Sledovanie konverzií v službe Google Ads pomocou značky Google

Poznámka: Globálna značka webu (gtag.js) je teraz značka Google. Vďaka tejto zmene vám nové a existujúce inštalácie značky gtag.js ponúknu nové možnosti, ktoré vám pomôžu zvládať viac, zlepšovať kvalitu údajov a používať nové funkcie aj bez ďalšieho kódu. Prečítajte si viac o značke Google.

Značka Google umožňuje spoločne s ďalším kódom (útržkom udalosti alebo telefónnym útržkom) sledovať konverzie.

Konverzie v službe Google Ads môžete sledovať pomocou značky Google, ktorá uľahčuje používanie webového kódu v rôznych službách Googlu. Pri vytváraní konverznej akcie na webe v novom prostredí služby Google Ads sa vám namiesto predchádzajúcej značky sledovania konverzií zobrazí značka Google. Túto značku by ste mali nainštalovať na každej stránke svojho webu. V závislosti od typu konverzie, ktorý chcete sledovať, budete musieť na určité stránky webu pridať aj ďalší kód (útržok udalosti alebo telefónny útržok). Tieto útržky umožňujú spoločne so značkou Google sledovať konverzie.

V tomto článku sa dozviete, prečo by ste mali používať značku Google a ako ju správne implementovať. Značku Google si môžete nastaviť kedykoľvek.

Ak máte na webe nainštalovanú predchádzajúcu značku sledovania konverzií, bude naďalej fungovať, no na dosiahnutie presnejšieho merania konverzií odporúčame používať značku Google.

Výhody

 • Rýchlejšia a jednoduchšia integrácia s inými službami Googlu: značku Google nepoužíva len Google Ads, ale používajú ju aj ďalšie služby Googlu, napríklad Google Analytics. Ak používate tieto služby, značka Google zjednodušuje implementáciu webu, pretože umožňuje jednotné značkovanie.
 • Presnejšie sledovanie konverzií: používanie značky Google vedie k vytvoreniu nových súborov cookie na vašej doméne na ukladanie jedinečného identifikátora používateľa alebo kliknutia na reklamu, ktoré priviedlo používateľa na váš web. Vďaka tomu dokáže Google Ads merať konverzie presnejšie. Značka Google umožňuje určiť, ktoré interakcie s vaším webom sa majú počítať ako konverzie v službe Google Ads.
 • Komplexné informovanie o všetkých konverziách: ak používate predchádzajúcu značku sledovania konverzií, ktorá je upravená na implementáciu založenú len na pixeloch, Google Ads nedokáže sledovať všetky konverzie. Značka Google zabezpečuje, že budú zohľadnené všetky konverzie.

V prípade, že sa používateľ dostane na váš web vďaka kliknutiu na reklamu, značka Google na sledovanie konverzií v službe Google Ads zaznamená informácie o tomto kliknutí na reklamu a pošle ich službe Google Ads. Na nasledujúcich stránkach budú môcť značky Google Ads využívať tieto informácie o kliknutí z nových súborov cookie nastavených na vašej doméne.

Ako funguje značka Google

Značka Google umožňuje spoločne s ďalším kódom (útržkom udalosti alebo telefónnym útržkom) sledovať konverzie.

 • Ak sledujete konverzie na webe, útržok udalosti informuje značku Google, kedy má sledovať konverziu.
 • Ak na webe sledujete hovory, telefónny útržok nahrádza vaše firemné telefónne číslo číslom Google na presmerovanie.

Keď na svojom webe nastavíte sledovanie konverzií, budete si môcť pozrieť a skopírovať značku Google pre svoj účet a tiež všetky útržky, ktoré by sa mali s touto značkou používať. Útržky kódu uvedené nižšie sú iba príklady, ktoré na vašom webe fungovať nebudú.

Značka Google

Útržok značky Google je potrebné umiestniť do sekcie <head> na všetkých stránkach HTML na vašom webe. Ak ste v minulosti nainštalovali značku Google pri vytváraní inej konverznej akcie z toho istého účtu Google Ads (alebo ak ju nainštaloval účet správcu pri vytváraní inej konverznej akcie vo vašom účte), útržok značky Google by ste nemali pridávať znova. Ak ste na webe nainštalovali značku Google z inej služby Googlu (napríklad Google Analytics) alebo iného účtu Google Ads, postupujte podľa pokynov na prispôsobenie značky tak, aby fungovala s vaším účtom Google Ads.

Príklad značky Google:

<!-- Google tag (gtag.js) - Google Ads: TAG_ID -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
 <script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config','TAG_ID');
 </script>

Útržok udalosti

Ak chcete, aby sledovanie konverzií na webe fungovalo, útržok udalosti treba nainštalovať na samotnej stránke konverzie. Môže byť umiestnený kdekoľvek v kóde za útržkom značky Google. Ak chcete, aby bolo sledovanie čo najpresnejšie, odporúčame ho umiestniť do sekcie <head>.

Príklad útržku udalosti:

  <!-- Event snippet for Example conversion page -->
  <script>
   gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL',
    'value': 1.0,
    'currency': 'USD'
   });
  </script>

Telefónny útržok

Telefónny útržok by sa mal pridať na stránky na vašom webe, kde sa zobrazuje telefónne číslo, ktoré chcete sledovať. Telefónny útržok by mal byť umiestnený pred príkazom ‘config’ v značke Google.

Príklad telefónneho útržku:

<script>
gtag('set', {
'phone_conversion_number': '1-650-555-5555',
'phone_conversion_ids': ['AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL']
});
gtag('config', 'AW_CONVERSION_ID');

</script>

Ako prispôsobiť existujúcu značku Google účtu Google Ads

Ak už máte značku Google na každej stránke svojho webu, môžete ju nakonfigurovať tak, aby odosielala údaje do viacerých účtov Google Ads alebo Google Analytics. Uveďme si príklad značky Google z účtu Google Analytics. Táto značka Google by vyzerala takto:

 <!-- Google tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>

 <script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'TAG_ID');
 </script>

Ak chcete pridať podporu pre účet Google Ads, jednoducho pridajte do značky Google zvýraznený riadok a reťazec TAG_ID nahraďte jedinečným identifikátorom, ktorý ste získali pri nastavovaní značiek sledovania konverzií.

 <!-- Google tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"> 
 </script>

 <script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'TAG_ID');
  gtag('config','TAG_ID');
 </script>

To disable the collection of your data, add the highlighted gtag('set') command below to your Google tag:

<!-- Google tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID">

</script>

<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);
gtag('js', new Date());

gtag('config', 'TAG_ID');
gtag('config', 'TAG_ID');
</script>

Once you’ve made this change, you don’t need to add the Google tag snippet obtained from your Google Ads account to your website. Just add the event or phone snippet. Note that you can re-use the same global snippet for multiple Google Ads or Google Analytics accounts. For each additional Google Ads or Google Analytics account you want your tag to support, add a new config command that contains the ID of the account (as demonstrated in the sample code above, which has separate config commands for Google Analytics and Google Ads).

Zabezpečenie a ochrana súkromia pri sledovaní konverzií

Spoločnosť Google uplatňuje prísne normy zabezpečenia. Služba Google Ads zhromažďuje údaje iba na webových stránkach a v aplikáciách, kde ste nastavili sledovanie.

Zabezpečte, aby ste používateľom poskytli jasné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete na webových stránkach, v aplikáciách a ďalších vlastníctvach. Zaistite tiež, aby ste na takéto zhromažďovanie údajov získali súhlas v súlade s miestnymi právnymi predpismi alebo príslušnými pravidlami spoločnosti Google upravujúcimi súhlas používateľa vrátane pravidiel spoločnosti Google pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ.

Neviete s istotou, či máte značku nastavenú správne? Pomocou nástroja Tag Assistant si môžete skontrolovať implementáciu značky. Viac sa o riešení problémov dozviete v článku Riešenie problémov so značkovaním celého webu alebo Riešenie problémov s neoverenými alebo neaktívnymi konverznými akciami pomocou rozšírenia Tag Assistant.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka