Vispārējā vietnes taga izmantošana Google Ads reklāmguvumu uzskaitē

Lai racionalizētu iespēju izmantot tīmekļa vietnes kodu vairākos Google produktos, varat savu Google Ads reklāmguvumu uzskaitei lietot vispārējo vietnes tagu. Tīmekļa vietnes reklāmguvuma darbības izveide jaunajā Google Ads saskarnē izmanto vispārējo vietnes tagu, nevis iepriekšējo reklāmguvumu uzskaites tagu. Šis tags ir jāievieto ikvienā tīmekļa vietnes lapā. Tāpat noteiktām vietnes lapām būs jāpievieno vēl viens koda fragments — notikuma fragments vai tālruņa numura fragments — atkarībā no tā, kāda veida reklāmguvumus vēlaties uzskaitīt. Nodrošinot reklāmguvumu uzskaiti, šie fragmenti darbojas saskaņoti līdz ar vispārējo vietnes tagu. 

Šajā rakstā ir paskaidrots, kāpēc jāizmanto vispārējais vietnes tags un kā to pareizi iestatīt.

Ja jūsu tīmekļa vietnē ir ievietots iepriekšējais reklāmguvumu uzskaites tags, tas turpinās darboties, tomēr iesakām izmantot jauno reklāmguvumu uzskaites tagu, lai reklāmguvumu novērtēšana būtu precīzāka.

Ieguvumi

 • Ātrāka un vienkāršāka integrācija ar citiem Google produktiem. Vispārējo vietnes tagu izmanto ne tikai Google Ads, bet arī citi Google produkti, piemēram, Google Analytics. Ja izmantojat šos produktus, vispārējais vietnes tags vienkāršo tīmekļa vietnes ieviešanu, nodrošinot vienotu marķēšanas procesu.
 • Precīzāka reklāmguvumu uzskaite. Izmantojot vispārējo vietnes tagu, jūsu domēnā tiek iestatīti jauni sīkfaili, kuros tiek saglabāts unikāls identifikators par katru lietotāju vai reklāmas klikšķi, kas novirzīja lietotāju uz jūsu vietni. Šādi Google Ads var precīzāk novērtēt reklāmguvumus. Izmantojot vispārējo vietnes tagu, varat norādīt, kuras mijiedarbības ar savu tīmekļa vietni vēlaties uzskaitīt kā Google Ads reklāmguvumus.
 • Pilnīgs visu reklāmguvumu pārklājums. Ja izmantojat iepriekšējo reklāmguvumu uzskaites tagu, kas ir pārveidots tikai pikseļu ieviešanai, Google Ads nevar noteikt visus jūsu reklāmguvumus. Vispārējais vietnes tags gādā, lai tiktu ņemti vērā visi jūsu reklāmguvumi.

Ņemiet vērā, ka Google Ads reklāmguvumu uzskaites tagi var izmantot informāciju par klikšķiem, kas iegūta no jūsu domēnā iestatītajiem jaunajiem sīkfailiem. Lūdzam nodrošināt lietotājiem skaidru un saprotamu informāciju par datu vākšanu, kā arī, ja likums nosaka, saņemt piekrišanu.

Kā darbojas vispārējais vietnes tags

Lai uzskaitītu jūsu reklāmguvumus, vispārējais vietnes tags saskaņoti darbojas līdz ar citu koda fragmentu — notikuma fragmentu vai tālruņa numura fragmentu. 

 • Ja uzskaitāt tīmekļa vietnes reklāmguvumus, notikuma fragments norāda vispārējam vietnes tagam, kad jāuzskaita reklāmguvums.
 • Ja uzskaitāt zvanus uz savu tīmekļa vietni, tālruņa numura fragments aizstāj jūsu uzņēmuma tālruņa numuru ar Google pāradresācijas numuru.

Iestatot reklāmguvumu uzskaiti savā tīmekļa vietnē, jūs varēsit skatīt un nokopēt savam kontam nepieciešamo vispārējo vietnes tagu, kā arī jebkuru kopā ar šo tagu izmantojamo fragmentu. Tālāk norādītie koda fragmenti ir tikai piemēri, un jūsu tīmekļa vietnē tie nedarbosies. 

Vispārējais vietnes tags

Vispārējā vietnes taga fragments ir jāizvieto HTML lapu sadaļā <head> visās jūsu tīmekļa vietnes lapās. Ja vispārējo vietnes tagu ievietojāt jau iepriekš, veidojot citu reklāmguvuma darbību tajā pašā Google Ads kontā (vai šis tags ir ievietots no pārziņa konta, veidojot citu reklāmguvuma darbību jūsu kontā), jums nav vēlreiz jāpievieno vispārējais vietnes tags. Ja vispārējo vietnes tagu tīmekļa vietnē ievietojāt no kāda cita Google produkta (piemēram, Google Analytics) vai no cita Google Ads konta, izpildiet norādījumus par taga pielāgošanu darbībai jūsu Google Ads kontā.

Tālāk ir sniegts vispārējā vietnes taga piemērs.

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: CONVERSION_ID -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config','AW-CONVERSION_ID');
 </script>

Notikuma fragments

Lai vietnes reklāmguvumu uzskaite darbotos, notikuma fragments ir jāievieto pašā reklāmguvumu lapā. To var ievietot jebkurā koda vietā pēc vispārējā taga fragmenta. Precīzākas uzskaites nolūkos iesakām to izvietot sadaļā <head>.

Tālāk ir sniegts notikuma fragmenta piemērs.

  <!-- Event snippet for Example conversion page -->
  <script>
    gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL',
      'value': 1.0,
      'currency': 'USD'
    });
  </script>

Tālruņa numura fragments

Tālruņa numura fragments ir jāpievieno tīmekļa vietnes lapām, kurās tiek rādīts tālruņa numurs, kura reklāmguvumus vēlaties uzskaitīt. Tālruņa numura fragments jāievieto uzreiz pēc vispārējā vietnes taga.

Tālāk ir sniegts tālruņa numura fragmenta piemērs.

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
</script>

Kā esošo vispārējo vietnes tagu pielāgot jūsu Google Ads kontam

Ja katrā jūsu tīmekļa vietnes lapā jau ir vispārējais vietnes tags, varat konfigurēt to tā, lai tas sūtītu datus vairākiem Google Ads vai Google Analytics kontiem. Piemērā aplūkosim vispārējo vietnes tagu, kas iegūts no Google Analytics konta. Vispārējais vietnes tags izskatītos šādi:

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
 </script>

Lai atbalstītu vispārējā vietnes taga darbību savā Google Ads kontā, pievienojiet savam vispārējam vietnes tagam nākamajā piemērā izcelto rindiņu, aizstājot “AW-CONVERSION_ID” ar unikālo ID, ko saņēmāt, kad iestatījāt savus reklāmguvumu uzskaites tagus

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">  </script>

 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
   gtag('config','AW-CONVERSION_ID');
 </script>

To disable the collection of remarketing data, add the highlighted gtag('set') command below to your global site tag:

  <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">       </script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
  </script>

Once you’ve made this change, you don’t need to add the global site tag snippet obtained from your Google Ads account to your website. Just add the event or phone snippet. Note that you can re-use the same global snippet for multiple Google Ads or Google Analytics accounts. For each additional Google Ads or Google Analytics account you want your tag to support, add a new ‘config’command that contains the ID of the account (as demonstrated in the sample code above, which has separate ‘config’commands for Google Analytics and Google Ads). 

Kā izmantot jauno reklāmguvumu uzskaites tagu

Veiciet visas norādītās darbības, lai jaunajā Google Ads saskarnē iestatītu reklāmguvumu uzskaiti.

Ar vietņu izsekošanu saistītā drošība un konfidencialitāte

Uzņēmumā Google ir stingri noteikti drošības standarti. Šajā programmā tiek uzskaitītas tikai tās lapas, kurās ir ietverts Google reklāmguvuma tags. Mēs izmantojam arī datu šifrējumu un drošus serverus.

Lūdzam nodrošināt lietotājiem skaidru un saprotamu informāciju par datiem, kas tiek apkopoti jūsu vietnēs, kā arī saņemt piekrišanu šādai datu apkopošanai, ja tā tiek juridiski pieprasīta.

 

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.