Använda den globala webbplatstaggen för konverteringsspårning i Google Ads

Den globala webbplatstaggen ska kombineras med ett händelsekodavsnitt eller telefonkodavsnitt för att spåra konverteringar.

För att göra det enklare att använda webbplatskod i alla Googles produkter kan du använda den globala webbplatstaggen för att spåra dina Google Ads-konverteringar. När du skapar en konverteringsåtgärd på en webbplats i den nya Google Ads-upplevelsen ser du en global webbplatstagg i stället för den tidigare taggen för konverteringsspårning. Infoga denna tagg på alla sidor på din webbplats. Du måste dessutom lägga till ett händelsekodavsnitt eller telefonkodavsnitt, beroende på vilken typ av konvertering du vill spåra, på vissa sidor på din webbplats. Dessa kodavsnitt fungerar i kombination med den globala webbplatstaggen för att spåra konverteringar. 

I denna artikel beskriver vi varför du bör använda den globala webbplatstaggen och hur du implementerar den på rätt sätt.

Om du har implementerat den tidigare konverteringstaggen på din webbplats fungerar den fortfarande. Vi rekommenderar dock att du använder den nya taggen för konverteringsspårning för att få en mer exakt mätning av antalet konverteringar.

Fördelar

 • Snabbare och enklare integrering med andra produkter från Google: Den globala webbplatstaggen används inte bara av Google Ads utan också av andra produkter från Google, som Google Analytics. Om du använder dessa produkter underlättar den globala webbplatstaggen implementeringen på webbplatsen eftersom taggningen går till på samma sätt i alla produkter.
 • Mer exakt konverteringsspårning: Med den globala webbplatstaggen placeras nya cookies på din domän som lagrar en unik identifierare för en person eller det annonsklick som ledde personen till din webbplats. Detta säkerställer att Google Ads kan mäta konverteringar mer exakt. Med den globala webbplatstaggen kan du ange vilka interaktioner med din webbplats som ska räknas som Google Ads-konverteringar.
 • Alla konverteringar inkluderas: Om du använder den tidigare taggen för konverteringsspårning, modifierad för en pixelbaserad implementering, kan Google Ads inte identifiera alla dina konverteringar. Den globala webbplatstaggen säkerställer att alla dina konverteringar registreras.

Tänk på att när en person kommer till din webbplats efter att ha klickat på en annons läser den globala webbplatstaggen för konverteringsspårning i Google Ads informationen om annonsklicket och skickar den till Google Ads. På efterföljande sidor kan dina Google Ads-taggar använda klickinformationen från de nya cookies som placeras på din domän.

Så fungerar den globala webbplatstaggen

Den globala webbplatstaggen ska kombineras med ett händelsekodavsnitt eller telefonkodavsnitt för att spåra konverteringar. 

 • Om du spårar konverteringar på din webbplats anger händelsekodavsnittet när den globala webbplatstaggen ska registrera en konvertering.
 • Om du spårar samtal från din webbplats ersätter telefonkodavsnittet ditt företagstelefonnummer med Googles vidarekopplingsnummer.

När du ställer in konverteringsspårning på din webbplats kan du granska och kopiera den globala webbplatstaggen för ditt konto, liksom de eventuella kodavsnitt som ska användas tillsammans med taggen. Kodavsnitten nedan är bara exempel och fungerar inte på din webbplats. 

Global webbplatstagg

Kodavsnittet för den globala webbplatstaggen ska placeras i <head>-avsnittet på alla HTML-sidor på din webbplats. Om du infogade en global webbplatstagg i samband med att du skapade en annan konverteringsåtgärd från samma Google Ads-konto (eller om taggen infogades via ett förvaltarkonto när en annan konverteringsåtgärd skapades i ditt konto) ska du inte lägga till det globala kodavsnittet igen. Om du infogade den globala webbplatstaggen på din webbplats via en annan produkt från Google (till exempel Google Analytics) eller från ett annat Google Ads-konto kan du följa anvisningarna för att anpassa taggen så att den fungerar med ditt Google Ads-konto.

Här är ett exempel på den globala webbplatstaggen:

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: CONVERSION_ID -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config','AW-CONVERSION_ID');
 </script>

Händelsekodavsnitt

För att konverteringsspårningen på din webbplats ska fungera måste du infoga händelsekodavsnittet på själva konverteringssidan. Det kan placeras var som helst i koden efter kodavsnittet för den globala taggen. Vi rekommenderar att du placerar det i <head>-avsnittet, eftersom det ger den mest exakta spårningen.

Här är ett exempel på ett händelsekodavsnitt:

  <!-- Event snippet for Example conversion page -->
  <script>
    gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL',
      'value': 1.0,
      'currency': 'USD'
    });
  </script>

Telefonkodavsnitt

Lägg till telefonkodavsnittet på alla sidor på din webbplats där telefonnumret som du vill spåra visas. Telefonkodavsnittet ska placeras omedelbart efter den globala webbplatstaggen.

Här är ett exempel på ett telefonkodavsnitt:

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
</script>

Anpassa en befintlig global webbplatstagg för ditt Google Ads-konto

Om du redan har en global webbplatstagg på varje sida på din webbplats kan du konfigurera den så att den skickar data till flera Google Ads- eller Google Analytics-konton samtidigt. Här visar vi ett exempel på en global webbplatstagg från ett Google Analytics-konto. Taggen ser ut så här:

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
 </script>

Om du vill lägga till stöd för ditt Google Ads-konto lägger du bara till den gulmarkerade raden i den globala webbplatstaggen och ersätter “AW-CONVERSION_ID” med det unika id du fick när du skapade taggarna för konverteringsspårning 

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">  </script>

 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
   gtag('config','AW-CONVERSION_ID');
 </script>

To disable the collection of remarketing data, add the highlighted gtag('set') command below to your global site tag:

  <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">       </script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
  </script>

Once you’ve made this change, you don’t need to add the global site tag snippet obtained from your Google Ads account to your website. Just add the event or phone snippet. Note that you can re-use the same global snippet for multiple Google Ads or Google Analytics accounts. For each additional Google Ads or Google Analytics account you want your tag to support, add a new ‘config’command that contains the ID of the account (as demonstrated in the sample code above, which has separate ‘config’commands for Google Analytics and Google Ads). 

Använda den nya taggen för konverteringsspårning

Följ stegen för att ställa in konverteringsspårning i Google Ads.

Säkerhet och sekretess vid webbplatsspårning

Google tillämpar strikta riktlinjer för säkerhet. Google Ads samlar bara in data på sidor där du har implementerat tillhörande taggar.

Tänk på att ge användarna tydlig och grundlig information om de uppgifter du samlar in på dina webbplatser och att inhämta samtycke till datainsamlingen när det är nödvändigt av juridiska skäl.

Är du osäker på om taggen är korrekt konfigurerad? Du kan använda Google Tag Assistant för att kontrollera implementeringen av taggen. Mer information om felsökning finns i Kontrollera taggen för konverteringsspårning.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt