Χρήση της πληρωμής για μετατροπές σε καμπάνιες δικτύου προβολής

Όταν χρησιμοποιείτε μια Έξυπνη καμπάνια δικτύου προβολής ή μια τυπική καμπάνια δικτύου προβολής, μπορείτε να επιλέξετε την πληρωμή για μετατροπές και όχι για κλικ. Η πληρωμή για μετατροπές σημαίνει ότι πληρώνετε μόνο όταν οι πελάτες πραγματοποιούν μετατροπές στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή σας.

Η δυνατότητα χρήσης της πληρωμής για μετατροπές διατίθεται μόνο για καμπάνιες δικτύου προβολής με υποβολή προσφορών CPA-στόχου.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να ρυθμίσετε την πληρωμή για μετατροπές για καμπάνιες δικτύου προβολής.

Πώς λειτουργεί

Στην πληρωμή για μετατροπές χρησιμοποιείται ο ίδιος αλγόριθμος υποβολής προσφορών με αυτόν που χρησιμοποιείται όταν πληρώνετε για κλικ.

 • Η πληρωμή για μετατροπές λειτουργεί με τη στρατηγική υποβολής προσφορών CPA-στόχου. Δεν χρεώνεστε για τα κλικ, αλλά για τις μετατροπές που λαμβάνετε με βάση το CPA-στόχο.
Για παράδειγμα, αν ορίσετε το CPA-στόχο στα 10 € και λάβετε 10 μετατροπές στη διάρκεια ενός μήνα, θα χρεωθείτε με 100 €.
 • Δεν θα χρεωθείτε για τα κλικ ή τις εμφανίσεις που οδηγούν στις μετατροπές.
 • Θα χρεωθείτε με βάση το CPA τη χρονική στιγμή της εμφάνισης.
Σημείωση: Οι μετατροπές αναφέρονται με βάση τη χρονική στιγμή κατά την οποία πραγματοποιήθηκε το κλικ. Για μετατροπές που πραγματοποιούνται λίγες ημέρες μετά το κλικ στη διαφήμιση, θα χρεώνεστε λίγες ημέρες νωρίτερα, καθώς θα έχουν υπερβεί το όριο λήξης της χρέωσης.

Πριν ξεκινήσετε

Παρόλο που στο Google Ads ενδέχεται να εμφανίζεται η δυνατότητα πληρωμής για μετατροπές, ο λογαριασμός σας μπορεί να μην πληροί τις απαιτήσεις καταλληλότητας. Αναπτύξτε μια ενότητα παρακάτω, για να δείτε συνήθεις λόγους για τους οποίους ο λογαριασμός σας ενδέχεται να μην είναι κατάλληλος για τη χρήση της πληρωμής για μετατροπές.

Η ενέργεια μετατροπής δεν είναι κατάλληλη

Για να χρησιμοποιήσετε την πληρωμή για μετατροπές, εξαιρέστε τις ενέργειες μετατροπής Εισαγωγή από κλικ και Επισκέψεις στο κατάστημα από τις αναφορές μετατροπών:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | tools [Icon].
 3. Στην ενότητα Μέτρηση, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπές.
 4. Κάντε κλικ στο όνομα της ενέργειας μετατροπής που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ρυθμίσεων.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Συμπερίληψη στη στήλη Μετατροπές.
 7. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου, για να εξαιρέσετε την ενέργεια μετατροπής στη στήλη Μετατροπές.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και, στη συνέχεια, στην επιλογή Τέλος. Για την ενέργεια μετατροπής θα πρέπει να εμφανίζεται πλέον η ένδειξη Όχι στη στήλη "Συμπερίληψη στη στήλη 'Μετατροπές'".

Καθυστερήσεις μετατροπών

Αν έχετε ρυθμίσει την παρακολούθηση μετατροπών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αναφορές καθυστέρησης μετατροπής, για να κατανοήσετε πόσο χρόνο χρειάζονται για την ολοκλήρωση μιας μετατροπής οι πελάτες που βλέπουν τις διαφημίσεις σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις αναφορές καθυστέρησης μετατροπής:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες, Ομάδες διαφημίσεων ή Λέξεις-κλειδιά, στο αριστερό μενού σελίδων.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το εύρος ημερομηνιών της αναφοράς έληξε πριν από τουλάχιστον 30 ημέρες (ή περισσότερες, αν έχετε ορίσει μεγαλύτερο παράθυρο μετατροπής), ώστε να διασφαλίσετε ότι η αναφορά περιλαμβάνει πλήρη δεδομένα μετατροπών. Για να αλλάξετε το εύρος ημερομηνιών, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα εύρους ημερομηνιών στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας.
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο τμήματος, επιλέξτε Μετατροπές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετατροπές > Ημέρες μέχρι τη μετατροπή. Με αυτόν τον τρόπο, οι στήλες μετατροπών στην αναφορά τμηματοποιούνται έως και σε 19 σειρές.

Ακατάλληλος λογαριασμός για άγνωστους λόγους

Υπάρχει η πιθανότητα, για άγνωστους λόγους, ο λογαριασμός σας να μην είναι κατάλληλος για την πληρωμή για μετατροπές στο Google Ads. Σε αυτήν την περίπτωση, θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος στο Google Ads: "Ο λογαριασμός σας δεν πληροί τα κριτήρια πληρωμής για μετατροπές".

Η πραγματοποίηση αλλαγών για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αναφέρονται εδώ δεν διασφαλίζει την καταλληλότητα του λογαριασμού. Η καταλληλότητα καθορίζεται από πολλούς παράγοντες (όπως το API) και μπορεί να αλλάζει καθημερινά.

Απαιτήσεις μετατροπής

Για να χρησιμοποιήσετε την πληρωμή για μετατροπές, ο λογαριασμός σας πρέπει να έχει περισσότερες από 100 μετατροπές τις τελευταίες 30 ημέρες. Επίσης, πρέπει το 90% των μετατροπών σας να έχει πραγματοποιηθεί σε διάστημα μικρότερο των 7 ημερών από τη στιγμή που κάποιος χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμισή σας. Αν συχνά οι πελάτες πραγματοποιούν μετατροπή σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας αφού κάνουν κλικ στη διαφήμισή σας, τότε δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε την πληρωμή για μετατροπές.

Έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση μεταξύ του χρόνου αναφοράς των μετατροπών και του χρόνου χρέωσής σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την καθυστέρηση μετατροπής και τα παράθυρα μετατροπής.

Όριο CPA

Μπορείτε να ορίσετε ένα CPA-στόχο μικρότερο από 200 $ (ή το ισόποσο σε τοπικό νόμισμα) για τις καμπάνιες και τις ομάδες διαφημίσεων, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την πληρωμή για μετατροπές. Αν ορίσετε ένα CPA μεγαλύτερο από 200 $ (ή το ισόποσο σε τοπικό νόμισμα), θα δείτε ένα προειδοποιητικό μήνυμα στη διεπαφή χρήστη και θα χρεωθείτε το μεγαλύτερο ποσό CPA που ορίσατε στις ρυθμίσεις σας. Για να αποφύγετε τυχόν υπερχρέωση, μειώστε το CPA-στόχο, ώστε να είναι μικρότερο από 200 $ (ή το ισόποσο σε τοπικό νόμισμα) για τις καμπάνιες και τις ομάδες διαφημίσεων, ή χρησιμοποιήστε την πληρωμή για κλικ.

Προϋπολογισμός

Η πληρωμή για μετατροπές χρησιμοποιεί πιο ευέλικτους κανόνες προϋπολογισμού, επειδή ο αριθμός των μετατροπών σε μια συγκεκριμένη ημέρα διαφέρει περισσότερο από τον αριθμό των κλικ. Έτσι, αν πληρώνετε για μετατροπές, η ημερήσια δαπάνη σας ενδέχεται να υπερβεί τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό σας κατά περισσότερες από δύο φορές. Με αυτόν τον τρόπο, η Έξυπνη υποβολή προσφορών μπορεί να βελτιστοποιεί καλύτερα τις καμπάνιες σας.

Ο αρχικός μηνιαίος προϋπολογισμός μιας καμπάνιας στην οποία χρησιμοποιείται πληρωμή για μετατροπές βασίζεται στον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό με τον οποίο ξεκινά τον μήνα η καμπάνια, πολλαπλασιασμένο με το 30,4. Αν ο μέσος ημερήσιος προϋπολογισμός αλλάξει στη διάρκεια του μήνα, αυτός ο μηνιαίος προϋπολογισμός δεν θα ισχύει πλέον και θα αντικατασταθεί από έναν νέο προϋπολογισμό που ορίζεται με βάση τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον προϋπολογισμό μιας ημέρας, αφού αυτή παρέλθει. Αν αλλάξετε τον προϋπολογισμό μιας ημέρας στη διάρκεια της ημέρας αυτής, η δαπάνη σας για τη συγκεκριμένη ημέρα θα προσαρμοστεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. Αν ο νέος προϋπολογισμός είναι χαμηλότερος από τον προηγούμενο, η προβολή των διαφημίσεων θα διακοπεί για εκείνη την ημέρα και θα συνεχιστεί την επόμενη, σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι ο Μάρτιος ξεκινά με τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό στα 100 €. Αυτό σημαίνει ότι ο μηνιαίος προϋπολογισμός ξεκινά στα 3.040 € (100 x 30,4). Μετά από μια εβδομάδα αποφασίζετε να μειώσετε τον προϋπολογισμό στα 75 €. Στις 8 Μαρτίου, δεν θα ισχύει πλέον ο προηγούμενος προϋπολογισμός. Για τις υπόλοιπες 24 ημέρες του Μαρτίου θα οριστεί ένας νέος προϋπολογισμός ύψους 1.800 € (75 x 24). Για την τελευταία εβδομάδα, αποφασίζετε να αυξήσετε τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό στα 150 €. Στις 25 Μαρτίου, δεν θα ισχύει πλέον ο προηγούμενος προϋπολογισμός. Για τις υπόλοιπες 7 ημέρες του Μαρτίου θα οριστεί ένας νέος προϋπολογισμός ύψους 1.050 € (150 x 7). Τέλος, ορίζετε το ποσό των 100 € για τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό που θα ισχύει από την 1η Απριλίου. Με αυτήν την ενέργεια, ο μηνιαίος προϋπολογισμός του Απριλίου ξεκινά στα 3.040 €, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται ο προϋπολογισμός που ισχύει προς το παρόν για τον Μάρτιο.

Στη διάρκεια του Μαρτίου, η δαπάνη σας μπορεί να έχει διαμορφωθεί ως εξής:

700 € (100 € για 7 ημέρες) +

1.275 € (75 € για 17 ημέρες) +

1.050 € (150 € για 7 ημέρες) =

3.025 € συνολικά για τον μήνα

Σημείωση: Στις καμπάνιες όπου χρησιμοποιείται η πληρωμή για μετατροπές θα τηρούνται οι μηνιαίοι προϋπολογισμοί. Ωστόσο, η αξιοποίηση των προϋπολογισμών αυτών μπορεί να μην είναι ομοιόμορφη. Σε σπάνιες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξάντληση των μηνιαίων προϋπολογισμών πριν το τέλος του μήνα.

Οδηγίες

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Στο μενού σελίδων στα αριστερά, πατήστε Καμπάνιες.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί συν και, στη συνέχεια, επιλέξτε Νέα καμπάνια.
 4. Επιλέξτε μεταξύ των στόχων Πωλήσεις, Δυνητικοί πελάτες ή Επισκεψιμότητα ιστοτόπου.
 5. Επιλέξτε τον τύπο καμπάνιας Προβολή.
 6. Επιλέξτε Τυπική καμπάνια δικτύου προβολής ή Έξυπνη καμπάνια δικτύου προβολής.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.
 8. Στην ενότητα Υποβολή προσφορών, επιλέξτε Μετατροπές ως τον κύριο στόχο υποβολής προσφορών.
 9. Επιλέξτε Αυτόματη μεγιστοποίηση μετατροπών και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Ορισμός στοχευόμενου κόστους ανά ενέργεια.
 10. Ορίστε το CPA-στόχο.
 11. Στην ενότητα Πληρωμή για, επιλέξτε Μετατροπές.
 12. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία καμπάνιας.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας