Betala för konverteringar

Du kan välja att betala för konverteringar i stället för klick när du använder en smart displaykampanj eller standarddisplaykampanj. Det innebär att du bara betalar när kunder konverterar på din webbplats eller i din app.

Alternativet att betala för konverteringar är endast tillgängligt när du använder Mål-CPA tillsammans med displaykampanjer. 

I den här artikeln beskriver vi hur du ställer in betalning för konverteringar för en standarddisplaykampanj eller smart displaykampanj.

Så fungerar det

När du betalar för konverteringar används samma budgivningsalgoritm som när du betalar för klick.

Om du väljer att betala för konverteringar använder du fortfarande budstrategin Mål-CPA, men du betalar för konverteringar i stället för klick. Du faktureras endast för konverteringar som du får med det mål-CPA du har angett. Om du till exempel anger ett mål-CPA på 100 kronor och får tio konverteringar under en månad faktureras du 1 000 kronor. Du debiteras inte för klick eller exponeringar som leder till konverteringar.

Betalning för konverteringar optimeras inte för offlinekonverteringar, konverteringar från konverteringsimport i Google Ads eller konverteringar över flera enheter. Om du använder dessa konverteringstyper rekommenderar vi att du betalar för klick.

Betalning för konverteringar fungerar inte heller med delade budgetar.

Kom ihåg att även om du ser alternativet för betalning för konverteringar i Google Ads-upplevelsen du använder. kanske ditt konto inte uppfyller behörighetskraven. Du kan se till att ditt konto är kvalificerat för betalning för konverteringar på några olika sätt. Avsnitten nedan innehåller vanliga anledningar till att ett konto inte är kvalificerat och hur du kan åtgärda detta.

Ta bort offlinekonverteringsspårning

Annonsörer kan inte betala för konverteringar och lägga bud på offlinekonverteringstyper. Offlinekonverteringstyperna är Importera från klick och Besök i butik. Om du vill kvalificera dig för att betala för konverteringar måste du se till att dessa konverteringstyper inte ingår.

Så här kan du kontrollera om ditt konto har offlinekonverteringar och ta bort dem:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen och sedan på Konverteringar under Mått.
 3. Leta reda på konverteringskällan i kolumnen Källa.
 4. Markera rutan vid konverteringsåtgärden och klicka på Ta bort på rullgardinsmenyn Redigera.

Fördröjda konverteringar

Annonsörer kan inte använda betalning för konverteringar om inte kund-id:t har en konverteringsfördröjning, det vill säga tiden mellan klick och konvertering, på mindre än sju dagar.

Om du har ställt in konverteringsspårning kan du använda rapporter om konverteringsfördröjning för att förstå hur lång tid det tar för kunder som ser dina annonser att slutföra en konvertering. Använd följande steg för att komma till rapporter om konverteringsfördröjning:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer, Annonsgrupper eller Sökord på menyn till vänster.
 3. Kontrollera att slutdatumet för rapporten inföll för minst 30 dagar sedan (eller längre om du har en längre konverteringsperiod) så att du är säker på att rapporten innehåller komplett konverteringsdata. Du ändrar datumintervallet med hjälp av datumväljaren högst upp till höger på sidan.
 4. Klicka på segmentikonen Segment och välj sedan Konverteringar > Dagar till konvertering. Då delas konverteringskolumnerna i din rapport upp i 19 rader.

Inte kvalificerad av okänd anledning

Det kan hända att ditt konto inte är kvalificerat för betalning för konverteringar av okänd anledning i Google Ads. I så fall visas följande felmeddelande i användargränssnittet: ”Ditt konto kan inte betala för konverteringar.” Om du ser detta meddelande innebär det att du inte kan använda funktionen i dina kampanjer just nu, även om kvalificeringsstatusen uppdateras dagligen. 

Även om du gör ändringar för att åtgärda ovanstående problem är det inte säkert att kontot blir kvalificerat. Huruvida ditt konto är kvalificerat eller inte bestäms av flera olika faktorer, bland annat API:et, och detta kan ändras från dag till dag.

Ställa in betalning för konverteringar

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer på sidmenyn.
 3. Klicka på plusknappen och välj Ny kampanj.
 4. Välj ett av målen Försäljning, Potentiella kunder och Trafik till webbplatsen. (Om informationen i denna artikel inte motsvarar alternativen du ser kanske du har en annan version av målen.) Mer information om din version finns i denna artikel.
 5. Välj kampanjtypen Display.
 6. Välj Standarddisplaykampanj eller Smart displaykampanj.
 7. Klicka på Fortsätt.
 8. Leta reda på rubriken Hur vill du få konverteringar? i avsnittet Budgivning. Välj Maximera konverteringar automatiskt och markera rutan Ange en målkostnad per åtgärd.
 9. Välj Konverteringar under Betala för.
 10. Klicka på Skapa kampanj.

Konverteringskrav

Kontot måste ha haft fler än 100 konverteringar under de senaste 30 dagarna för att du ska kunna betala för konverteringar. 90 % av konverteringarna måste skett inom mindre än sju dagar efter att någon klickade på din annons. Om det ofta tar mer än en vecka innan kunderna konverterar efter att ha klickat på din annons kan du inte använda betalning för konverteringar.

Tänk på att det kan ske en viss fördröjning mellan tillfället då konverteringarna rapporteras och tills du debiteras. Läs mer om konverteringsfördröjning och konverteringsperiod.

CPA-gräns

Du kan ställa in en mål-CPA under 200 USD (eller motsvarande i lokal valuta) för att dina kampanjer och annonsgrupper ska kunna använda betalning för konverteringar. Om du anger en högre CPA än så visas ett varningsmeddelande i användargränssnittet och du faktureras det högre CPA-belopp som du angav i inställningarna. Du kan undvika överdebitering genom att minska din mål-CPA till under 200 USD för kampanjer och annonsgrupper eller byta till betalning för klick.

Budget

Med betalning för konverteringar används mer flexibla budgetregler eftersom antalet konverteringar en viss dag varierar mer än antalet klick. Om du betalar för konverteringar kan utgifterna per dag bli upp till dubbelt så höga som din dagliga budget. Det ger utrymme för Smart Bidding-strategin att optimera bättre i alla dina kampanjer.

Den ursprungliga månadsbudgeten för en kampanj med betalning för konverteringar utgår från den dagliga budgeten i början av månaden multiplicerat med 30,4. Om den dagliga budgeten ändras under månaden gäller månadsbudgeten inte längre och ersätts med en ny baserat på återstående dagar i månaden.

Du kan inte ändra budgeten för en viss dag i efterhand. Om du ändrar budgeten samma dag justeras utgifterna den dagen till den nya budgeten. Om den nya budgeten är lägre än den föregående visas dina annonser inte mer den dagen och återupptas nästa dag enligt den nya budgeten.

Anta att din dagliga budget är 1 000 kronor i början av mars. Det innebär att månadsbudgeten inledningsvis är 30 400 (100 ×  30,4). Efter en vecka bestämmer du dig för att minska budgeten till 750 kronor. Den 8 mars gäller din tidigare budget inte längre och du får en ny budget för de återstående 24 dagarna i månaden som uppgår till 18 000 kronor (750 × 24). Sista veckan i mars bestämmer du dig för att öka den dagliga budgeten till 1 500 kronor. Den 25 mars gäller din tidigare budget inte längre och du får en ny budget för de återstående sju dagarna i månaden som uppgår till 10 500 kronor (150 × 24). Slutligen anger du den dagliga budgeten till 1 000 kronor från den 1 april. Detta medför att månadsbudgeten för april börjar på 30 400 kronor men får ingen effekt på den befintliga marsbudgeten.

Under mars månad kan dina utgifter se ut så här:
7 000 (1 000 kronor för sju dagar) +
12 750 kronor (750 kronor för 17 dagar) +
10 500 kronor (1 500 kronor för sju dagar) =
totalt 30 250 kronor under månaden
 

Läs mer om varför kostnaderna kan överskrida den genomsnittliga dagliga budgeten.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt