Betala för konverteringar

Du kan välja att betala för konverteringar i stället för klick när du använder en smart displaykampanj eller en standarddisplaykampanj. Det innebär att du bara betalar när kunder konverterar på din webbplats eller i din app.

Alternativet att betala för konverteringar är endast tillgängligt när du använder mål-CPA med displaykampanjer. Nu finns det också ett alternativ för att använda smarta displaykampanjer med betalning för konverteringar. Läs mer här.

I den här artikeln beskriver vi hur du betalar för konverteringar.

Anvisningar

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer på sidmenyn till vänster.
 3. Klicka på plusknappen och välj Ny kampanj.
 4. Välj Display-nätverket.
 5. Välj målet Få kunderna att handla.
 6. Välj Skapa en smart displaykampanj.
 7. Klicka på Fortsätt.
 8. Leta upp rubriken Betala för i avsnittet Budgivning och välj Konverteringar.
 9. Klicka på Spara och fortsätt.

Så fungerar det

När du betalar för konverteringar används samma budgivningsalgoritm som när du betalar för klick.

Om du väljer att betala för konverteringar använder du fortfarande budgivningsstrategin Mål-CPA, men du betalar för konverteringar i stället för klick. Du faktureras endast för konverteringar som du får vid det mål-CPA som du ställt in. Om du till exempel ställer in ditt mål-CPA på 10 kr och du får 10 konverteringar under en månad faktureras du 100 kr. Du debiteras inte för klick eller exponeringar som leder till konverteringar.

Betalning för konverteringar optimeras inte för offlinekonverteringar, konverteringar från konverteringsimport i Google Ads eller konverteringar över flera enheter. Om du använder dessa konverteringstyper rekommenderar vi att du betalar för klick.

Betalning för konverteringar fungerar inte heller med delade budgetar.

Kom ihåg att även om din Google Ads-upplevelse kan visa att du betalar för konverteringar som ett alternativ, kanske ditt konto inte uppfyller behörighetskraven. Du kan se till att ditt konto är kvalificerat för att betala för konverteringar på några olika sätt. Följande avsnitt innehåller några vanliga anledningar till varför ditt konto inte är kvalificerat och vilka åtgärder du behöver vidta för att se till att du är kvalificerad för att betala för konverteringar.

Ta bort offlinekonverteringsspårning

Annonsörer kan inte betala för konverteringar och lägga bud på offlinekonverteringstyper. Offlinekonverteringstyper omfattar Importera från klick och Besök i butik. Om du vill kvalificera dig för att betala för konverteringar ser du till att dessa konverteringstyper inte ingår.

Med dessa steg kan du kontrollera om ditt konto har offlinekonverteringar och sedan ta bort dem:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen och klicka sedan på Konverteringar under Mått.
 3. Kolla efter konverteringskälla i kolumnen Källa.
 4. Markera rutan bredvid namnet på konverteringsåtgärden och klicka på Ta bort i rullgardinsmenyn Redigera.

Fördröjda konverteringar

Annonsörer kan inte använda betalning för konverteringar om inte kund-id:t har en konverteringsfördröjning (även kallat konverteringsförskjutning, dvs. tiden mellan klick och konvertering) på mindre än sju dagar.

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

Om du har ställt in konverteringsspårning kan du använda rapporter om konverteringsfördröjning för att förstå hur lång tid det tar för kunder som ser dina annonser att slutföra en konvertering. Använd följande steg för att komma till rapporter om konverteringsfördröjning:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer, Annonsgrupper eller Sökord på menyn till vänster.
 3. Kontrollera att slutdatumet för rapporten inföll för minst 30 dagar sedan (eller längre om du har en längre konverteringsperiod) så att du är säker på att rapporten innehåller komplett konverteringsdata. Du ändrar datumintervallet med hjälp av datumväljaren högst upp till höger på sidan.
 4. Klicka på segmentikonen Segment och välj sedan Konverteringar > Dagar till konvertering. Då delas konverteringskolumnerna i din rapport upp i 19 rader.

Inte kvalificerad av okända anledningar

Det kan hända att ditt konto inte är kvalificerat för betalning för konverteringar på grund av okända anledningar i Google Ads. I så fall får du följande felmeddelande i användargränssnittet: Ditt konto kan inte betala för konverteringar. Om du får det här meddelandet innebär det att du inte kan använda funktionen i dina kampanjer just nu, även om kvalificeringsstatusen uppdateras dagligen. 

Även om du gör ändringar för att åtgärda ovanstående problem är det inte säkert att kontot blir kvalificerat. Om ditt konto är kvalificerat eller inte bestäms av en mängd olika faktorer, som API, och detta kan ändras från dag till dag.

Ställa in betalning för konverteringar

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer på sidmenyn till vänster.
 3. Klicka på plusknappen och välj Ny kampanj.
 4. Välj mellan målen Potentiella kunder, Försäljning och Trafik till webbplatsen. (Om informationen i den här artikeln inte stämmer överens med alternativen som visas kanske du har en annan målversion. Läs mer om din version i den här artikeln.)
 5. Välj kampanjtypen Display.
 6. Välj Standarddisplaykampanj.
 7. Klicka på Fortsätt.
 8. I avsnittet Budgivning väljer du Mål-CPA under Välj din budstrategi. Leta reda på rubriken Betala för och välj Konverteringar.
 9. Klicka på Spara och fortsätt.

Konverteringskrav

Kontot måste ha haft fler än 100 konverteringar under de senaste 30 dagarna för att du ska kunna betala för konverteringar. 90 % av dina konverteringar måste också skett inom mindre än sju dagar efter att någon klickade på din annons. Om det ofta tar mer än en vecka för kunder att konvertera efter att de har klickat på din annons kan du inte använda betalning för konverteringar.

Tänk på att det kan ske en viss fördröjning mellan det att konverteringarna rapporteras och tills du debiteras. Läs mer om konverteringsfördröjning och konverteringsperiod.

CPA-gräns

Du kan ställa in en mål-CPA som är lägre än 200 USD (eller motsvarande i lokal valuta) för att dina kampanjer och annonsgrupper ska kunna använda betalning för konverteringar. Om du anger en CPA som är högre än 200 USD (eller motsvarande i lokal valuta) visas ett varningsmeddelande i användargränssnittet och du faktureras det högre CPA-beloppet som du angav i dina inställningar. Du kan undvika att bli överdebiterad genom att minska din mål-CPA till under 200 USD (eller motsvarande i lokal valuta) för kampanjer och annonsgrupper eller byta till betalning för klick.

Budget

Med betalning för konverteringar används mer flexibla budgetregler eftersom antalet konverteringar en viss dag varierar mer än antalet klick. Om du betalar för konverteringar kan utgifterna per dag bli upp till dubbelt så höga som din dagliga budget. Det ger utrymme för Smart Bidding-strategin att optimera bättre i alla dina kampanjer.

Under en kalendermånad debiteras du aldrig mer än din dagliga budget multiplicerat med antalet dagar i en månad (30,4). Om du ändrar din dagliga budget under månaden debiteras du inte mer än 30,4 gånger din högsta dagliga budget under månaden.

Läs mer om varför kostnaderna kan överskrida den genomsnittliga dagliga budgeten.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?