosti prikazivanja koje će odrediti Google Ads.
  • Kategorije mobilnog uređaja / tableta (aplikacija, međuprostorno, web): posluživanje Gmaila podržava samo kategorije najviše razine (npr. mobilni uređaji), ali ne i potkategorije (npr. međuprostorno u mobilnim aplikacijama). Ako je odabrana potkategorija, uključit ćemo kategoriju najviše razine. 
  • Aplikacije Gmail više neće biti uključene u vrstu sadržaja "sadržaj koji ne zauzima međustranicu u mobilnoj aplikaciji GMob". Ako ste omogućili tu postavku, u vašim kampanjama za Gmail možda će vam se početi prikazivati promet aplikacije Gmail. Da biste ubuduće isključili aplikacije Gmail, za svoju kampanju upotrijebite opciju "postavljanje specifičnog ciljanja za uređaje" u odjeljku "Uređaji" pod opcijom "Postavke". Napomena: ta izmjena primijenit će se na sve kampanje za Gmail, uključujući one koje ne možemo nadograditi. 

Uklonit ćemo sljedeće postavke/ciljanje koje nema utjecaj na vašu kampanju i koje nije kompatibilno s novom kampanjom za Gmail kao podvrstom:

  • Opcije lokacije (AOI)
  • Isključivanja sadržaja (osim isključivanja sadržaja koji ne zauzima međustranicu u mobilnoj aplikaciji GMob, vidjeti prethodno)
  • Prilagođeni afinitet
  • Položaje
  • Ključne riječi za sadržaj
  • Popise za remarketing trećih strana
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false