Cách Google Ads theo dõi lượt chuyển đổi trên trang web

Bài viết này cung cấp thêm thông tin về cách Google đo lường các lượt tương tác mà mọi người đã thực hiện với quảng cáo của bạn trước khi chuyển đổi, bao gồm một số nguyên tắc để đảm bảo bạn có thể đo lường lượt chuyển đổi trên tất cả các trình duyệt.

Khi mọi người tương tác với quảng cáo của bạn (bằng cách nhấp vào quảng cáo dạng văn bản hoặc xem quảng cáo dạng video), Google Ads sẽ lưu trữ cookie chứa thông tin về lượt tương tác đó. Khi ai đó chuyển đổi trên trang web của bạn, thẻ theo dõi lượt chuyển đổi mà bạn đã cài đặt sẽ đọc cookie này và gửi lại cookie này (cùng với thông tin về lượt chuyển đổi) cho Google Ads. Trong một số trường hợp, các cookie dùng để lưu trữ thông tin về lượt tương tác với quảng cáo của bạn có thể không có sẵn do nhiều yếu tố (kể cả do các tùy chọn cài đặt trình duyệt). Trong những trường hợp này, Google Ads cung cấp các phương pháp sau để theo dõi lượt chuyển đổi từ lượt nhấp một cách chính xác hơn.

Trước khi bắt đầu

Để có kết quả đo lường chính xác nhất, bạn cần triển khai thẻ trên toàn trang web (hãy xem phần bên dưới để biết các phương pháp triển khai thẻ này). Trước khi triển khai thẻ này, hãy nhớ làm theo các hướng dẫn sau:

  • Bật tính năng tự động gắn thẻ trong tất cả các tài khoản Google Ads của bạn.
  • Nếu bạn sử dụng bất kỳ trình theo dõi lần nhấp nào trong URL theo dõi, hãy đảm bảo các trình theo dõi đó chuyển GCLID ("Giá trị nhận dạng lần nhấp của Google") đến trang đích của bạn.
  • Không kích hoạt thẻ từ bên trong iFrame (ví dụ: bên trong một thẻ theo dõi khác như Floodlight).
  • Hãy xem video sau đây để tìm hiểu cách triển khai chính xác các thẻ khác nhau, cũng như cách sử dụng tính năng gắn thẻ trên toàn trang web để đo lường hiệu quả hoạt động của bạn trên Google Ads:

Academy on Air: Sitewide Tagging

Để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn, hãy bật phụ đề trên YouTube. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở cuối trình phát video, chọn "Phụ đề", rồi chỉ định ngôn ngữ của bạn.

Các phương pháp theo dõi lượt chuyển đổi

Hãy xem xét các phương pháp sau để triển khai thẻ trên toàn trang web giúp đặt những cookie mới trên miền của bạn. Những cookie này sẽ lưu trữ thông tin về lượt nhấp quảng cáo đã đưa ai đó đến trang web của bạn:

Phương pháp 1: Theo dõi lượt chuyển đổi của bạn bằng thẻ theo dõi lượt chuyển đổi Google Ads mới

Để đảm bảo rằng Google Ads có thể đo lường tất cả các lượt chuyển đổi (bất kể trình duyệt mà khách truy cập trang web của bạn đang sử dụng), bạn nên sử dụng thẻ theo dõi lượt chuyển đổi Google Ads mới. Thẻ này bao gồm thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện. Thẻ này sẽ đặt cookie mới trên miền của bạn. Miền này sẽ lưu trữ thông tin về lượt nhấp quảng cáo đã đưa người dùng đến trang web của bạn. Các cookie này nhận được thông tin về lượt nhấp quảng cáo từ thông số GCLID ("giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google") có trong thẻ theo dõi lượt chuyển đổi.

Để thẻ theo dõi lượt chuyển đổi mới hoạt động, bạn hãy nhớ làm theo hướng dẫn trong mục Trước khi bắt đầu.

Bạn sẽ tìm thấy đoạn mã cho thẻ theo dõi lượt chuyển đổi mới khi thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho trang web của mình trong trải nghiệm Google Ads mới.

Cách chọn không sử dụng

Nếu bạn không muốn thẻ trang web toàn cầu đặt cookie của bên thứ nhất trên miền của trang web, hãy thêm phần được đánh dấu dưới đây vào lệnh config của thẻ trang web toàn cầu:

 gtag('config', 'AW-123456789', {'conversion_linker': false}); 

Bạn không nên làm như vậy vì hành động đó sẽ khiến kết quả đo lường lượt chuyển đổi kém chính xác hơn.

Tùy chọn 2: Sử dụng Trình quản lý thẻ của Google với thẻ trình liên kết chuyển đổi mới

Trình quản lý thẻ của Google cho phép bạn triển khai cũng như cập nhật thẻ trên trang web của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần thay đổi mã trên trang. Để đảm bảo rằng các thẻ theo dõi lượt chuyển đổi Google Ads của bạn nhận được thông tin cần thiết về lượt nhấp quảng cáo, hãy làm theo các bước sau:

  1. Thiết lập và cài đặt Trình quản lý thẻ của Google (nếu bạn chưa thực hiện).
  2. Trong vùng chứa Trình quản lý thẻ của Google, hãy nhấp để thêm một Thẻ mới.
  3. Nhấp vào Cấu hình thẻ và chọn loại thẻ Trình liên kết chuyển đổi.
  4. Nhấp vào Kích hoạt và chọn trình kích hoạt để kích hoạt thẻ trên Tất cả các trang.

Thẻ Trình liên kết chuyển đổi tự động phát hiện thông tin về lượt nhấp quảng cáo đã đưa người dùng đến trang web của bạn trong URL trang đích và lưu trữ thông tin này trong các cookie mới trên miền của bạn.

Nếu bạn mới sử dụng Trình quản lý thẻ của Google, hãy đọc thêm về cách bắt đầu.

Phương pháp 3: Sử dụng Google Analytics

Nếu đã cài đặt thẻ Google Analytics trên trang web của mình, bạn có thể thực hiện các bước sau để đảm bảo thẻ theo dõi lượt chuyển đổi Google Ads tiếp tục đo lường chính xác các lượt chuyển đổi. Nếu bạn đã làm theo hướng dẫn trong mục Trước khi bắt đầu, thì hệ thống sẽ lưu trữ thông số GCLID của một lượt nhấp quảng cáo trong cookie Google Analytics trên miền trang web của bạn. Nếu bạn đã thiết lập tài khoản và gắn thẻ đúng cách, thì thẻ theo dõi lượt chuyển đổi Google Ads sẽ có thể sử dụng thông số GCLID trong cookie Google Analytics đó.

Để theo dõi lượt chuyển đổi trên trang web bằng phương pháp này, hãy làm theo hướng dẫn trong mục “Trước khi bắt đầu” và tuân theo các nguyên tắc bổ sung sau:

Nếu bạn làm theo các bước này, hệ thống sẽ tự động đọc thông số GCLID trong cookie Google Analytics. Nếu bạn không muốn Google Analytics lưu trữ thông số GCLID trong cookie này, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết Cách chọn không sử dụng ở bên dưới.

Lưu ý rằng cookie Google Analytics chỉ lưu trữ GCLID cho lượt nhấp cuối cùng. Nếu có nhiều tài khoản Google Ads hướng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn và bạn hiện không sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản, điều này có thể dẫn đến số lượt chuyển đổi thấp hơn.

Cách chọn không sử dụng

Để chọn không sử dụng cookie Google Analytics cho mục đích lưu trữ thông số GCLID, hãy làm theo hướng dẫn cập nhật thẻ Google Analytics. Bạn không nên làm như vậy vì hành động đó sẽ khiến kết quả đo lường lượt chuyển đổi kém chính xác hơn.

Tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều miền

Nếu muốn đo lường hoạt động trên nhiều miền (chẳng hạn như khi miền trang đích khác với miền chuyển đổi), bạn có thể bật tính năng theo dõi trên nhiều miền bằng cách thêm đoạn mã như sau vào mã trang web của bạn (đoạn mã này chỉ là ví dụ và sẽ không hoạt động trên trang web của bạn):

gtag('set', 'linker', {
'domains': ['landing-destination.com', 'conversion-destination.com']
});

Tìm hiểu thêm về cách đo lường hành trình của khách hàng trên nhiều miền

Bạn không chắc liệu bạn đã thiết lập thẻ đúng cách hay chưa? Bạn có thể sử dụng tiện ích Hỗ trợ thẻ của Google để kiểm tra việc triển khai thẻ. Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố, hãy tham khảo bài viết Kiểm tra thẻ theo dõi lượt chuyển đổi.

Trường hợp Google Ads không thể quan sát tất cả các lượt chuyển đổi

Nếu bạn không triển khai một trong các phương pháp nêu trên, điều này sẽ hạn chế khả năng đo lường lượt chuyển đổi của bạn. Ngay cả khi bạn sử dụng một trong các tùy chọn ở trên, đôi khi vẫn có khả năng chúng tôi không thể đo lường lượt chuyển đổi. Ví dụ: khi người dùng xem quảng cáo video trong ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động và sau đó chuyển đổi trong trình duyệt trên thiết bị di động, nhưng không đăng nhập vào các dịch vụ của Google trên cả ứng dụng hoặc trình duyệt. Trong cả hai trường hợp, Google sẽ đưa dữ liệu về lượt chuyển đổi được mô hình hóa vào trong cột "Lượt chuyển đổi" trong các báo cáo của bạn dưới dạng số liệu ước tính. Hệ thống sử dụng dữ liệu tổng hợp và ẩn danh từ những người dùng đã từng đăng nhập vào các dịch vụ của Google để tạo ra các lượt chuyển đổi được mô hình hóa. Do đó, bạn có thể nhận được báo cáo đầy đủ hơn về các lượt chuyển đổi của mình.

Mức độ tác động đến việc đặt giá thầu

Bạn nên theo dõi các báo cáo lượt chuyển đổi trong vài tháng tới và cân nhắc việc thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào đối với giá thầu của mình. Nếu đang sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh CPA mục tiêu hoặc lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo và nhận thấy lưu lượng truy cập bị suy giảm, bạn có thể điều chỉnh các mục tiêu của mình trong suốt thời gian này để bù đắp cho các lượt chuyển đổi bị báo cáo thiếu. Nếu bạn đang đặt giá thầu theo cách thủ công, hãy lưu ý rằng một số lượt chuyển đổi có thể không được báo cáo khi bạn đang đánh giá hiệu suất và điều chỉnh giá thầu.

Gắn thẻ trên toàn trang web và thẻ tiếp thị lại cũ

Bạn nên sử dụng một trong các tùy chọn ở trên để đảm bảo rằng Google Ads có thể đo lường tất cả các lượt chuyển đổi, dù cho khách truy cập trang web của bạn đang sử dụng trình duyệt nào. Để bù một số khoảng trống dữ liệu bạn có thể gặp phải khi gắn thẻ, thẻ tiếp thị lại cũ của Google Ads vẫn đặt cookie mới trên tên miền của bạn để lưu trữ thông tin về các lần nhấp vào quảng cáo đưa mọi người đến trang web của bạn. Các cookie này nhận được thông tin về lần nhấp vào quảng cáo từ thông số GCLID ("Giá trị nhận dạng lần nhấp của Google") có trong thẻ theo dõi chuyển đổi.

Để phương pháp này hoạt động, hãy đảm bảo bạn thực hiện theo các hướng dẫn trong mục "Trước khi bạn bắt đầu" ở trên và sau đó, triển khai thẻ tiếp thị lại trên mọi trang trong trang web của bạn.

Cách chọn không sử dụng

Nếu bạn không muốn thẻ tiếp thị lại đặt cookie của bên thứ nhất trên tên miền của trang web, hãy thêm dòng sau vào cấu hình thẻ trước khi bạn tải thẻ tập lệnh:

var google_conversion_linker = false;

Nếu bạn đang sử dụng conversion_async.js, hãy thêm phần được đánh dấu bên dưới vào lệnh gọi google_trackConversion:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Bạn không nên thay đổi giá thầu vì việc này có thể khiến hoạt động đo lường lượt chuyển đổi kém chính xác hơn.

Bảo mật và quyền riêng tư khi theo dõi trang web

Tiêu chuẩn bảo mật của Google rất nghiêm ngặt. Google Ads chỉ thu thập dữ liệu trên các trang mà bạn đã triển khai các thẻ được liên kết.

Hãy nhớ cung cấp cho người dùng thông tin rõ ràng và đầy đủ về dữ liệu bạn thu thập trên trang web của mình và lấy sự đồng ý cho việc thu thập đó trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố