Bruk betaling for konverteringer i bannerkampanjer

I bannerkampanjer kan du velge å betale for konverteringer i stedet for klikk eller interaksjoner. Da betaler du bare når kunder konverterer i appen din eller på nettstedet ditt.

Vær oppmerksom på at funksjonen for betaling for konverteringer bare er tilgjengelig i Google Ads-kontoer som er i tråd med kravene våre. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan konfigurere betaling for konverteringer i bannerkampanjer.

Slik fungerer det

Betaling for konverteringer er basert på den samme algoritmen for budgivning som brukes når du betaler for klikk eller interaksjoner.

 • Du kan bruke betaling for konverteringer i mål-CPA-budstrategien. I stedet for at du betaler for klikk eller interaksjoner, belastes du for konverteringene du får til ønsket mål-CPA.
Hvis du for eksempel fastsetter NOK 100 som mål-CPA og mottar ti konverteringer i løpet av en måned, blir du fakturert for NOK 1000.
 • Du blir ikke belastet for klikk, visninger eller interaksjoner som fører til konverteringer.
 • Du blir belastet basert på CPA-verdien på visningstidspunktet.
Merk: Konverteringer blir rapportert ut fra tidspunktet da klikket eller interaksjonen forekom. Hvis du har konverteringer som først skjer et par dager etter annonseklikket, blir du belastet et par dager tidligere ettersom konverteringene forekom etter at tidsgrensen for fakturering var passert.

Før du begynner

Selv om det å betale for konverteringer kan vises som et alternativ i Google Ads, er det ikke sikkert at kontoen din innfrir kvalifikasjonskravene. Her er noen vanlige årsaker til at kontoer ikke er kvalifisert:

Konverteringshandlingen er ikke kvalifisert

For å bruke betal for konverteringer må du ekskludere konverteringshandlingen «Butikkbesøk» fra rapporteringen av konverteringer:

Merk: Veiledningen nedenfor er en del av den nye Google Ads-brukeropplevelsen. Du kan bruke den forrige utformingen ved å klikke på utseendeikonet og velge Bruk den forrige utgaven. Hvis du fortsatt bruker den forrige versjonen av Google Ads, kan du gjennomgå kartet over kontoen eller bruke søkefeltet øverst i Google Ads-navigasjonspanelet til å finne siden du søker etter.
 1. Klikk på målikonet Goals Icon i Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Konverteringer-rullegardinmenyen i delmenyen.
 3. Klikk på Sammendrag.
 4. Klikk på navnet på konverteringshandlingen du ønsker å endre.
 5. Klikk på Endre innstillingene.
 6. Klikk på Ta med i Konverteringer.
 7. Fjern avmerkingen for å ekskludere konverteringshandlingen i «Konverteringer»-kolonnen.
 8. Klikk på Lagre og så på Ferdig. «Nei» skal nå vises for den aktuelle konverteringshandlingen i «Ta med i Konverteringer»-kolonnen.

Konverteringsforsinkelser

Du kan ikke bruke faktureringsmodellen betaling for konverteringer hvis du har en konverteringsforsinkelse (tiden mellom et klikk og en konvertering) som er på mer enn sju dager.

Hvis du har konfigurert konverteringssporing, kan du bruke konverteringsforsinkelsesrapporter for å få innsikt i hvor lang tid det tar kunder som ser annonsene dine, å fullføre en konvertering. Bruk fremgangsmåten nedenfor for å få tilgang til rapporter om konverteringsforsinkelse:

Merk: Veiledningen nedenfor er en del av den nye Google Ads-brukeropplevelsen. Du kan bruke den forrige utformingen ved å klikke på utseendeikonet og velge Bruk den forrige utgaven. Hvis du fortsatt bruker den forrige versjonen av Google Ads, kan du gjennomgå kartet over kontoen eller bruke søkefeltet øverst i Google Ads-navigasjonspanelet til å finne siden du søker etter.
 1. Klikk på Kampanjer-ikonet Campaigns Icon i Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer, Annonsegrupper eller Søkeord i delmenyen.
 3. Kontroller at datoperioden for rapporten avsluttes minst 30 dager etter kampanjens startdato (eller mer hvis du har et lengre konverteringsvindu). Du må også sørge for at rapporten har fullstendige konverteringsdata. Du kan endre datoperioden med datovelgeren øverst til høyre på siden.
 4. Klikk på segmentikonet , og velg så Konverteringer > Dager til konvertering. Med dette blir konverteringskolonnene i rapporten din inndelt i 19 rader.

Ikke kvalifisert av ukjente årsaker

Det er mulig at kontoen din ikke er kvalifisert for betaling for konverteringer i Google Ads av ukjente årsaker. I så fall får du se denne feilmeldingen i Google Ads: «Kontoen din er ikke kvalifisert for betaling for konverteringer».

Selv om du gjør endringene som er nevnt her, er du ikke garantert at kontoen blir kvalifisert. Om kontoen er kvalifisert eller ikke, avhenger av en rekke faktorer, for eksempel API-et, og statusen kan endres daglig.

Krav til konverteringer

Du må ha oppnådd over hundre konverteringer i kontoen din i løpet av de siste 30 dagene for å kunne bruke betaling for konverteringer. Dessuten må 90 % av konverteringene dine forekomme under sju dager etter at noen klikker på annonsen din. Hvis brukerne ofte bruker over en uke på å konvertere etter at de har klikket på annonsen, kan du ikke bruke betaling for konverteringer.

Husk at det kan gå litt tid mellom når konverteringene rapporteres, og når du belastes. Finn ut mer om konverteringsforsinkelse og konverteringsvinduer.

Grense for CPA

Du kan angi en mål-CPA som er lavere enn USD 200 (eller tilsvarende i lokal valuta) hvis du vil at betaling for konverteringer skal brukes i kampanjene og annonsegruppene dine. Hvis du angir en CPA på over USD 200 (eller tilsvarende i lokal valuta), vises en advarsel i UI-et, og du blir belastet med det høyeste CPA-beløpet du har angitt i innstillingene. For å unngå overbelastninger må du angi en mål-CPA på under USD 200 (eller tilsvarende i lokal valuta) for kampanjene og annonsegruppene dine. Eller du kan gå over til betaling for klikk.

Budsjett

Med betaling for konverteringer har du mer fleksible regler for budsjettering ettersom antallet konverteringer varierer mer fra dag til dag enn antallet klikk. Hvis du betaler for konverteringer, kan dermed de daglige kostnadene dine overskride det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt med over 200 %. I den smarte budgivningen kan det dermed optimaliseres bedre i de ulike kampanjene.

Det første månedlige budsjettet for en kampanje med betaling for konverteringer er basert på det gjennomsnittlige dagsbudsjettet i begynnelsen av måneden, multiplisert med 30,4. Hvis det gjennomsnittlige dagsbudsjettet endres i løpet av måneden, gjelder det ikke lenger, og det erstattes med et nytt budsjett på bakgrunn av de resterende dagene i måneden.

Du kan ikke endre et dagsbudsjett etter den aktuelle dagen. Hvis du endrer et dagsbudsjett i løpet av den aktuelle dagen, justeres kostnadene for den aktuelle dagen i tråd med budsjettet. Hvis det nye budsjettet er lavere enn det forrige, settes annonsene dine på pause på den aktuelle dagen. De gjenopptas neste dag i tråd med det nye budsjettet.

Eksempel

Tenk deg at det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt starter i mars og er på NOK 1000. Det betyr at det månedlige budsjettet starter på NOK 30 400 (1000 x 30,4). Etter en uke bestemmer du deg for å redusere budsjettet til NOK 750. 8. mars gjelder ikke det tidligere budsjettet lenger, og du får et nytt budsjett for de resterende 24 dagene i mars, på totalt NOK 18 000 (NOK 750 x 24). Du bestemmer deg for å øke det gjennomsnittlige dagsbudsjettet til NOK 1500 for den siste uken. 25. mars gjelder ikke det tidligere budsjettet lenger, og du får et nytt budsjett for de resterende 7 dagene i mars, på totalt NOK 10 500 (NOK 1500 x 7). Til slutt velger du et gjennomsnittlig dagsbudsjett på NOK 1000, som skal gjelde fra og med 1. april. Aprilbudsjettet fastsettes dermed som USD 30 400. Dette får imidlertid ingen innvirkning på marsbudsjettet.

I løpet av mars kan kostnadene ha sett slik ut:

NOK 7000 (NOK 1000 for 7 dager) +

NOK 12 750 (NOK 750 for 17 dager) +

NOK 10 500 (NOK 1500 for 7 dager) =

NOK 30 250 totalt for hele måneden

Merk: I kampanjer med betaling for konverteringer tas det hensyn til månedlige budsjetter, men leveringsfrekvensen kan være ujevn. I sjeldne tilfeller kan dette føre til at månedlige budsjetter brukes opp før månedsslutt.

Veiledning

Merk: Veiledningen nedenfor er en del av den nye Google Ads-brukeropplevelsen. Du kan bruke den forrige utformingen ved å klikke på utseendeikonet og velge Bruk den forrige utgaven. Hvis du fortsatt bruker den forrige versjonen av Google Ads, kan du gjennomgå kartet over kontoen eller bruke søkefeltet øverst i Google Ads-navigasjonspanelet til å finne siden du søker etter.
 1. Klikk på Kampanjer-ikonet Campaigns Icon i Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer-rullegardinmenyen i delmenyen.
 3. Klikk på Kampanjer.
 4. Klikk på plussknappen , og velg så + Ny kampanje.
 5. Velg Salg, Potensielle salg, Nettstedtrafikk eller Merkevarebevissthet og rekkevidde.
  • Hvis du ikke har satt deg noe spesifikt mål, kan du også velge Opprett en kampanje uten noe spesielt mål.
 6. Velg Banner som kampanjetype.
 7. Oppgi nettadressen til bedriftens nettsted.
 8. Gi kampanjen et navn.
 9. Klikk på Fortsett.
 10. Gå til Budgivning-delen, og velg Konverteringer som hovedmål for budgivningen.
 11. Velg Maksimer antall konverteringer automatisk, og merk av for alternativet «Angi en målkostnad per handling».
 12. Angi ønsket mål-CPA.
 13. Velg Konverteringer under «Betal for».
 14. Klikk på Opprett kampanjen når du er ferdig.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
4997997586685880599
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true