Betalen voor conversies

Als u een slimme display-campagne of een standaard display-campagne heeft, kunt u ervoor kiezen om te betalen voor conversies in plaats van voor klikken. Als u betaalt voor conversies, betaalt u alleen wanneer klanten converteren op uw website of in uw app.

De optie om te betalen voor conversies is alleen beschikbaar wanneer u Doel-CPA gebruikt met display-campagnes.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u betalen voor conversies instelt voor een standaard of een slimme display-campagne.

Hoe het werkt

Bij betalen voor conversies wordt hetzelfde biedingsalgoritme gebruikt als bij betalen voor klikken.

 • Als u ervoor kiest om te betalen voor conversies, gebruikt u wel de biedstrategie Doel-CPA, maar betaalt u voor conversies in plaats van voor klikken. Er worden alleen kosten in rekening gebracht voor conversies die zijn ontvangen voor de doel-CPA die u heeft ingesteld.
Als u bijvoorbeeld uw doel-CPA instelt op € 10 en u ontvangt gedurende een maand tien conversies, wordt er € 100 in rekening gebracht.
 • Er worden geen kosten in rekening gebracht voor klikken of vertoningen die tot de conversies hebben geleid.
 • De kosten zijn gebaseerd op de CPA op het moment van de vertoning.
Opmerking: Conversies worden gerapporteerd op basis van het tijdstip van de klik. Voor conversies die enkele dagen na de advertentieklik plaatsvinden, worden de kosten mogelijk een paar dagen eerder in rekening gebracht als de factureringsperiode anders wordt overschreden.

Hoewel in Google Ads mogelijk de optie wordt weergegeven om te betalen voor conversies, moet u er rekening mee houden dat uw account mogelijk niet voldoet aan de deelnamevereisten. U kunt er op enkele manieren voor zorgen dat uw account in aanmerking komt voor betalen voor conversies. De volgende gedeelten bevatten veelvoorkomende redenen waarom uw account mogelijk niet in aanmerking komt en wat u kunt doen om wel in aanmerking te komen voor betalen voor conversies.

'Offline conversies bijhouden' verwijderen

Offline conversietypen zijn onder meer 'Importeren uit klikken' en 'Winkelbezoeken'. Als u in aanmerking wilt komen voor betalen voor conversies, moet u ervoor zorgen dat deze conversietypen niet zijn opgenomen.

Volg deze stappen om te controleren of uw account offline conversies bevat en om ze te verwijderen:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapspictogram en vervolgens op Conversies onder 'Meting'.
 3. Controleer de conversiebron in de kolom 'Bron'.
 4. Vink het selectievakje aan naast de naam van de conversieactie en klik op Verwijderen in het dropdownmenu Bewerken.

Conversievertragingen

Adverteerders kunnen geen gebruik maken van betalen voor conversies, tenzij de klant-ID een conversievertraging (tijd tussen klikken en conversie) van minder dan zeven dagen heeft.

Als u 'Conversies bijhouden' heeft ingesteld, kunt u in rapporten over conversievertraging zien hoelang het duurt voordat klanten die uw advertenties hebben bekeken, een conversie voltooien. Volg deze stappen om rapporten over conversievertraging te openen:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes, Advertentiegroepen of Zoekwoorden.
 3. Controleer of de periode voor uw rapport ten minste dertig dagen geleden is geëindigd (of langer geleden als uw conversieperiode langer is) om ervoor te zorgen dat het rapport volledige conversiegegevens bevat. Als u de periode wilt wijzigen, gebruikt u de periodekiezer in de rechterbovenhoek van de pagina.
 4. Klik op het segmenteericoon, selecteer Conversies en selecteer vervolgens Conversies > Dagen tot conversie. Hiermee worden de conversiekolommen in uw rapport gesegmenteerd in maximaal negentien rijen.

Niet geschikt vanwege niet openbaar gemaakte redenen

Het is mogelijk dat uw account niet in aanmerking komt voor betalen voor conversies vanwege redenen die niet openbaar zijn gemaakt in Google Ads. In dat geval ontvangt u de volgende foutmelding in de UI: 'Uw account komt niet in aanmerking voor betalen voor conversies'. Als u dit bericht ontvangt, komt u op dat moment niet in aanmerking om de optie in te schakelen voor campagnes. De geschiktheid wordt echter dagelijks vernieuwd.

Als u wijzigingen aanbrengt om de problemen die hier worden vermeld op te lossen, is dat niet per se een garantie dat het account in aanmerking komt. De geschiktheid wordt bepaald door meerdere factoren, zoals de API, en kan dagelijks veranderen.

Betalen voor conversies instellen

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu op Campagnes.
 3. Klik op de plusknop en selecteer Nieuwe campagne.
 4. Kies een doel uit de opties Verkoop, Leads of Websiteverkeer.
  • Als de informatie in dit artikel niet overeenkomt met wat u ziet, gebruikt u mogelijk een andere versie van de functie 'Doelen'. Voor informatie over uw versie raadpleegt u Over campagnedoelen in Google Ads.
 5. Selecteer het campagnetype Display.
 6. Selecteer Standard display-campagne of Slimme display-campagne.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Ga naar het gedeelte 'Bieden' onder 'Hoe wilt u conversies genereren?' en selecteer Conversies automatisch maximaliseren . Vink ook het selectievakje 'Doelkosten per actie instellen' aan.
 9. Selecteer Conversies onder 'Betalen voor'.
 10. Klik op Campagne maken.

Vereisten voor conversies

Uw account moet in de afgelopen dertig dagen meer dan honderd conversies hebben gegenereerd als u gebruik wilt maken van betalen voor conversies. Ook moet 90% van de conversies plaatsvinden binnen zeven dagen nadat iemand op uw advertentie heeft geklikt. Als klanten vaak meer dan een week na het klikken op uw advertentie een conversie genereren, kunt u betalen voor conversies niet gebruiken.

Er kan een korte vertraging optreden tussen het moment waarop conversies worden gerapporteerd en het moment dat de kosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over conversievertraging en conversieperioden.

Limiet voor CPA

U kunt een doel-CPA instellen van minder dan € 200 (of het equivalent in de lokale valuta) voor uw campagnes en advertentiegroepen om betalen voor conversies te gebruiken. Als u een CPA van meer dan € 200 (of het equivalent in de lokale valuta) instelt, ziet u een waarschuwingsbericht in de UI en wordt het hogere CPA-bedrag dat u in uw instellingen heeft ingesteld, in rekening gebracht. Voorkom dat u te veel moet betalen door een doel-CPA van minder dan € 200 (of het equivalent in de lokale valuta) in te stellen voor uw campagnes en advertentiegroepen, of door over te schakelen naar betalen voor klikken.

Budget

De budgetregels voor betalen voor conversies zijn flexibeler omdat het aantal conversies op een bepaalde dag meer varieert dan het aantal klikken. Als u dus betaalt voor conversies, kunnen uw dagelijkse uitgaven meer dan twee maal hoger zijn dan uw gemiddelde dagbudget. Hierdoor kunt u met 'Slim bieden' beter optimaliseren voor al uw campagnes.

Het aanvankelijke maandbudget van een campagne op basis van betalen voor conversies is gebaseerd op het gemiddelde dagbudget waarmee de campagne de maand begint, vermenigvuldigd met 30,4. Als het gemiddelde dagbudget tijdens de maand wordt gewijzigd, is dit maandbudget niet meer van toepassing en wordt het vervangen door een nieuw budget op basis van de resterende dagen van de maand.

U kunt het dagbudget niet meer wijzigen nadat het is verstreken. Als u het dagbudget tijdens die dag wijzigt, worden uw uitgaven op die dag aangepast aan het budget. Als het nieuwe budget lager is dan het vorige, wordt de weergave van uw advertenties voor die dag stopgezet en wordt de volgende dag met het nieuwe budget hervat.

Stel dat uw gemiddelde dagbudget in maart € 100 bedraagt. Dit betekent dat uw maandbudget € 3040 (100 x 30,4) is. Na een week besluit u het budget te verlagen naar € 75. Op 8 maart is uw eerdere budget niet meer van toepassing en heeft u een nieuw budget ingesteld voor de resterende 24 dagen van maart. Dit budget is in totaal € 1800 (75 x 24). In de laatste week besluit u het gemiddelde dagbudget te verhogen naar € 150. Op 25 maart is uw eerdere budget niet meer van toepassing en u heeft een nieuw budget ingesteld voor de resterende zeven dagen van maart. Dit budget is in totaal € 1050 (150 x 7). Ten slotte stelt u het gemiddelde dagbudget vanaf 1 april in op € 100 per dag. Hiermee wordt uw maandbudget voor april ingesteld op € 3040, maar dit heeft geen effect op het huidige budget voor maart.

In de loop van maart kunnen uw uitgaven er als volgt uitzien:

€ 700 (€ 100 voor 7 dagen) +

€ 1275 (€ 75 voor 17 dagen) +

€ 1050 (€ 150 voor 7 dagen) =

€ 3025 totaal voor de maand

Opmerking: Campagnes waarbij u betaalt voor conversies houden rekening met maandbudgetten, maar het tempo kan verschillen. In enkele gevallen kan dit ertoe leiden dat maandbudgetten worden verbruikt voordat de maand afloopt.

Meer informatie over waarom de kosten uw gemiddelde dagbudget kunnen overschrijden.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen