Khắc phục sự cố khi nhập dữ liệu chuyển đổi Salesforce®

Đôi khi, bạn có thể gặp lỗi khi liên kết tài khoản Google Ads và Salesforce, khi thiết lập hành động chuyển đổi hoặc khi nhập lượt chuyển đổi. Hãy xem các mục dưới đây để biết những lỗi mà bạn có thể gặp phải và cách khắc phục.

Nếu thông báo lỗi yêu cầu bạn phải thực hiện các nội dung thay đổi trong tài khoản Salesforce, bạn có thể phải chờ tới 24 giờ mới thấy được nội dung thay đổi đó trong Google Ads. Nếu bạn vẫn thấy thông báo lỗi sau khi khắc phục sự cố, vui lòng chờ 24 giờ hoặc hủy liên kết rồi liên kết lại các tài khoản.

Lỗi khi liên kết các tài khoản của bạn hoặc thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi
 • Chúng tôi không thể truy cập vào tài khoản Salesforce của bạn. Hãy liên hệ với quản trị viên tài khoản Salesforce của bạn về lỗi sau. Ví dụ: bạn có thể thấy lỗi này nếu quyền của bạn đã thay đổi, bạn không có quyền phù hợp đối với tài khoản Salesforce hoặc nếu có lỗi tạm thời trong tài khoản Salesforce của bạn. Chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn những thông tin lỗi từ Salesforce để cung cấp cho bạn thêm thông tin. Đăng nhập vào tài khoản Salesforce của bạn hoặc nếu quản trị viên tài khoản Salesforce của bạn là một người khác, hãy liên hệ với họ kèm theo thông tin trong thông báo lỗi.
 • Đã xảy ra lỗi API Google Ads (API AdWords). Hãy thử liên kết lại tài khoản của bạn. Đã xảy ra sự cố trong API Google Ads (API AdWords). Hãy thử liên kết lại các tài khoản của bạn.
 • Các tài khoản này đã được liên kết. Bạn đã liên kết tài khoản Salesforce này với tài khoản Google Ads của mình. Để xem các tài khoản đã liên kết:
  • Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản, rồi nhấp vào Tài khoản được liên kết trong mục “Cài đặt".
 • Thông tin đăng nhập Salesforce bạn cung cấp không có quyền truy cập vào tài khoản này nữa. Tên người dùng và mật khẩu mà bạn cung cấp không thể truy cập vào tài khoản nữa. Hãy nói chuyện với người quản lý tài khoản Salesforce cho doanh nghiệp của bạn về việc nhận quyền truy cập.
 • Bạn chưa liên kết bất kỳ tài khoản Salesforce nào. Bạn không thể nhập chuyển đổi cho đến khi bạn đã liên kết các tài khoản của mình.
 • Tài khoản Salesforce của bạn không có sự kiện quan trọng (trạng thái khách hàng tiềm năng hoặc giai đoạn cơ hội) để nhập. Thiết lập trạng thái khách hàng tiềm năng hoặc giai đoạn cơ hội trong tài khoản Salesforce của bạn.
Lỗi cấp tài khoản
 • Tài khoản này bị hủy liên kết. Xem các tài khoản đã liên kết. Bạn đã hủy liên kết tài khoản Salesforce này khỏi tài khoản Google Ads của mình.
 • Bạn không còn quyền truy cập vào tài khoản Salesforce này nữa. Hãy liên hệ với quản trị viên Salesforce của bạn. Thông tin đăng nhập Salesforce bạn cung cấp không còn có quyền truy cập vào tài khoản này nữa. Hãy liên hệ với người quản lý tài khoản Salesforce của bạn về việc lấy lại quyền truy cập.
 • Tài khoản Google Ads này sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi thông qua tài khoản người quản lý. Hãy liên kết tài khoản Salesforce này thông qua tài khoản người quản lý của bạn. Nếu tài khoản của bạn được quản lý bởi một tài khoản người quản lý sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản, bạn sẽ phải liên kết tài khoản Salesforce của bạn với tài khoản người quản lý để theo dõi lượt chuyển đổi.
 • Chưa được định cấu hình. Bạn đã liên kết tài khoản này nhưng bạn chưa thiết lập bất kỳ hành động chuyển đổi nào, vì vậy hiện chưa diễn ra quá trình nhập dữ liệu chuyển đổi.
 • Bạn không thể nhập dữ liệu chuyển đổi cho khách hàng tiềm năng bởi vì bạn không có quyền truy cập vào các trường Salesforce cần thiết. Kiểm tra với quản trị viên tài khoản Salesforce của bạn để chắc chắn rằng bạn có quyền truy cập vào trường bắt buộc. Xin lưu ý rằng bạn có thể bị thiếu quyền truy cập vào nhiều trường.
 • Bạn không thể nhập dữ liệu chuyển đổi cho cơ hội bởi vì bạn không có quyền truy cập vào các trường Salesforce cần thiết. Kiểm tra với quản trị viên tài khoản Salesforce của bạn để chắc chắn rằng bạn có quyền truy cập vào trường bắt buộc. Xin lưu ý rằng bạn có thể bị thiếu quyền truy cập vào nhiều trường.
 • Bạn không thể nhập dữ liệu chuyển đổi cho khách hàng tiềm năng bởi vì khách hàng tiềm năng Salesforce của bạn bị thiếu cột GCLID. Hãy xem Bước 1 của bài viết này để thêm trường GCLID vào các khách hàng tiềm năng Salesforce.
 • Bạn không thể nhập dữ liệu chuyển đổi cho cơ hội vì cơ hội Salesforce của bạn bị thiếu cột GCLID. Hãy xem Bước 1 của bài viết này để thêm trường GCLID vào cơ hội Salesforce của bạn.
 • Bạn không thể nhập dữ liệu chuyển đổi bởi vì bạn không có quyền truy cập vào các trường Salesforce cần thiết. Kiểm tra với quản trị viên tài khoản Salesforce của bạn để chắc chắn rằng bạn có quyền truy cập vào trường bắt buộc. Lưu ý rằng bạn có thể bị thiếu quyền truy cập vào nhiều trường. 
 • Không nhập được. Hãy khắc phục lỗi sau từ Salesforce và thử lại. Bạn sẽ thấy thông tin lỗi từ Salesforce. Đăng nhập vào tài khoản Salesforce của bạn hoặc nếu quản trị viên tài khoản Salesforce của bạn là một người khác, hãy liên hệ với họ kèm theo thông tin trong thông báo lỗi.
Đã xảy ra lỗi đối với các sự kiện quan trọng riêng lẻ
 • Bạn không thể nhập sự kiện quan trọng vì hành động chuyển đổi Google Ads đã bị xóa. Bạn cần phải thay đổi trạng thái của hành động chuyển đổi về "Đã bật" hoặc tạo một hành động chuyển đổi mới cho sự kiện quan trọng này (xem Bước 6 trong bài viết này).
 • Sự kiện quan trọng không được nhập do không còn tồn tại trong Salesforce. Sự kiện quan trọng đã bị xóa trong tài khoản Salesforce. Hãy nói chuyện với người quản lý tài khoản Salesforce cho doanh nghiệp của bạn. Lưu ý rằng bạn sẽ không nhận được lỗi này nếu sự kiện quan trọng bị xóa khỏi quy trình bán hàng của bạn, nhưng bạn sẽ nhận được lỗi này chỉ khi sự kiện quan trọng bị xóa khỏi Salesforce.

Đường dẫn liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false