ใช้แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ในเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads

แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ทำงานพร้อมกับโค้ดอีกชิ้นหนึ่ง นั่นคือข้อมูลโค้ดเหตุการณ์หรือข้อมูลโค้ดโทรศัพท์เพื่อติดตาม Conversion

เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้โค้ดสำหรับเว็บไซต์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google คุณจะใช้แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์เพื่อติดตาม Conversion ของ Google Ads ได้ เมื่อสร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion ในเว็บไซต์ในประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ของ Google Ads คุณจะเห็นแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์แทนแท็กเครื่องมือวัด Conversion เวอร์ชันก่อนหน้า แท็กนี้ควรติดตั้งในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์ นอกจากนี้คุณยังต้องเพิ่มโค้ดอีก 1 ชิ้นในหน้าเว็บบางหน้าด้วย นั่นคือข้อมูลโค้ดเหตุการณ์หรือข้อมูลโค้ดโทรศัพท์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของ Conversion ที่ต้องการติดตาม ข้อมูลโค้ดเหล่านี้จะทำงานร่วมกับแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์เพื่อติดตาม Conversion 

บทความนี้อธิบายถึงเหตุผลที่คุณควรใช้แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ และวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง

หากคุณได้ติดตั้งแท็กเครื่องมือวัด Conversion เวอร์ชันก่อนหน้าบนเว็บไซต์แล้ว แท็กจะยังคงใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณใช้แท็กเครื่องมือวัด Conversion เวอร์ชันใหม่เพื่อการวัด Conversion ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

ประโยชน์

 • ผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google ได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น: Google Ads ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวของ Google ที่ใช้แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ แต่รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นอย่างเช่น Google Analytics ด้วย หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์จะช่วยให้การใช้งานเว็บไซต์ง่ายขึ้นด้วยการมอบประสบการณ์การติดแท็กที่เป็นหนึ่งเดียว
 • ติดตาม Conversion ได้แม่นยำยิ่งขึ้น: การใช้แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์จะกำหนดคุกกี้ใหม่ในโดเมนซึ่งจะเก็บตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของผู้ใช้หรือการคลิกโฆษณาที่นำผู้ใช้มาที่เว็บไซต์ เพื่อให้ Google Ads วัด Conversion ได้ถูกต้องมากขึ้น แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ช่วยให้คุณระบุว่าการโต้ตอบแบบใดกับเว็บไซต์ที่ควรนับเป็น Conversion ของ Google Ads
 • การครอบคลุมที่สมบูรณ์ของ Conversion ทั้งหมด: หากคุณใช้แท็กเครื่องมือวัด Conversion เวอร์ชันก่อนหน้าที่แก้ไขสำหรับการใช้งานพิกเซลเท่านั้น Google Ads จะสังเกตการณ์ Conversion ไม่ได้ทั้งหมด แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ช่วยให้แน่ใจได้ว่า Conversion ทั้งหมดได้รับการพิจารณา

โปรดทราบว่าเมื่อผู้ใช้เข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณจากการคลิกโฆษณา แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์สำหรับเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads จะอ่านค่าข้อมูลการคลิกโฆษณาแล้วส่งข้อมูลนั้นไปที่ Google Ads แท็ก Google Ads จะใช้ข้อมูลการคลิกในหน้าต่อๆ ไปได้จากคุกกี้ใหม่ที่ตั้งค่าไว้ในโดเมนของคุณ

วิธีการทำงานของแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์

แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ทำงานพร้อมกับโค้ดอีกชิ้นหนึ่ง นั่นคือข้อมูลโค้ดเหตุการณ์หรือข้อมูลโค้ดโทรศัพท์เพื่อติดตาม Conversion 

 • หากคุณกำลังติดตาม Conversion ในเว็บไซต์ ข้อมูลโค้ดเหตุการณ์จะแจ้งแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์เมื่อถึงเวลาที่จะติดตาม Conversion
 • หากคุณกำลังติดตามการโทรไปยังเว็บไซต์ ข้อมูลโค้ดโทรศัพท์จะแทนที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานของคุณด้วยหมายเลขโอนสายของ Google

เมื่อคุณตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion สำหรับเว็บไซต์ คุณจะดูและคัดลอกแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์สำหรับบัญชี รวมถึงข้อมูลโค้ดใดๆ ที่ควรใช้กับแท็กได้ ข้อมูลโค้ดที่คุณจะพบที่ด้านล่างนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และจะใช้ในเว็บไซต์ของคุณไม่ได้ 

แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์

คุณควรวางข้อมูลโค้ดแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ไว้ในทุกหน้าของเว็บไซต์ในส่วน <head> ของหน้า HTML หากก่อนหน้านี้คุณได้ติดตั้งแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ในขณะที่สร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion รายการอื่นจากบัญชี Google Ads เดียวกัน (หรือหากบัญชีดูแลจัดการได้ติดตั้งแท็กไว้ในขณะที่สร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion รายการอื่นในบัญชีของคุณ) คุณก็ไม่ควรเพิ่มข้อมูลโค้ดที่ติดทั่วเว็บไซต์อีก หากคุณได้ติดตั้งแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ในเว็บไซต์จากผลิตภัณฑ์อื่นของ Google (เช่น Google Analytics) หรือจากบัญชีอื่นของ Google Ads ให้ทำตามวิธีการเพื่อปรับเปลี่ยนแท็กเพื่อให้ใช้งานได้กับบัญชี Google Ads

ตัวอย่างแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: CONVERSION_ID -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config','AW-CONVERSION_ID');
 </script>

ข้อมูลโค้ดเหตุการณ์

เพื่อให้เครื่องมือวัด Conversion ในเว็บไซต์ทำงานได้ ควรติดตั้งข้อมูลโค้ดเหตุการณ์ไว้ในหน้า Conversion ของตัวเอง โดยจะวางได้ทุกที่ในโค้ด หลังข้อมูุลโค้ดของแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้วางไว้ภายในส่วน <head> เพื่อการติดตามที่แม่นยำที่สุด

ตัวอย่างข้อมูลโค้ดเหตุการณ์

  <!-- Event snippet for Example conversion page -->
  <script>
    gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL',
      'value': 1.0,
      'currency': 'USD'
    });
  </script>

ข้อมูลโค้ดโทรศัพท์

คุณควรเพิ่มข้อมูลโค้ดโทรศัพท์ลงในหน้าเว็บในเว็บไซต์ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการติดตามจะแสดงขึ้น ควรวางข้อมูลโค้ดโทรศัพท์ไว้หลังแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์

ตัวอย่างของข้อมูลโค้ดโทรศัพท์

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
</script>

วิธีปรับเปลี่ยนแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ที่มีอยู่สำหรับบัญชี Google Ads

หากคุณมีแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ในหน้าในเว็บไซต์แต่ละหน้าแล้ว คุณจะกำหนดค่าให้แท็กนั้นส่งข้อมูลไปยังบัญชี Google Ads หรือ Google Analytics หลายบัญชีได้ ลองมาดูตัวอย่างแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์จากบัญชี Google Analytics แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ควรมีลักษณะดังนี้

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
 </script>

หากต้องการให้ระบบสนับสนุนบัญชี Google Ads เพียงเพิ่มบรรทัดที่ไฮไลต์ลงในแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ โดยแทนที่“AW-CONVERSION_ID” ด้วยรหัสที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดให้เมื่อคุณตั้งค่าแท็กเครื่องมือวัด Conversion 

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">  </script>

 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
   gtag('config','AW-CONVERSION_ID');
 </script>

To disable the collection of remarketing data, add the highlighted gtag('set') command below to your global site tag:

  <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">       </script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
  </script>

Once you’ve made this change, you don’t need to add the global site tag snippet obtained from your Google Ads account to your website. Just add the event or phone snippet. Note that you can re-use the same global snippet for multiple Google Ads or Google Analytics accounts. For each additional Google Ads or Google Analytics account you want your tag to support, add a new ‘config’command that contains the ID of the account (as demonstrated in the sample code above, which has separate ‘config’commands for Google Analytics and Google Ads). 

วิธีใช้แท็กเครื่องมือวัด Conversion เวอร์ชันใหม่

ทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion ใน Google Ads

การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการติดตามเว็บไซต์

Google มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด Google Ads รวบรวมข้อมูลในหน้าเว็บที่คุณใช้งานแท็กที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

โปรดแสดงให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณรวบรวมในเว็บไซต์ พร้อมทั้งต้องได้รับความยินยอมในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่กฎหมายกำหนด

ไม่แน่ใจว่าแท็กได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องหรือไม่ คุณใช้ผู้ช่วยแท็กของ Google เพื่อตรวจสอบการติดตั้งแท็กได้ สำหรับการแก้ปัญหาเพิ่มเติม โปรดดูที่ ตรวจสอบแท็กเครื่องมือวัด Conversion

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว