Helistamiskonversioonide importimisega seotud probleemide lahendamine

Müügi või muude väärtuslike klienditoiminguteni viivate telefonikõnede jälgimiseks võite helistamiskonversioonide andmed importida Google Adsi. Mõnikord ei pruugi Google Adsi loendatud konversioonide koguarv olla teie jaoks ootuspärane.

Artiklis selgitatakse sagedasemaid põhjuseid, miks mõnda helistamiskonversiooni ei loendata. 

Teie Google'i edasisuunamisnumbrid ei ole lubatud

Selleks et Google Ads saaks kõned omavahel sobitada, peavad kõnede saamise ajal kõnelaiendite ja ainult telefonikõnedega reklaamide Google'i edasisuunamisnumbrid olema lubatud.

Fail hõlmab muudest allikatest pärit kõnesid

Google Ads saab sobitada ning importida vaid Google'i helistamisklikkide ja ainult telefonikõnedega reklaamide kaudu saadud kõnesid. Kui üleslaadimiste hulgas on ka muudest allikatest pärit kõnesid, siis neid konversioonidena ei loendata.

Inimesed helistavad teie kõnelaienditel või ainult telefonikõnedega reklaamidel klikkimata

Kui keegi valib käsitsi teie reklaamis kuvatava numbri, siis teilt kõne eest tasu ei võeta, ehkki see tuli teie reklaami kaudu. Selliseid tasuta kõnesid konversioonidena ei loendata.

Fail hõlmab valesid andmeid

Kui imporditud failides olevad andmed on valed, ilmneb viga või teie konversioone ei loendata. Siin on mõned asjad, millele tähelepanu pöörata.
  • Kui kasutate mitut Google Adsi kontot, laadige konversioonid kindlasti üles õigele kontole.
  • Veenduge, et ajavöönd oleks õige ning aeg ja ajavöönd oleksid toetatud vormingus. Soovitame kasutada selle loendi ajavööndivorminguid, et vältida vigu suve- ja talveaja vahetumisel.

Teie fail sisaldab liiga palju ridu

Imporditavate konversioonide failis ei tohiks olla rohkem kui 25 000 rida.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse