แก้ปัญหาเกี่ยวกับการนำเข้า Conversion การโทร

โปรดนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับ Conversion การโทรไปไว้ใน Google Ads เพื่อติดตามการโทรที่นำไปสู่ยอดขายหรือการกระทำที่มีคุณค่าอื่นๆ จากลูกค้า ในบางครั้ง Google Ads อาจนับจำนวนรวมของ Conversion ได้ไม่เท่ากับจำนวนที่คุณคาดไว้

บทความนี้จะกล่าวถึงสาเหตุทั่วไปที่ระบบอาจไม่นับ Conversion การโทรบางรายการ 

คุณไม่ได้เปิดใช้หมายเลขโอนสายของ Google

คุณต้องเปิดใช้หมายเลขโอนสายของ Google สำหรับส่วนขยายการโทรและโฆษณาแบบโทรออกเท่านั้นในขณะที่ได้รับการโทร เพื่อให้ Google Ads จับคู่การโทรได้

ไฟล์รวมการโทรจากแหล่งที่มาอื่นๆ

Google Ads จับคู่และนำเข้าการโทรเฉพาะจากโฆษณาแบบคลิกเพื่อโทรและโฆษณาแบบโทรออกเท่านั้นของ Google หากการอัปโหลดของคุณมีแหล่งที่มาอื่นๆ รวมอยู่ ระบบจะไม่นับการโทรเหล่านี้เป็น Conversion

ผู้ใช้โทรโดยไม่คลิกส่วนขยายการโทรหรือโฆษณาแบบโทรออกเท่านั้น

หากผู้ใช้โทรด้วยตนเองจากหมายเลขที่แสดงในโฆษณา ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการโทรนั้นแม้ว่าจะเกิดจากโฆษณาดังกล่าวก็ตาม การโทรฟรีเหล่านี้จะไม่นับว่าเป็น Conversion

ไฟล์มีข้อมูลไม่ถูกต้อง

หากใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไว้ในไฟล์ที่นำเข้า คุณจะได้รับข้อผิดพลาด หรือระบบจะไม่นับ Conversion โปรดตรวจสอบเรื่องต่อไปนี้
  • หากคุณใช้บัญชี Google Ads หลายบัญชี โปรดตรวจสอบว่าอัปโหลด Conversion ไปยังบัญชีที่ถูกต้อง
  • ตรวจสอบว่าเขตเวลาถูกต้อง และเวลาและเขตเวลาใช้รูปแบบที่รองรับแบบใดแบบหนึ่ง ขอแนะนำให้คุณใช้รูปแบบเขตเวลาในรายการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในระหว่างช่วงที่เปลี่ยนไปใช้เวลาออมแสง

ไฟล์มีจำนวนแถวมากเกินไป

จำกัดไฟล์นำเข้า Conversion ให้มีไม่เกิน 25,000 แถว
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว