Het factureringsmodel voor alleen betalen voor conversies gebruiken in display-campagnes

Als u een slimme display-campagne of een standaard display-campagne heeft, kunt u ervoor kiezen om alleen te betalen voor conversies in plaats van voor klikken. Als u alleen betaalt voor conversies, betaalt u alleen wanneer klanten conversies genereren op uw website of in uw app.

De optie om het factureringsmodel voor alleen betalen voor conversies te gebruiken, is alleen beschikbaar voor display-campagnes met doel-CPA-biedingen.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u het factureringsmodel voor alleen betalen voor conversies instelt voor display-campagnes.

Hoe het werkt

Bij het factureringsmodel voor alleen betalen voor conversies wordt hetzelfde biedingsalgoritme gebruikt als bij betalen voor klikken.

 • Het factureringsmodel voor alleen betalen voor conversies werkt met de biedstrategie Doel-CPA. Er worden alleen kosten in rekening gebracht voor de conversies die u ontvangt voor uw doel-CPA, en niet voor de klikken die u ontvangt.
Als u uw doel-CPA bijvoorbeeld instelt op € 10 en u ontvangt gedurende een maand 10 conversies, wordt er € 100 in rekening gebracht.
 • Er worden geen kosten in rekening gebracht voor klikken of vertoningen die tot de conversies hebben geleid.
 • De kosten zijn gebaseerd op de CPA op het moment van de vertoning.
Opmerking: Conversies worden gerapporteerd op basis van het tijdstip van de klik. Voor conversies die enkele dagen na de advertentieklik plaatsvinden, worden de kosten mogelijk een paar dagen eerder in rekening gebracht als de factureringsperiode anders wordt overschreden.
 • Het factureringsmodel voor alleen betalen voor conversies werkt niet met gedeelde budgetten.

Voordat u begint

Hoewel in Google Ads mogelijk de optie wordt weergegeven dat u het factureringsmodel voor alleen betalen voor conversies kunt gebruiken, voldoet uw account mogelijk niet aan de deelnamevereisten. Vouw hieronder een gedeelte uit om veelvoorkomende redenen te bekijken waarom uw account mogelijk niet in aanmerking komt voor het gebruik van het factureringsmodel voor alleen betalen voor conversies.

Conversieactie komt niet in aanmerking

Sluit de conversieacties Importeren uit klikken en Winkelbezoeken uit van uw conversierapporten als u betalen voor conversies wilt gebruiken:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven op het gereedschapsicoon Google Ads | tools [Icon]
 3. Klik onder Meting op Conversies.
 4. Klik op de naam van de conversieactie die u wilt bewerken.
 5. Klik op Instellingen bewerken.
 6. Klik op Opnemen in Conversies.
 7. Vink het selectievakje uit om de conversieactie in de kolom Conversies uit te sluiten.
 8. Klik op Opslaan en vervolgens op Gereed. De conversieactie wordt nu weergegeven als Nee in de kolom Opnemen in Conversies.

Conversievertragingen

Als u 'Conversies bijhouden' heeft ingesteld, kunt u in rapporten over conversievertraging zien hoelang het duurt voordat klanten die uw advertenties hebben bekeken, een conversie voltooien. Volg deze stappen om rapporten over conversievertraging te openen:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes, Advertentiegroepen of Zoekwoorden.
 3. Controleer of de periode voor uw rapport ten minste dertig dagen geleden is geëindigd (of langer geleden als uw conversieperiode langer is) om ervoor te zorgen dat het rapport volledige conversiegegevens bevat. Als u de periode wilt wijzigen, gebruikt u de periodekiezer in de rechterbovenhoek van de pagina.
 4. Klik op het segmenteericoon, selecteer Conversies en selecteer vervolgens Conversies > Dagen tot conversie. Hiermee worden de conversiekolommen in uw rapport gesegmenteerd in maximaal negentien rijen.

Komt niet in aanmerking vanwege niet openbaar gemaakte redenen

Het is mogelijk dat uw account niet in aanmerking komt voor het factureringsmodel voor alleen betalen voor conversies vanwege redenen die niet openbaar zijn gemaakt in Google Ads. In dat geval ontvangt u de volgende foutmelding in Google Ads: 'Uw account komt niet in aanmerking voor betalen voor conversies'.

Als u wijzigingen aanbrengt om de problemen die hier worden vermeld, op te lossen, is dat niet per se een garantie dat het account wel in aanmerking komt. De geschiktheid wordt bepaald door meerdere factoren (zoals de API) en kan dagelijks veranderen.

Vereisten voor conversies

Uw account moet in de afgelopen 30 dagen meer dan 100 conversies hebben gegenereerd als u gebruik wilt maken van betalen voor conversies. Ook moet 90% van de conversies plaatsvinden binnen 7 dagen nadat iemand op uw advertentie heeft geklikt. Als klanten vaak meer dan een week na het klikken op uw advertentie een conversie genereren, kunt u niet gebruikmaken van het factureringsmodel voor alleen betalen voor conversies.

Er kan een korte vertraging optreden tussen het moment waarop conversies worden gerapporteerd en het moment dat de kosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over conversievertraging en conversieperioden.

Limiet voor CPA

U kunt een doel-CPA instellen van minder dan € 200 (of het equivalent in de lokale valuta) voor uw campagnes en advertentiegroepen om betalen voor conversies te gebruiken. Als u een CPA van meer dan € 200 (of het equivalent in de lokale valuta) instelt, ziet u een waarschuwingsbericht in de UI en wordt het hogere CPA-bedrag dat u in uw instellingen heeft ingesteld, in rekening gebracht. Voorkom dat u te veel moet betalen door een doel-CPA van minder dan € 200 (of het equivalent in de lokale valuta) in te stellen voor uw campagnes en advertentiegroepen, of door in plaats daarvan te betalen voor klikken.

Budget

De budgetregels voor het factureringsmodel voor alleen betalen voor conversies zijn flexibeler omdat het aantal conversies op een bepaalde dag meer varieert dan het aantal klikken. Als u dus alleen betaalt voor conversies, kunnen uw dagelijkse uitgaven meer dan 2 maal hoger zijn dan uw gemiddelde dagbudget. Hierdoor kunt u met Slim bieden beter optimaliseren voor al uw campagnes.

Het aanvankelijke maandbudget van een campagne die gebruikmaakt van het factureringsmodel voor alleen betalen voor conversies is gebaseerd op het gemiddelde dagbudget waarmee de campagne de maand begint, vermenigvuldigd met 30,4. Als het gemiddelde dagbudget tijdens de maand wordt gewijzigd, is dit maandbudget niet meer van toepassing en wordt het vervangen door een nieuw budget op basis van de resterende dagen van de maand.

U kunt het dagbudget niet meer wijzigen nadat het is verstreken. Als u het dagbudget tijdens die dag wijzigt, worden uw uitgaven op die dag aangepast aan het budget. Als het nieuwe budget lager is dan het vorige, wordt de weergave van uw advertenties voor die dag stopgezet en wordt de volgende dag met het nieuwe budget hervat.

Voorbeeld

Stel dat uw gemiddelde dagbudget in maart € 100 bedraagt. Dit betekent dat uw maandbudget € 3040 (100 x 30,4) is. Na een week besluit u het dagbudget te verlagen naar € 75. Op 8 maart is uw eerdere budget niet meer van toepassing en heeft u een nieuw budget ingesteld voor de resterende 24 dagen van maart. Dit budget is in totaal € 1800 (75 x 24). In de laatste week besluit u het gemiddelde dagbudget te verhogen naar € 150. Op 25 maart is uw eerdere budget niet meer van toepassing en u heeft een nieuw budget ingesteld voor de resterende 7 dagen van maart. Dit budget is in totaal € 1050 (150 x 7). Ten slotte stelt u het gemiddelde dagbudget vanaf 1 april in op € 100 per dag. Hiermee wordt uw maandbudget voor april ingesteld op € 3040, maar dit heeft geen effect op het huidige budget voor maart.

In de loop van maart kunnen uw uitgaven er als volgt uitzien:

€ 700 (€ 100 voor 7 dagen) +

€ 1275 (€ 75 voor 17 dagen) +

€ 1050 (€ 150 voor 7 dagen) =

€ 3025 totaal voor de maand

Opmerking: Campagnes waarbij u betaalt voor conversies houden rekening met maandbudgetten, maar het tempo kan verschillen. In enkele gevallen kan dit ertoe leiden dat maandbudgetten worden verbruikt voordat de maand afloopt.

Instructies

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes.
 3. Klik op de plusknop  en selecteer Nieuwe campagne.
 4. Kies de optie Verkoop, Leads of Websiteverkeer als doel.
 5. Selecteer het campagnetype Display.
 6. Selecteer Standaard display-campagne of Slimme display-campagne.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Selecteer in het gedeelte Bieden de optie Conversies als uw belangrijkste bieddoel.
 9. Selecteer Conversies automatisch maximaliseren en vink het selectievakje Doelkosten per actie instellen aan.
 10. Stel uw doel-CPA in.
 11. Selecteer onder Betalen voor de optie Conversies.
 12. Klik op Campagne maken als u klaar bent.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen