Khắc phục sự cố khi nhập chuyển đổi cuộc gọi điện thoại

Để theo dõi các cuộc gọi điện thoại dẫn đến bán hàng hoặc hành động có giá trị khác của khách hàng, bạn có thể nhập dữ liệu về chuyển đổi cuộc gọi điện thoại vào Google Ads. Đôi khi, tổng số chuyển đổi mà Google Ads tính có thể không như bạn dự kiến.

Bài viết này trình bày những lý do phổ biến khiến một số chuyển đổi cuộc gọi điện thoại của bạn dường như không được tính. 

Số chuyển tiếp Google của bạn không được bật

Để Google Ads có thể khớp các cuộc gọi, số chuyển tiếp Google phải được bật cho tiện ích cuộc gọi và quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại vào thời điểm bạn nhận được cuộc gọi.

Tệp của bạn bao gồm các cuộc gọi từ các nguồn khác

Google Ads chỉ có thể khớp và nhập cuộc gọi từ quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi và nhấp để gọi của Google. Nếu nội dung tải lên của bạn bao gồm các nguồn khác thì những cuộc gọi này sẽ không được tính là chuyển đổi.

Mọi người gọi mà không nhấp vào tiện ích cuộc gọi hoặc quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại

Nếu người nào đó quay bằng tay số được hiển thị trong quảng cáo của bạn thì bạn sẽ không bị tính phí cuộc gọi, ngay cả khi cuộc gọi đó có được nhờ quảng cáo của bạn. Những cuộc gọi miễn phí này không được tính là chuyển đổi.

Tệp của bạn chứa dữ liệu không chính xác

Nếu đưa dữ liệu không chính xác vào tệp bạn đã nhập, bạn sẽ nhận được lỗi hoặc chuyển đổi của bạn sẽ không được tính. Dưới đây là một số điều cần xem xét:
  • Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản Google Ads, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đang tải dữ liệu chuyển đổi của mình lên đúng tài khoản.
  • Kiểm tra xem múi giờ đã chính xác chưa và múi giờ cùng thời gian có sử dụng một trong các định dạng được hỗ trợ không. Bạn nên sử dụng định dạng múi giờ trong danh sách này để tránh lỗi trong quá trình chuyển đổi giờ mùa hè.

Tệp của bạn có quá nhiều dòng

Giới hạn tệp nhập của bạn xuống không quá 25.000 dòng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố