Vyhodnotenie výkonnosti vstupných stránok

Je dôležité pravidelne kontrolovať, akú výkonnosť dosahujú vaše vstupné stránky, aby ste pochopili, ako interagujú používatelia s vašimi webovými stránkami. Najlepšie miesto na získanie prehľadu o týchto informáciách je stránka Vstupné stránky.

Na stránke Vstupné stránky môžete:

 • zobraziť rozšírené vstupné stránky pridružené ku všetkým vašim vstupným stránkam;
 • identifikovať, ktoré vstupné stránky by mohli zabezpečiť lepší dojem v mobilných zariadeniach;
 • skontrolovať, či je stránka vhodná pre mobilné zariadenia alebo či sa stránka načítava ako platná stránka Accelerated Mobile Page (AMP).
 • skontrolovať pomer kompatibility sledovania konverzií pre všetky svoje vstupné stránky.

V tomto článku sa dočítate, ako používať stránku Vstupné stránky. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti o informáciách, ktoré sa zobrazujú na tejto stránke, prečítajte si článok Stránka Vstupné stránky.

Výkonnosť vstupnej stránky v službe Google Ads

 

Ak chcete vidieť titulky vo svojom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. Kliknite na ikonu Nastavenia v spodnej časti prehrávača videa, vyberte možnosť Titulky a potom požadovaný jazyk.

Pokyny

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Vstupné stránky. Pozrite si stĺpce Miera kliknutí na stránky vhodné pre mobilné zariadenia a Miera kliknutí na platné stránky AMP a zistite tak, ktoré stránky nie sú optimalizované pre mobilné zariadenia.
  1. Ak vstupná stránka nie je na základe testu vhodnosti pre mobilné zariadenia od Googlu zakaždým považovaná za vhodnú pre mobilné zariadenia, hodnota v stĺpci Miera kliknutí na stránky vhodné pre mobilné zariadenia bude menšia ako 100 %. Ak na stránke nie sú zaznamenané žiadne kliknutia z mobilných zariadení, hodnota v tomto stĺpci bude –.
  2. Ak sa vstupná stránka nenačíta ako platná stránka AMP vždy, keď ľudia kliknú na vašu reklamu, hodnota v stĺpci Miera kliknutí na platné stránky AMP bude menšia ako 100 %. Ak na stránke nie sú značky AMP, hodnota v tomto stĺpci bude –.
 3. Kliknite na Zobraziť rozšírené vstupné stránky pod odkazom na vstupnú stránku. Zobrazí sa zoznam adries rozšírených vstupných stránok pre príslušnú vstupnú stránku.
  1. V stĺpci Miera kliknutí na stránky vhodné pre mobilné zariadenia kliknite na Otestovať. V samostatnom okne sa pre danú stránku spustí test vhodnosti pre mobilné zariadenia od Googlu.
  2. V stĺpci Miera kliknutí na platné stránky AMP kliknite na Otestovať. V samostatnom okne sa pre danú stránku spustí test nástroja na overenie stránok AMP.
 4. Skontrolujte „Pomer kompatibility sledovania konv.“, aby ste zistili, ktoré vstupné stránky sú správne nakonfigurované na sledovanie konverzií. Táto metrika meria percento kliknutí na reklamy, pri ktorých je možné sledovať konverzie pomocou súborov cookie hostiteľskej domény pre každú vstupnú stránku (len pre vstupné stránky reklám vo vyhľadávaní). Prečítajte si článok Vysvetlenie pomeru kompatibility sledovania konverzií.
 5. Ak chcete identifikovať, s ktorými stránkami interagovali ľudia najviac, skontrolujte stĺpce Kliknutia, Zobr. (zobrazenia) a CTR (miera prekliknutí). Rovnako ako v prípade ostatných prehľadov služby Google Ads môžete údaje v týchto stĺpcoch segmentovať a filtrovať alebo si môžete stiahnuť a uložiť celú tabuľku.
 6. Ak chcete zobraziť rozšírené vstupné stránky pre viac než jednu vstupnú stránku:

  Poznámka: Kliknutia zaznamenané na stránke Vstupné stránky zahŕňajú iba kliknutia na nadpis, ktoré viedli na vstupnú stránku, takže sa nebudú zhodovať s počtom kliknutí na stránke Kampane alebo Reklamy a rozšírenia, ktoré zahŕňajú kliknutia na mapy, telefónne čísla a ďalšie rozšírenia.

  1. V ponuke stránok vľavo kliknite na Vstupné stránky.
  2. Začiarknite políčko vedľa najmenej dvoch vstupných stránok.
  3. Keď sa nad tabuľkou zobrazí modrý pruh, kliknite na Zobraziť rozšírené vstupné stránky.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory