Používanie globálnej značky webu na sledovanie konverzií v službe Google Ads

Na uľahčenie používania kódu webu v rôznych službách Googlu môžete použiť globálnu značku webu na sledovanie konverzií v službe Google Ads. Pri vytvorení konverznej akcie na webe v novom prostredí Google Ads uvidíte namiesto predchádzajúcej značky sledovania konverzií globálnu značku webu. Túto značku by ste mali nainštalovať na každej stránke svojho webu. Budete tiež musieť pridať ďalšiu časť kódu, útržok udalosti alebo útržok telefónneho čísla. V závislosti od typu konverzie, ktorý chcete sledovať, ho musíte pridať na určité stránky na svojom webe. Tieto útržky a globálna značku webu sa funkčne dopĺňajú a umožňujú sledovať konverzie. 

V tomto článku sa dozviete, prečo máte používať globálnu značku webu a ako ju správne implementovať.

Ak máte na svojom webe nainštalovanú predchádzajúcu značku sledovania konverzií, bude naďalej fungovať, no na dosiahnutie presnejšieho merania konverzií odporúčame používať novú značku sledovania konverzií.

Výhody

 • Rýchlejšia a jednoduchšia integrácia s ostatnými službami Googlu: globálnu značku webu nepoužíva len Google Ads, ale aj ďalšie služby Googlu, ako napríklad Google Analytics. Ak používate tieto služby, globálna značka webu uľahčuje implementáciu na webe vďaka jednotnému značkovaniu v rôznych službách.
 • Presnejšie sledovanie konverzií: používanie globálnej značky webu vedie k vytvoreniu nových súborov cookie vo vašej doméne na uchovávanie jedinečného identifikátora používateľa alebo kliknutia na reklamu, ktoré priviedlo používateľa na váš web. Vďaka tomu dokáže Google Ads presnejšie merať konverzie. Globálna značka webu umožňuje určiť, ktoré interakcie s vaším webom sa majú počítať ako konverzie v službe Google Ads.
 • Úplné pokrytie všetkých konverzií: ak používate predchádzajúcu značku sledovania konverzií, ktorá je upravená na implementáciu typu Iba pixely, Google Ads nedokáže sledovať všetky vaše konverzie. Globálna značka webu zabezpečuje, že budú zohľadnené všetky vaše konverzie.

Pripomíname, že značky sledovania konverzií Google Ads dokážu využívať informácie o kliknutiach z nových súborov cookie nastavených vo vašej doméne. Postarajte sa, aby boli používateľom poskytnuté jasné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete, a aby ste získali ich súhlas s týmto zhromažďovaním tam, kde to vyžaduje zákon.

Ako funguje globálna značka webu

Globálna značka webu sa pri fungovaní dopĺňa s ďalším útržkom kódu (útržkom udalosti alebo útržkom telefónneho čísla). Spoločne tak umožňujú sledovať konverzie. 

 • Ak sledujete konverzie na webe, útržok udalosti informuje globálnu značku webu, kedy má konverziu sledovať.
 • Ak sledujete hovory na svoj web, útržok telefónneho čísla nahrádza vaše firemné telefónne číslo číslom Google na presmerovanie.

Keď nastavíte sledovanie konverzií na webe, budete môcť zobraziť a kopírovať globálnu značku webu pre svoj účet a tiež akékoľvek útržky, ktoré by sa mali používať so značkou. Útržky kódu, ktoré nájdete nižšie, predstavujú iba príklady, ktoré na vašom webe fungovať nebudú. 

Globálna značka webu

Útržok globálnej značky webu je potrebné umiestniť do sekcie <head> všetkých stránok HTML na vašom webe. Ak ste v minulosti nainštalovali globálnu značku webu pri vytváraní inej konverznej akcie z rovnakého účtu Google Ads (alebo ak ju nainštaloval účet správcu pri vytváraní inej konverznej akcie vo vašom účte), globálny útržok netreba pridať znova. Ak ste na svojom webe nainštalovali globálnu značku webu z inej služby Googlu (napríklad Google Analytics) alebo z iného účtu Google Ads, postupujte podľa pokynov na prispôsobenie značky tak, aby fungovala pre váš účet Google Ads.

Príklad globálnej značky webu:

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: CONVERSION_ID -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config','AW-CONVERSION_ID');
 </script>

Útržok udalosti

Ak chcete, aby fungovalo sledovanie konverzií na webe, útržok udalosti by ste mali nainštalovať na samotnej stránke konverzie. Môže byť umiestnený kdekoľvek v kóde po útržku globálnej značky. Na zabezpečenie čo najvyššej presnosti sledovania ho odporúčame umiestniť do sekcie <head>.

Príklad útržku udalosti:

  <!-- Event snippet for Example conversion page -->
  <script>
    gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL',
      'value': 1.0,
      'currency': 'USD'
    });
  </script>

Útržok telefónneho čísla

Útržok telefónneho čísla by sa mal pridať na stránky na vašom webe, kde sa zobrazuje telefónne číslo, ktoré chcete sledovať. Útržok telefónneho čísla by sa mal umiestniť priamo za globálnu značku webu.

Tu je príklad útržku telefónneho čísla:

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555's
  });
</script>

Ako prispôsobiť existujúcu globálnu značku webu pre váš účet Google Ads

Ak už máte globálnu značku webu na každej stránke svojho webu, môžete ju konfigurovať tak, aby odosielala údaje do viacerých účtov Google Ads alebo Google Analytics. Uveďme si príklad globálnej značky webu z účtu Google Analytics. Globálna značka webu bude vyzerať približne takto:

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
 </script>

Ak chcete pridať podporu pre svoj účet Google Ads, jednoducho pridajte zvýraznený riadok do svojej globálnej značky webu a nahraďte tak reťazec AW-CONVERSION_ID jedinečným identifikátorom, ktorý vám bol poskytnutý pri nastavení značiek sledovania konverzií

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">  </script>

 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
   gtag('config','AW-CONVERSION_ID');
 </script>

To disable the collection of remarketing data, add the highlighted gtag('set') command below to your global site tag:

  <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">       </script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
  </script>

Once you’ve made this change, you don’t need to add the global site tag snippet obtained from your Google Ads account to your website. Just add the event or phone snippet. Note that you can re-use the same global snippet for multiple Google Ads or Google Analytics accounts. For each additional Google Ads or Google Analytics account you want your tag to support, add a new ‘config’command that contains the ID of the account (as demonstrated in the sample code above, which has separate ‘config’commands for Google Analytics and Google Ads). 

Ako používať novú značku sledovania konverzií

Postupujte podľa pokynov na nastavenie sledovania konverzií v novom prostredí služby Google Ads.

Zabezpečenie a ochrana súkromia pri sledovaní webu

Google uplatňuje prísne bezpečnostné normy. V tomto programe sa sledujú iba stránky, ktoré obsahujú značku konverzie Google. Okrem toho využívame šifrovanie údajov a zabezpečené servery.

Postarajte sa, aby ste používateľom poskytli zrozumiteľné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete na svojich weboch, a aby ste získali súhlas používateľov so zhromažďovaním týchto údajov tam, kde to vyžaduje zákon.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory