Používanie globálnej značky webu na sledovanie konverzií v službe Google Ads

Globálna značka webu umožňuje spoločne s ďalším útržkom kódu (útržkom udalosti alebo útržkom telefónneho čísla) sledovať konverzie.

Konverzie v službe Google Ads môžete merať pomocou globálnej značky webu, ktorá vám uľahčí používanie kódu webu v rôznych službách Googlu. Pri vytvorení konverznej akcie na webe v novom prostredí Google Ads uvidíte namiesto predchádzajúcej značky sledovania konverzií globálnu značku webu. Túto značku by ste mali nainštalovať na každej stránke svojho webu. Budete tiež musieť pridať ďalšiu časť kódu, útržok udalosti alebo útržok telefónneho čísla. V závislosti od typu konverzie, ktorý chcete sledovať, ho musíte pridať na určité stránky svojho webu. Tieto útržky spolupracujú pri sledovaní konverzií s globálnou značkou webu.

V tomto článku sa dozviete, prečo máte používať globálnu značku webu a ako ju správne implementovať.

Ak máte na svojom webe nainštalovanú predchádzajúcu značku sledovania konverzií, bude naďalej fungovať, no na dosiahnutie presnejšieho merania konverzií odporúčame používať novú značku sledovania konverzií.

Výhody

 • Rýchlejšia a jednoduchšia integrácia s ostatnými službami Googlu: globálnu značku webu nepoužíva len Google Ads, ale aj ďalšie služby Googlu, ako napríklad Google Analytics. Ak používate tieto služby, globálna značka webu uľahčuje implementáciu na webe vďaka jednotnému značkovaniu v rôznych službách.
 • Presnejšie sledovanie konverzií: používanie globálnej značky webu vedie k vytvoreniu nových súborov cookie vo vašej doméne na uchovávanie jedinečného identifikátora používateľa alebo kliknutia na reklamu, ktoré priviedlo používateľa na váš web. Vďaka tomu dokáže Google Ads presnejšie merať konverzie.Globálna značka webu umožňuje určiť, ktoré interakcie s vaším webom sa majú počítať ako konverzie v službe Google Ads.
 • Úplné pokrytie všetkých konverzií: ak používate predchádzajúcu značku sledovania konverzií, ktorá je upravená na implementáciu typu Iba pixely, Google Ads nedokáže sledovať všetky vaše konverzie. Globálna značka webu zabezpečuje, že budú zohľadnené všetky vaše konverzie.

V prípade, že sa používateľ dostane na váš web cez kliknutie na reklamu, globálna značka webu na sledovanie konverzií v službe Google Ads toto kliknutie na reklamu zaznamená a pošle informáciu službe Google Ads. Na nasledujúcich stránkach vaše značky Google Ads budú môcť využívať informácie o kliknutiach z nových súborov cookie nastavených vo vašej doméne.

Ako funguje globálna značka webu

Globálna značka webu umožňuje spoločne s ďalším útržkom kódu (útržkom udalosti alebo útržkom telefónneho čísla) sledovať konverzie.

 • Ak sledujete konverzie na webe, útržok udalosti informuje globálnu značku webu, kedy má konverziu sledovať.
 • Ak sledujete hovory na svoj web, útržok telefónneho čísla nahrádza vaše firemné telefónne číslo číslom Google na presmerovanie.

Keď si na webe nastavíte sledovanie konverzií, budete si môcť zobraziť a kopírovať globálnu značku webu pre svoj účet a tiež akékoľvek útržky, ktoré by sa mali používať so značkou. Útržky kódu, ktoré nájdete nižšie, predstavujú iba príklady a na vašom webe fungovať nebudú.

Globálna značka webu

Útržok globálnej značky webu je potrebné umiestniť do sekcie <head> všetkých stránok HTML na vašom webe. Ak ste v minulosti nainštalovali globálnu značku webu pri vytváraní inej konverznej akcie z rovnakého účtu Google Ads (alebo ak ju nainštaloval účet správcu pri vytváraní inej konverznej akcie vo vašom účte), globálny útržok netreba pridať znova. Ak ste si na webe nainštalovali globálnu značku webu z inej služby Googlu (napríklad Google Analytics) alebo z iného účtu Google Ads, postupujte podľa pokynov na prispôsobenie značky tak, aby fungovala pre váš účet Google Ads.

Príklad globálnej značky webu:

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: CONVERSION_ID -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config','AW-CONVERSION_ID');
 </script>

Útržok udalosti

Ak chcete, aby fungovalo sledovanie konverzií na webe, útržok udalosti by ste mali nainštalovať na samotnej stránke konverzie. Môže byť umiestnený kdekoľvek v kóde po útržku globálnej značky. Na zabezpečenie čo najvyššej presnosti sledovania ho odporúčame umiestniť do sekcie <head>.

Príklad útržku udalosti:

  <!-- Event snippet for Example conversion page -->
  <script>
    gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL',
      'value': 1.0,
      'currency': 'USD'
    });
  </script>

Útržok telefónneho čísla

Útržok telefónneho čísla by sa mal pridať na stránky na vašom webe, kde sa zobrazuje telefónne číslo, ktoré chcete sledovať. Útržok telefónneho čísla by sa mal umiestniť priamo za globálnu značku webu.

Príklad útržku telefónneho čísla:

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
</script>

Prispôsobenie existujúcej globálnej značky webu pre účet Google Ads

Ak už máte globálnu značku webu na každej stránke svojho webu, môžete ju konfigurovať tak, aby odosielala údaje do viacerých účtov Google Ads alebo Google Analytics. Uveďme si príklad globálnej značky webu z účtu Google Analytics. Globálna značka webu bude vyzerať približne takto:

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
 </script>

Ak chcete pridať podporu pre svoj účet Google Ads, jednoducho pridajte zvýraznený riadok do svojej globálnej značky webu a nahraďte reťazec AW-CONVERSION_ID jedinečným identifikátorom, ktorý vám bol poskytnutý pri nastavovaní značiek sledovania konverzií.

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">  </script>

 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
   gtag('config','AW-CONVERSION_ID');
 </script>

To disable the collection of remarketing data, add the highlighted gtag('set') command below to your global site tag:

  <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">       </script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
  </script>

Once you’ve made this change, you don’t need to add the global site tag snippet obtained from your Google Ads account to your website. Just add the event or phone snippet. Note that you can re-use the same global snippet for multiple Google Ads or Google Analytics accounts. For each additional Google Ads or Google Analytics account you want your tag to support, add a new ‘config’command that contains the ID of the account (as demonstrated in the sample code above, which has separate ‘config’commands for Google Analytics and Google Ads). 

Ako používať novú značku sledovania konverzií

Podľa pokynov si nastavte v službe Google Ads sledovanie konverzií.

Zabezpečenie a ochrana súkromia pri sledovaní webu

Google uplatňuje prísne bezpečnostné normy. Google Ads zhromažďuje údaje iba na stránkach, kde ste umiestnili príslušné štítky.

Postarajte sa, aby ste používateľom poskytli jasné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete na svojich weboch, a aby ste získali súhlas používateľov so zhromažďovaním týchto údajov tam, kde to vyžaduje zákon.

Neviete s istotou, či máte značku nastavenú správne? Pomocou nástroja Google Tag Assistant si môžete skontrolovať implementáciu značky. Ďalšie riešenia problémov nájdete v článku Kontrola značky sledovania konverzií.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory