Použití globální značky webu k měření konverzí v Google Ads

Globální značka webu umožňuje společně s dalším kusem kódu (fragmentem události nebo fragmentem kódu pro telefon) měřit konverze.

Konverze v Google Ads můžete měřit pomocí globální značky webu, která vám umožní efektivněji používat kód webových stránek ve službách Google. Když v novém prostředí Google Ads vytvoříte konverzní akci na webu, uvidíte místo značky pro měření konverzí globální značku webu. Tuto značku nainstalujte na všechny stránky webu. Na určité stránky webu budete také muset přidat další fragment kódu, a to fragment události nebo fragment kódu pro telefon (záleží na typu konverzí, které chcete měřit). Tyto fragmenty spolupracují při měření konverzí s globální značkou webu. 

Tento článek vysvětluje, proč byste měli globální značku webu používat a jak ji správně implementovat.

Pokud máte na webu nainstalovanou předchozí značku pro měření konverzí, bude i nadále fungovat. V zájmu přesnějšího měření konverzí však doporučujeme používat novou značku pro měření konverzí.

Výhody

 • Rychlejší a snadnější integrace s dalšími službami Google: globální značku webu nepoužívá pouze služba Google Ads, ale také jiné služby Google, jako je Google Analytics. Používáte-li tyto služby, usnadňuje globální značka webu implementaci na webových stránkách tím, že umožňuje jednotné značkování.
 • Přesnější měření konverzí: pomocí globální značky webu nastavíte ve své doméně nové soubory cookie, ve kterých budou uloženy jedinečné identifikátory uživatelů a kliknutí na reklamu, které uživatele přivedlo na stránky. To zajišťuje přesnější měření konverzí službou Google Ads. Globální značka webu umožňuje určit, které interakce s vaším webem se mají počítat jako konverze Google Ads.
 • Kompletní pokrytí všech konverzí: Pokud použijete předchozí značku pro měření konverzí upravenou pro „pixelovou“ implementaci, nemůže služba Google Ads zaznamenat všechny konverze. Díky globální značce webu se započítají všechny konverze.

Upozornění: Když uživatel přejde na web z kliknutí na reklamu, globální značka pro měření konverzí Google Ads přečte informace o kliknutí a odešle je do Google Ads. Na dalších stránkách mohou vaše značky Google Ads využívat informace o kliknutí z nových souborů cookie, které jsou nastaveny ve vaší doméně.

Jak globální značka webu funguje

Globální značka webu umožňuje společně s dalším kusem kódu (fragmentem události nebo fragmentem kódu pro telefon) měřit konverze. 

 • Pokud měříte konverze na webu, říká kód fragmentu události globální značce webu, kdy konverzi započítat.
 • Pokud konverze měříte při volání na vaše webové stránky, nahradí fragment kódu pro telefon telefonní číslo vaší firmy číslem pro přesměrování Google.

Jakmile na svých stránkách nastavíte měření konverzí, zobrazí se globální značka webu, kterou budete moci zkopírovat a použít pro svůj účet, a také veškeré fragmenty, které je nutné s touto značkou použít. Fragmenty kódu, které naleznete níže, jsou pouze příklady a nebudou na vašem webu fungovat. 

Globální značka webu

Fragment globální značky webu by měl být na všech stránkách vašeho webu, a to v části <head> HTML kódu každé stránky. Pokud jste globální značku webu nainstalovali již dříve, když jste ze stejného účtu Google Ads vytvářeli jinou konverzní akci (nebo ji nainstaloval účet správce, když vytvářel jinou konverzní akci ve vašem účtu), nemělo by být nutné opětovně zadávat globální fragment. V případě, že jste globální značku webu na své stránky nainstalovali z jiné služby Google (například Google Analytics) nebo z jiného účtu Google Ads, postupujte podle pokynů a upravte značku tak, aby fungovala i pro váš účet Google Ads.

Zde je příklad globální značky webu:

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: CONVERSION_ID -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config','AW-CONVERSION_ID');
 </script>

Fragment události

Aby měření konverzí na webu fungovalo, nainstalujte fragment události na stránku, kde ke konverzím dochází. V kódu ho můžete umístit kamkoli za fragment kódu globální značky webu. Doporučujeme však umístit ho mezi značky <head>, aby bylo sledování co nejpřesnější.

Příklad fragmentu události:

  <!-- Event snippet for Example conversion page -->
  <script>
    gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL',
      'value': 1.0,
      'currency': 'USD'
    });
  </script>

Fragment kódu pro telefon

Fragment kódu pro telefon přidejte na stránku, kde je uvedeno telefonní číslo, jež chcete měřit. Fragment kódu pro telefon vložte hned za globální značku webu.

Příklad fragmentu pro telefon:

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
</script>

Jak přizpůsobit existující globální značku webu pro váš účet Google Ads

Pokud již máte na každé stránce globální značku webu, můžete ji nakonfigurovat tak, aby odesílala data do více účtů Google Ads nebo Google Analytics. Uvádíme příklad globální značky webu získané z účtu Google Analytics. Globální značka webu by vypadala takto:

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
 </script>

Pokud má kód fungovat pro váš účet Google Ads, stačí do globální značky webu přidat zvýrazněný řádek a nahradit údaj “AW-CONVERSION_ID” jedinečným identifikátorem, který jste dostali při nastavování značek pro měření konverzí

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">  </script>

 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
   gtag('config','AW-CONVERSION_ID');
 </script>

To disable the collection of remarketing data, add the highlighted gtag('set') command below to your global site tag:

  <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">       </script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
  </script>

Once you’ve made this change, you don’t need to add the global site tag snippet obtained from your Google Ads account to your website. Just add the event or phone snippet. Note that you can re-use the same global snippet for multiple Google Ads or Google Analytics accounts. For each additional Google Ads or Google Analytics account you want your tag to support, add a new ‘config’command that contains the ID of the account (as demonstrated in the sample code above, which has separate ‘config’commands for Google Analytics and Google Ads). 

Použití nové značky pro měření konverzí

Podle pokynů nastavte měření konverzí v Google Ads.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů při měření webů

Společnost Google má přísné standardy zabezpečení. Služba Google Ads shromažďuje data pouze na stránkách, kde jste implementovali příslušné značky.

Poskytujte uživatelům jasné a úplné informace o tom, jaká data na svých webech shromažďujete. Pokud je to vyžadováno zákonem, musíte ke sběru údajů získat od uživatelů souhlas.

Nejste si jisti správností nastavení značky? Pomocí nástroje Google Tag Assistant můžete implementaci značky zkontrolovat. Další informace o odstraňování problémů naleznete v článku Kontrola značky pro měření konverzí.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory