Σχετικά με τις αυτόματες ενημερώσεις σε καμπάνιες Gmail

Θα κάνουμε αυτόματα τις ακόλουθες αλλαγές, όπου είναι απαραίτητο:

Θα αλλάξουμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις που μπορεί να επηρεάσουν την καμπάνια σας, π.χ. αυξάνοντας ενδεχομένως τη δαπάνη, καθώς δεν είναι συμβατές με τον νέο δευτερεύοντα τύπο καμπάνιας Gmail:

  • Όριο συχνότητας: Ο περιορισμός συχνότητας δεν θα καθορίζεται πλέον από τον χρήστη του Google Ads. Ο περιορισμός συχνότητας όλων των καμπανιών Gmail θα καθορίζεται από το Google Ads.
  • Κατηγορίες για κινητές συσκευές/tablet (εφαρμογή, παρενθετική διαφήμιση, ιστός): Η προβολή του Gmail υποστηρίζει μόνο κατηγορίες ανώτατου επιπέδου (κινητές συσκευές, για παράδειγμα), αλλά όχι υποκατηγορίες (παρενθετική διαφήμιση εφαρμογών για κινητές συσκευές, για παράδειγμα). Αν επιλεχθεί μια υποκατηγορία, θα συμμετάσχουμε στην ανώτερη κατηγορία. 
  • Οι εφαρμογές Gmail δεν θα περιλαμβάνονται πλέον στον τύπο περιεχομένου "μη παρενθετική διαφήμιση εφαρμογής G-mob για κινητές συσκευές". Αν έχετε ενεργοποιήσει αυτήν τη ρύθμιση, μπορεί να ξεκινήσετε να βλέπετε επισκεψιμότητα εφαρμογών του Gmail στις καμπάνιες σας στο Gmail. Για να αποκλείσετε τις εφαρμογές του Gmail ώστε να μην προχωρούν, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση "Ορισμός συγκεκριμένης στόχευσης για συσκευές", στην ενότητα "Συσκευές" του τμήματος "Ρυθμίσεις" για την καμπάνια σας. Σημείωση: Αυτή η αλλαγή θα ισχύει για όλες τις καμπάνιες του Gmail, καθώς και για αυτές που δεν μπορούν να αναβαθμιστούν. 

Θα καταργήσουμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις/στόχευση που δεν επηρεάζουν την καμπάνια σας και δεν είναι συμβατές με τον νέο δευτερεύοντα τύπο καμπάνιας Gmail:

  • Επιλογές τοποθεσίας (AOI)
  • Εξαιρέσεις περιεχομένου (εκτός από την εξαίρεση μη παρενθετικής διαφήμισης εφαρμογής G-mob για κινητές συσκευές, βλ. παραπάνω)
  • Προσαρμοσμένη συνάφεια
  • Τοποθετήσεις
  • Λέξεις-κλειδιά περιεχομένου
  • Λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ τρίτου μέρους
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας