Použití značky Google k měření konverzí v Google Ads

Poznámka: Globální značka webu (gtag.js) se mění na značku Google. Díky této změně budete mít u nových i stávajících implementací gtag.js nové možnosti, které vám usnadní práci, pomohou zlepšit kvalitu dat a zavádět nové funkce. To vše bez nutnosti dalších úprav kódu. Další informace o značce Google

Značka Google umožňuje společně s dalším kusem kódu (fragmentem události nebo fragmentem kódu pro telefon) měřit konverze.

Konverze v Google Ads můžete měřit pomocí značky Google, která vám umožní efektivněji používat kód webových stránek ve službách Google. Když v novém prostředí Google Ads vytvoříte konverzní akci na webu, uvidíte místo značky pro měření konverzí značku Google. Tuto značku nainstalujte na všechny stránky webu. Na určité stránky webu budete také muset přidat další fragment kódu, a to fragment události nebo fragment kódu pro telefon (záleží na typu konverzí, které chcete měřit). Tyto fragmenty spolupracují při měření konverzí se značkou Google.

Tento článek vysvětluje, proč byste měli používat značku Google a jak ji správně implementovat. Značku Google můžete nastavit kdykoli.

Pokud máte na webu nainstalovanou předchozí značku pro měření konverzí, bude i nadále fungovat. V zájmu přesnějšího měření konverzí však doporučujeme používat značku Google.

Výhody

 • Rychlejší a snadnější integrace s dalšími službami Google: Značku Google nepoužívá pouze služba Google Ads, ale také jiné služby Google, jako je Google Analytics. Pokud tyto služby používáte, usnadňuje značka Google implementaci tím, že umožňuje jednotné značkování.
 • Přesnější měření konverzí: Pomocí značky Google nastavíte ve své doméně nové soubory cookie, ve kterých budou uloženy jedinečné identifikátory uživatelů a kliknutí na reklamu, které uživatele přivedlo na stránky. To zajišťuje přesnější měření konverzí službou Google Ads. Značka Google umožňuje určit, které interakce s vaším webem se mají počítat jako konverze Google Ads.
 • Kompletní pokrytí všech konverzí: Pokud použijete předchozí značku pro měření konverzí upravenou pro „pixelovou“ implementaci, Google Ads nemůže zaznamenat všechny konverze. Díky značce Google se započítají všechny konverze.

Upozornění: Když uživatel přejde na web z kliknutí na reklamu, značka Google pro pro měření konverzí Google Ads přečte informace o kliknutí a odešle je do Google Ads. Na dalších stránkách mohou vaše značky Google Ads využívat informace o kliknutí z nových souborů cookie, které jsou nastaveny ve vaší doméně.

Jak značka Google funguje

Značka Google umožňuje společně s dalším kusem kódu (fragmentem události nebo fragmentem kódu pro telefon) měřit konverze.

 • Když konverze měříte při načtení stránky, říká kód fragmentu událostí značce Google, kdy započítat konverzi.
 • Pokud konverze měříte při volání na vaše webové stránky, nahradí fragment kódu pro telefon telefonní číslo vaší firmy číslem pro přesměrování Google.

Jakmile na svých stránkách nastavíte měření konverzí, zobrazí se značka Google, kterou budete moci zkopírovat a použít pro svůj účet, a také veškeré fragmenty, které je nutné s touto značkou použít. Fragmenty kódu, které naleznete níže, jsou pouze příklady a nebudou na vašem webu fungovat.

Značka Google

Fragment kódu značky Google je třeba umístit na všechny stránky vašeho webu, a to do části <head> HTML kódu každé stránky. Pokud jste značku Google nainstalovali již dříve, když jste ze stejného účtu Google Ads vytvářeli jinou konverzní akci (nebo ji nainstaloval účet správce, když vytvářel jinou konverzní akci ve vašem účtu), nemělo by být nutné opětovně zadávat fragment značky. V případě, že jste značku Google na své stránky nainstalovali z jiné služby Google (například Google Analytics) nebo z jiného účtu Google Ads, postupujte podle pokynů a upravte značku tak, aby fungovala i pro váš účet Google Ads.

Příklad značky Google:

<!-- Google tag (gtag.js) - Google Ads: TAG_ID -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
 <script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config','TAG_ID');
 </script>

Fragment události

Aby měření konverzí na webu fungovalo, nainstalujte fragment události na stránku, kde ke konverzím dochází. V kódu ho můžete umístit kamkoli za fragment značky Google. Doporučujeme však umístit ho mezi značky <head>, aby bylo sledování co nejpřesnější.

Příklad fragmentu události:

  <!-- Event snippet for Example conversion page -->
  <script>
   gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL',
    'value': 1.0,
    'currency': 'USD'
   });
  </script>

Fragment kódu pro telefon

Fragment kódu pro telefon přidejte na stránku, kde je uvedeno telefonní číslo, jež chcete měřit. Fragment kódu pro telefon je třeba umístit před příkaz 'config' ve značce Google.

Příklad fragmentu pro telefon:

<script>
gtag('set', {
'phone_conversion_number': '1-650-555-5555',
'phone_conversion_ids': ['AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL']
});
gtag('config', 'AW_CONVERSION_ID');

</script>

Jak stávající značku Google přizpůsobit vašemu účtu Google Ads

Pokud již máte na každé stránce značku Google, můžete ji nakonfigurovat tak, aby odesílala data do více účtů Google Ads nebo Google Analytics. Uvádíme příklad značky Google získané z účtu Google Analytics. Značka Google by vypadal takto:

 <!-- Google tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>

 <script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'TAG_ID');
 </script>

Pokud má kód fungovat pro váš účet Google Ads, stačí do značky Google přidat zvýrazněný řádek a nahradit údaj “TAG_ID” jedinečným identifikátorem, který jste dostali při nastavování značek pro měření konverzí.

 <!-- Google tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"> 
 </script>

 <script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'TAG_ID');
  gtag('config','TAG_ID');
 </script>

To disable the collection of your data, add the highlighted gtag('set') command below to your Google tag:

<!-- Google tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID">

</script>

<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);
gtag('js', new Date());

gtag('config', 'TAG_ID');
gtag('config', 'TAG_ID');
</script>

Once you’ve made this change, you don’t need to add the Google tag snippet obtained from your Google Ads account to your website. Just add the event or phone snippet. Note that you can re-use the same global snippet for multiple Google Ads or Google Analytics accounts. For each additional Google Ads or Google Analytics account you want your tag to support, add a new config command that contains the ID of the account (as demonstrated in the sample code above, which has separate config commands for Google Analytics and Google Ads).

Zabezpečení a ochrana osobních údajů při měření konverzí

Společnost Google dodržuje přísné bezpečnostní standardy. Služba Google Ads shromažďuje data pouze o webech a aplikacích, kde máte nakonfigurováno měření.

Poskytujte uživatelům jasné a úplné informace o tom, jaká data na svých webech, v aplikacích a jiných službách shromažďujete. Pokud to vyžaduje zákon nebo kterékoli použitelné zásady společnosti Google týkající se souhlasu uživatelů (včetně zásad pro souhlas uživatele z EU), musíte ke shromažďování osobních údajů získat od uživatelů souhlas.

Nejste si jisti, zda máte značku nastavenou správně? Pomocí nástroje Tag Assistant můžete implementaci značky zkontrolovat. Další informace najdete v článcích Odstraňování problémů se značkováním všech stránek webuPoužití nástroje Tag Assistant k řešení problémů s neověřenými a neaktivními konverzními akcemi.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka