Hodnotenia reklám

Všetky profily poskytovateľov v reklamnej jednotke Local Services sa zobrazujú a hodnotia na základe viacerých faktorov. Pri určovaní, ktorí poskytovatelia služieb sa zobrazia ako odpoveď na dopyt používateľa, Google odhaduje očakávaný počet zákazníkov, ktorí kontaktujú vašu firmu. Tento výpočet môže zahŕňať nasledujúce faktory:

  • stav overenia a to, či ste od Googlu získali odznak spoľahlivosti (Screened (len v USA) alebo Overené Googlom);
  • kontext vyhľadávania používateľa – pri výpočte hodnotenia zohľadňujeme hľadané výrazy, ktoré používateľ zadal, čas vyhľadávania a ďalšie signály a atribúty používateľov;
  • skóre v recenziách a počet získaných recenzií;
  • vašu odozvu na otázky a žiadosti zákazníkov;
  • vzdialenosť od oblastí potenciálnych zákazníkov;
  • otvárací čas,
  • skutočnosť, či sme dostali vážne alebo opakované sťažnosti na vašu firmu.

Okrem týchto faktorov hodnotenia sa Google snaží rovnomerne rozložiť získavanie potenciálnych zákazníkov v priebehu času. Cieľom je zabrániť tomu, aby ste hneď na začiatku minuli celý rozpočet. Ak vaša reklama generuje viac potenciálnych zákazníkov, ako dokáže pokryť váš rozpočet, môže to ovplyvniť vaše hodnotenie alebo spôsobiť pozastavenie vašej reklamy, aby bolo získavanie potenciálnych zákazníkov rozložené rovnomernejšie.

Poznámka: Ponuky môžu ovplyvniť aj hodnotenie reklamy u poskytovateľov vo vybraných odvetviach v Spojených štátoch, Kanade a Európe. Ďalšie informácie o fungovaní ponúk

Chcete, aby vás v službe Local Services Ads videlo viac zákazníkov?

Zaregistrovať sa

Súvisiaci odkaz

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?